Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 học kì 1 Số 4Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 học kì 1 Số 4

I. Trong các từ gạch chân dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (4 điểm)

Quảng cáo

1.She asked me what was my name.

A. asked    B. me    C. what    D. was my name

2.Bob asked me whether or not I wanted to go.

A. asked me    B. whether or not    C. I    D. wanted

3.He told me if I went to school by bicycle.

A. told me    B. if    C. went    D. by

4.It’s been three years since they have said goodbye to each other.

A. It’s been    B. since    C. have said    D. to each other

5.The computer is said to be one of the most wonderful invention in modern life.

A. to be    B. the most    C. invention    D. in modern life

Quảng cáo

6.You must go to the school if the teacher call.

A. must    B. go to the school    C. if    D. call

7.The dentist said me to brush three times a day and not to eat candy.

A. said me    B. to brush    C. three times a day    D. not to eat

8.My home village is 30 kilometers to the city.

A. home vilage    B. is    C. 30 kilometes    D. to

II. Hoàn thành các câu sau đây theo dạng câu gián tiếp. (6 điểm)

1."Take off your shoes." she told us.

She told us

2."I never make mistakes." he said.

He said

3."Where have you spent your money?" she asked him.

She asked him

4."Does she know Robert?" he wanted to know.

He wanted to know

5."Where did you spend your holidays last year?" she asked me.

She asked me

6."I was very tired," she said.

She said that

Quảng cáo

Đáp án

I.

1. D2. B3. A4. C
5. C6. B7. A8. C

II.

1. She told us to take off our shoes.

2. He said He never made mistakes

3. She asked him where he had spent his money.

4. He wanted to know if She knew Robert

5. She asked me where I shad spent my holidays the year before

6. She said that she was very tired.

Các bài soạn Tiếng Anh 9 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài soạn Tiếng Anh 9 | Giải bài tập tiếng Anh 9 | Để học tốt tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 9 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.