Tiếng Anh lớp 3 Lesson two: CLIL: Science trang 75 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Lesson two: CLIL: Science trang 75 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Lesson two: CLIL: Science trang 75.

Tiếng Anh lớp 3 Lesson two: CLIL: Science trang 75 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

1 (trang 75 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Listen and point. Say (Nghe và chỉ. Nói)

Tiếng Anh lớp 3 Lesson two: CLIL: Science trang 75 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

See = nhìn

Hear = nghe

Smell = ngửi

Taste = nếm

Touch = chạm

2 (trang 75 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Listen and read (Nghe và đọc)

Tiếng Anh lớp 3 Lesson two: CLIL: Science trang 75 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

1. Bạn có thể nhìn với đôi mắt của bạn.

2. Bạn có thể nghe với đôi tai của bạn.

3. Bạn có thể ngửi với mũi của bạn.

4. Bạn có thể nếm với lưỡi của bạn.

5. Bạn có thể chạm với đôi tay của bạn.

3 (trang 75 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)What things can you see, hear, smell, taste or touch? Draw a picture of these things (Những thứ bạn có thể nhìn, nghe, ngửi, nếm hoặc chạm vào? Vẽ một bức tranh về những thứ này)

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác