Unit 12 lớp 9: ProjectUnit 12: My future career

Unit 12 lớp 9: Project (phần 1 → 2 trang 81 SGK Tiếng Anh 9 mới)

1. Describe the picture. (Miêu tả bức tranh)

Để học tốt tiếng anh 9 mới | Giải bài tập tiếng anh 9 mới

Gợi ý:

There is a girl standing in front of her future career path. She is thinking about her process to become a doctor. First, her dream job is a doctor since she was little, she told that to her parents. In high school, she will try to study hard to enter a medical university. After that, she even plans to go study abroad. Finally, she can make her dream come true – being a doctor in hospital.

2. Draw a picture of your imagined career path. ... (Vẽ một bức tranh về con đường sự nghiệp của chính bạn. Trình bày trước lớp.)

Explain:

- Why do you think your career path is the way you have drawn it?

- What are the factors you will consider as you do along the path?

- Who do you will help you along the path?

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 12 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-my-future-career.jsp