Unit 4 lớp 8: ProjectUnit 4: Our customs and traditions

Project (phần 1-5 trang 47 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Quảng cáo

Customs and traditions:         How they have changed?

Dịch yêu cầu của bài:

1. Hình thành các nhóm 3 hay 4 người. Quyết định một phong tục hoặc truyền thống Việt Nam mà bạn muốn nghiên cứu.

2. Từng cá nhân phỏng vấn một người lớn tuổi hơn (ông bà hoặc hàng xóm) về phong tục và truyền thống này.

3. Sau đó phỏng vấn một người trẻ tuổi hom (mẹ bạn hoặc giáo viên của bạn) để xem phong tục hay truyền thống này ngày nay có thay đổi không.

4. Trở lại nhóm của bạn, so sánh và kết hợp các kết quả nghiên cứu. Sau đó cùng nhau lên kế hoạch cho bài thuyết trình. Quyết định ai sẽ thuyết trình mỗi phần.

5. Thuyết trình trước lớp. 

Quảng cáo

Gợi ý:

As everyone knows, Vietnam is a multi-cultural country because there are 54 ethnic groups. It's also the reason that there are some customs and traditions in Vietnam. We are the Kinh and in the past, we followed some good customs and traditions and one of them is visiting the pagoda on the new year's eve. This custom has changed and let's know more about it.

In the past, people choose a good day to go to the pagoda and wish. They hope they will have a safe and lucky life.

But Today they do that on new year's eve and all of the day at Tet.

In the past, each village has its own pagoda. And they go to this pagoda to wish.

Now, this custom is changed. Because of the mantal, people go to the pagoda which they hear is miraculous. It's so bad.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Như mọi người đã biết, Việt Nam là một quốc gia đa văn hóa vì có 54 dân tộc anh em. Đó cũng là lý do mà Việt Nam có một số phong tục tập quán. Chúng tôi là người Kinh, trước đây chúng tôi tuân theo một số phong tục tập quán tốt đẹp và một trong số đó là đi thăm chùa vào thời khắc giao thừa. Phong tục này đã thay đổi và chúng ta hãy biết thêm về nó.

Xưa nay, người ta chọn ngày lành tháng tốt để đi lễ chùa, cầu chúc. Họ hy vọng mình sẽ có một cuộc sống an toàn và may mắn.

Nhưng ngày nay họ làm điều đó vào thời khắc giao thừa và tất cả các ngày của Tết.

Xưa, mỗi làng đều có chùa riêng. Và họ đến chùa này để cầu mong.

Bây giờ, phong tục này được thay đổi. Vì có câu thần chú nên người ta đi lễ chùa nghe nói là thần kỳ. Thật tệ.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 4 khác:

Quảng cáo

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-our-customs-and-traditions.jsp