Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 học kì 1 Số 2Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 học kì 1 Số 2

Xem thêm: Top 30 Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 có đáp án

I.Chọn câu trả lời đúng nhất. (5 điểm)

1.My bicycle _________ last night.

A. has been stolen

B. was stolen

C. stole

D. is stolen

Quảng cáo

2.Have you ever ridden an elephant yet?- Yes, I’ve_______ridden it.

A. already    B. yet    C. since    D. for

3.We have lived in this town_______1999.

A. for    B. just    C. since    D. in

4.Ao dai is the __________ dress of Vietnamese women.

A. workable    B. fashionable    C. traditional    D. casual

5.His house_________into last night but nothing was taken.

A. is break    B. was broken    C. were broken    D. broke

6.My brothers are very __________ wearing jeans.

A. like    B. love    C. enjoy    D. fond of

7.Asian people love eating rice. Rice ________ in many parts of Asia.

A. is grown    B. are grown    C. has grown    D. have grown

8.When ____________? In 1876.

A. telephone was invented

B. was telephone invented

C. did telephone invented

D. did telephone invent

Quảng cáo

II. Trong các từ gạch chân dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (5 điểm)

1.Five million bottle of champagne will be produced in France next year.

A. bottle    B. champagne    C. will be produced    D. next

2.A new style of jeans have just been introduced in the USA.

A. new    B. have    C. introduced    D. in

3.We have been friends since we are at university. Our friendship lasts long.

A. have been    B. are    C. at    D. long

4.Designers made difference styles of jeans to match the fashions of the time.

A. Designers    B. difference    C. jeans    D. fashions

5.The picture has been paint by Trung for three years.

A. has    B. been paint    C. by    D. for three years

6.When she is on holiday last summer, she went to the beach every day.

A. is    B. on    C. went    D. the beach

7.In the past, jeans wore mostly by working people.

A. In    B. wore    C. mostly    D. by

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

8.A new kind of robots have been designed recently to meet people's need.

A. A    B. robots    C. have been designed    D. need

Đáp án

I.

1. B2. A3. C4. C
5. B6. A7. A8. B

II.

1. A2. A3. B4. B
5. B6. A7. B8. C

Các bài soạn Tiếng Anh 9 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 9 | Giải bài tập tiếng Anh 9 | Để học tốt tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 9 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Nhóm hỏi bài 2k6