Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 4 trang 101 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 4 trang 101 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 4 trang 101.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 4 trang 101 - Explore Our World 3 Cánh diều

1 (trang 100 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look and listen. Repeat. (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 4 trang 101 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Eddie: Cậu có muốn một quả bóng không?

Mia: Có, tớ có muốn

Polly: Chắc chắn rồi! Tớ muốn một quả bóng

Freddie: Không, tớ không muốn.

2 (trang 101 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look. Listen and find. Draw lines. (Nhìn tranh. Nghe , tìm và nối)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 4 trang 101 | Explore Our World 3 Cánh diều

Đáp án

Quảng cáo

Đang cập nhật

3 (trang 101 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look at the toys in 2. Ask and answer. (Nhìn vào các đồ chơi ở bài 2. Hỏi và trả lời)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 4 trang 101 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Do you want a ball? Yes, I want

Do you want a drum? No, I don’t

Do you want a truck? Yes, I want

Do you want a car? No, I don’t

Do you want a kite? Yes, I want

Do you want a train? No, I don’t

Hướng dẫn dịch

Cậu có muốn một quả bóng? Có, tớ muốn

Cậu có muốn một cái trống? Không, tớ không

Cậu có muốn một chiếc xe tải? Có, tớ muốn

Cậu có muốn một chiếc xe hơi? Không, tớ không

Cậu có muốn một con diều? Có, tớ muốn

Cậu có muốn một chuyến tàu? Không, tớ không

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác