Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 10 trang 107 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 10 trang 107 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 10 trang 107.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 10 trang 107 - Explore Our World 3 Cánh diều

1 (trang 107 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 10 trang 107 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Học sinh tự thực hành

2 (trang 107 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Listen and chant. (Nghe và đọc lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 10 trang 107 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Bạn có muốn chơi trò chơi không?

Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, chắc chắn rồi

Đến và chơi trò chơi với tớ

Cậu có muốn có máy bay không?

Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, chắc chắn rồi

Đến và chơi với máy bay của tớ

3 (trang 107 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Say. Cirle the odd one out. (Nói và khoanh tròn từ khác)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 10 trang 107 | Explore Our World 3 Cánh diều

Đáp án

Quảng cáo

1. ball

2. sure

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác