Tiếng Anh lớp 3 Lesson two: CLIL: Math trang 97 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Lesson two: CLIL: Math trang 97 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Lesson two: CLIL: Math trang 97.

Tiếng Anh lớp 3 Lesson two: CLIL: Math trang 97 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

1 (trang 97 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Listen and point. Repeat (Hãy lắng nghe và chỉ. Lặp lại)

Tiếng Anh lớp 3 Lesson two: CLIL: Math trang 97 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

A whole = toàn bộ

A half = một nửa

A third = 1/3

A quarter = 1/4

Three quarters = 3/4

2 (trang 97 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Listen and read (Nghe và đọc)

Tiếng Anh lớp 3 Lesson two: CLIL: Math trang 97 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Có hai nửa trong một hình dạng toàn bộ.

Có ba phần ba trên tổng thể.

Nhìn vào bốn hình bằng nhau. Mỗi hình dạng là một phần tư. Bạn có thể thấy ba phần tư?

Có bốn phần tư trong một chiếc bánh khổng lồ!

3 (trang 97 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)What are things that you can divide into halves, thirds, and quarters? Make a poster (Những thứ mà bạn có thể chia thành một nửa, một phần ba và một phần tư là gì? Làm một tấm áp phích)

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác