Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: I’m wearing a blue skirt - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: I’m wearing a blue skirt sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 7.

Giải Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: I’m wearing a blue skirt - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 3 trang 54 Lesson one: Words Unit 7

1 (trang 54 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Listen and point. Repeat (Nghe và chỉ. Lặp lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 1 trang 54 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Skirt = váy ngắn/ chân váy

Scarf = khăn quàng cổ

Jeans = quần bò

Boots = giày cao cổ

Shirt = áo sơ mi

2 (trang 54 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Listen and chant (Nghe và hát)

3 (trang 54 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Listen and read (Nghe và đọc)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 1 trang 54 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

1. Nhìn kìa, tàu hoả kia rồi.

2. Chúng con đang ở cổng. Con mặc một cái chân váy xanh dương và đeo khăn quàng màu đỏ.

3. Con Joe?

- Nó mặc quần bò và một cái áo sơ mi vàng.

4. Họ đây rồi.

- Xin chào mừng.

Tiếng Anh lớp 3 trang 55 Lesson two: Grammar Unit 7

1 (trang 55 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Listen to the story again (Nghe lại câu chuyện)

2 (trang 55 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Listen and say (Nghe và nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 2 trang 55 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Tôi đang mặc một cái chân váy màu xanh dương.

Cậu ấy đang mặc một cái áo sơ mi màu vàng.

Cô ấy đang mặc quần dài màu đỏ.

3 (trang 55 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Look and say (Nhìn và nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 2 trang 55 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Gợi ý:

1. I’m wearing blue jeans.

2. She’s wearing a black skirt.

3. He’s wearing an orange shirt.

4. She’s wearing black boots.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

1. Tôi đang mặc quần jean xanh.

2. Cô ấy đang mặc một chiếc váy đen.

3. Anh ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi màu cam.

4. Cô ấy đi ủng đen.

Tiếng Anh lớp 3 trang 56 Lesson three: Song Unit 7

1 (trang 56 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Listen and point. Repeat (Nghe và chỉ. Lặp lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 3 trang 56 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

T-shirt = áo phông

Dress = váy

Hat = mũ

2 (trang 56 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Listen and sing (Nghe và hát)

3 (trang 56 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Sing and do (Hát và làm)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 3 trang 56 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Tôi đang đội một cái mũ!

Hãy nhìn tôi! Hãy nhìn tôi!

Tôi đang đội một cái mũ! Bạn có thấy không?

Mũ của tôi to. Mũ của tôi màu xanh lam.

Tôi đang đội một chiếc mũ. Hãy nhìn tôi!

Hãy nhìn tôi! Hãy nhìn tôi!

Tôi đang đi ủng! Bạn có thấy không?

Ủng của tôi ngắn. Đôi ủng của tôi màu đỏ.

Tôi đang đi ủng. Hãy nhìn tôi!

Hãy nhìn tôi! Hãy nhìn tôi!

Tôi đang mặc một chiếc áo phông. Bạn có thấy không?

Áo phông của tôi dài. Áo phông của tôi có màu xanh lá cây.

Tôi đang mặc một chiếc áo phông. Hãy nhìn tôi!

Tiếng Anh lớp 3 trang 57 Lesson four: Phonics Unit 7

1 (trang 57 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Listen and point. Repeat (Nghe và chỉ. Lặp lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 4 trang 57 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Shoes = đôi giày

Chair = cái ghế

Three = số 3

2 (trang 57 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Listen and chant (Nghe và hát)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 4 trang 57 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Shirley để tóc ngắn.

Đôi giày của cô ấy màu đỏ.

Áo sơ mi của cô ấy màu xanh lam,

Và cô ấy đang ngồi trên ghế.

shirley có ba con cừu.

Một hai ba.

Shirley muốn chơi,

với bạn và với tôi.

3 (trang 57 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Read the chant again. Say the words with “sh, ch, th” (Đọc lại bài hát. Nói các từ với “sh, ch, th”)

4 (trang 57 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Look at the pictures. Write and say the words (Nhìn vào những bức tranh. Viết và nói các từ)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 4 trang 57 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 4 trang 57 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 3 trang 58 Lesson five: Skills Time Unit 7

Reading

1 (trang 58 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Look at the picture. Where are the people? (Nhìn vào bức tranh. Những người ở đâu?)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 5 trang 58 | Chân trời sáng tạ

Hướng dẫn dịch:

Hãy nhìn vào những người

Một số thấp. Một số cao.

Một số có những cái túi to.

Một số có những cái túi nhỏ.

Những cái áo sơ mi màu vàng, xanh lá và xanh dương …

Và cả hồng, đỏ, cam nữa.

Tôi đang mặc cái màu hồng.

Anh trai tôi đang mặc cái màu xanh dương.

2 (trang 58 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Listen and read (Nghe và đọc)

3 (trang 58 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Read again. Write the correct words (Đọc lại lần nữa. Viết những từ chính xác)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 5 trang 58 | Chân trời sáng tạ

Đáp án:

2. people

3. small

4. shirt

Hướng dẫn dịch:

1. Họ đang ở trạm xe buýt.

2. Một số người thấp. Một số cao.

3. Một số cái túi to. Một số cái túi nhỏ.

4. Những cái áo sơ mi màu vàng, xanh lá và xanh dương …

Tiếng Anh lớp 3 trang 59 Lesson six: Skills time Unit 7

Listening

1 (trang 59 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Listen and number (Nghe và đánh số)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 6 trang 59 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. a

2. d

3. c

4. f

5. b

6. e

Nội dung bài nghe:

1. I’m at the bus station. I’m wearing my favorite red skirt and red shoes. Where’s my family?

2. Your cousin is wearing a pink dress and a brown bag. - Oh yes, I see her.

3. Your aunt is wearing a purple dress and white pants.

4. Oh yes, here’s my uncle. He’s wearing a brown hat.

5. Here’s your cousin. He’s wearing jeans and a red shirt.

6. And here’s my friend, Hoa. She’s wearing an orange skirt and a blue T-shirt.

Hướng dẫn dịch:

1. Con đang ở trạm xe buýt. Con đang mặc chiếc váy đỏ và đôi giày đỏ yêu thích của mình. Gia đình con ở đâu?

2. Em họ của con đang mặc một chiếc váy màu hồng và một chiếc túi màu nâu. - Ồ vâng, tôi thấy cô ấy.

3. Cô của con đang mặc một chiếc váy màu tím và quần trắng.

4. Ồ, đây là chú của con. Chú ấy đội một chiếc mũ màu nâu.

5. Đây là anh họ của con. Anh ấy mặc quần jean và áo sơ mi đỏ.

6. Và đây là bạn con, Hoa. Cô ấy đang mặc một chiếc váy màu cam và một chiếc áo phông màu xanh lam.

Speaking

2 (trang 59 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Look again. Ask and answer (Nhìn lại. Hỏi và trả lời)

Gợi ý:

- He’s wearing a green T-shirt. Who is it?

- It’s f.

- Anh ấy mặc một chiếc áo phông màu xanh lá cây. Đó là ai?

- Đó là f.

3 (trang 59 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Talk about you (Nói về bạn)

Writing

4 (trang 59 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Write about your clothes (Viết về quần áo của bạn)

Gợi ý:

I’m wearing a red T-shirt, white skirt and a blue hat.

Hướng dẫn dịch:

Tôi đang mặc một chiếc áo phông màu đỏ, váy trắng và đội một chiếc mũ màu xanh lam.

5 (trang 59 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Write about your mom/ dad (Viết về bố/ mẹ của bạn)

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác