Unit 4 lớp 8: Skills 1Unit 4: Our customs and traditions

Skills 1 (phần 1-6 trang SGK Tiếng Anh 8 mới)

Reading

Quảng cáo

1. Look at the pictures and ... (Nhìn tranh và trả lời các câu hỏi.)

1. What are the people doing in each picture? (Mọi người đang làm gì trong mỗi bức hình?)

=> Picture 1: A family is celebrating a birthday.

=> Picture 2: People are making chung cakes.

=> Picture 3: A family is at an amusement park.

2. Does your family ever do the same things? (Gia đình bạn từng làm những điều này chưa?)

=> Yes, we do.

Quảng cáo

2. Read Mi's presentation on ... (Đọc bài thuyết trình của Mi về phong tục và truyền thống. Bài viết của cô ấy có nói về gia đình và xã hội của cô ấy không?)

Answer: Yes, she is.

Hướng dẫn dịch:

Theo ý kiến của tôi, phong tục và truyền thống rất quan trọng. Cũng như các gia đình khác, chúng tôi có phong tục và truyền thống riêng.

(A) Đầu tiên, có một truyền thống trong gia đình tôi là dùng bữa trưa cùng nhau vào ngày Mùng 2 Tết. Mọi người phải ở đó trước 11 giờ. Chúng tôi đã tiếp nối truyền thống này trong ba thế hệ.

(B) Thứ hai, chúng tôi có phong tục dành ngày Chủ nhật cùng nhau. Chúng tôi thường đi xem phim hoặc đi dã ngoại. Chúng tôi không nhất thiết phải làm như vậy, nhưng nó làm cho gia đình chúng tôi gần gũi nhau hơn.

(C) Thứ ba, chúng tôi tổ chức kỷ niệm ngày cưới của ông bà vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 10 bởi vì họ không nhớ chính xác ngày. Phong tục là chúng tôi phải nấu một món mới mỗi năm. Năm ngoái, mẹ tôi nấu món lasagne, một món ăn Ý. Năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị xôi 5 màu ăn với thịt gà.

Tất cả chúng tôi đều thích những phong tục và truyền thống này bởi vì chúng đem đến cho gia đình chúng tôi một cảm giác thân thuộc về nhau.

Quảng cáo

3. Now decide in which paragraph ... (Bây giờ quyết định mỗi chi tiết dưới đây thuộc về đoạn nào. Viết A, B, hoặc C vào chỗ trống.)

Gợi ý:

1. Lasagne (C)

2. 11 a.m (A)

3. the first Sunday in October (C)

4. go to the cinema (B)

5. 3 generations (A)

6. they provide our family with a sense of belonging (C)

4. Read the text again and ... (Đọc lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

1. What are the three customs or traditions Mi mentions? (Ba phong tục hoặc truyền thông mà Mi đề cập là gì?)

=> They are: having lunch together on the second day of Tet, spending Sunday together, and celebrating her grandparents' wedding anniversary on the first Sunday of October.

2. What does Mi's family usually do on Sundays? (Gia đình Mi thường làm gì vào những ngày Chủ nhật?)

=> They usually go to the cinema or go for a pinic together.

3. What is the date of her grandparents' wedding anniversary? (Ngày kỷ niệm ngày cưới của ông bà cô ấy là ngày nào?)

=> They don't remember.

4. What did they make for the grandparents' wedding anniversary this year? (Họ đã làm gì cho kỷ niệm ngày cưới của ông bà trong năm nay?)

=> They made five-coloured sticky rice served with grilled chicken.

5. Why do they love family customs and traditions? (Tại sao họ thích phong tục và truyền thống gia đình?)

=> They love family customs and traditions because they provide a sense of belonging.

Speaking

5. Work in pairs and ... (Làm theo cặp và thảo luận các câu hỏi.)

1. What are the three customs and traditions you like most in your family? Describe them in detail. (Ba phong tục và truyền thống mà bạn thích nhất trong gia đình bạn là gì? Miêu tả chúng chi tiết.)

=> We have tradition of celebrating family member's birthday. We also have custom of having dinner together. At Tet, we have tradition of making foods: sticky rice, spring roll, Chung cake...

2. How do you feel when you take part in these customs and traditions? (Bạn cảm nhận như thế nào khi bạn tham gia vào những phong tục và truyền thống này?)

=> They are so meaningful and I feel happy to be a part of our traditions and customs.

3. Why is it important to continue family customs and traditions? (Tại sao thật quan trọng để tiếp tục phong tục và truyền thống của gia đình?)

=> They make family member closer and love each other more.

6. Interview another pair to ... (Phỏng vấn một cặp khác để lấy câu trả lời cho các câu hỏi cho phần 5. Ghi chú câu trả lời của họ trong bảng bên dưới, sau đó trình bày những gì bạn tìm được cho lớp.)

Gợi ý:

Tên người được phỏng vấnCâu hỏi 1Câu hỏi 2Câu hỏi 3
Nam Having dinner with family, going pinic at the end of month, travelling in summer. Feeling very happy! They make his family happy.
Thuy Having dinner on the first day of Tet. Going to their grandparents' house at the weekend. Going on holiday in spring. Feeling so excited! Making her life meaningful.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 4 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-our-customs-and-traditions.jsp