Tiếng Anh lớp 3 Lesson one: Everyday English trang 74 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Lesson one: Everyday English trang 74 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Lesson one: Everyday English trang 74.

Tiếng Anh lớp 3 Lesson one: Everyday English trang 74 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

1 (trang 74 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Listen. Read and say (Nghe. Đọc và nói)

Tiếng Anh lớp 3 Lesson one: Everyday English trang 74 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

1. Kate: Chào Ellie. Mình đang đi một đôi giày mới.

Ellie: Mình cũng đang đi một đôi giày mới.

2. Ellie: Mình đang đi bộ tới trường.

Kate: Mình cũng đang đi bộ tới trường.

2 (trang 74 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Listen and number (Nghe và đánh số)

Tiếng Anh lớp 3 Lesson one: Everyday English trang 74 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

Quảng cáo

1. b

2. c

3. a

Nội dung bài nghe:

1. Hi, James. - Hi Ellie. - Hi Kate.

2. Look, James! Kate is wearing new pink shoes. And I’m wearing a new blue T-shirt.

3. What are you doing, James? – I’m walking to school. Come on! Let’s go.

Hướng dẫn dịch:

1. Xin chào, James. - Chào Ellie. - Chào Kate.

2. Nhìn kìa, James! Kate đang đi một đôi giày màu hồng mới. Và tôi đang mặc một chiếc áo phông màu xanh lam mới.

3. Bạn đang làm gì vậy James? - Tôi đang đi bộ đến trường. Nào! Đi nào.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác