Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 học kì 1 Số 5Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 học kì 1 Số 5

Xem thêm: Top 30 Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 có đáp án

I. Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu. (4 điểm)

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1.There are a lot of people here,______?.

A. are they    B. are there    C. aren't there    D. aren't they

2.They had to go home,______?.

A. hadn't they    B. didn't they    C. had they    D. did they

3.We should avoid_____our environment.

A. to pollute    B. polluting    C. polluted    D. pollute

4.He apologized for_______me______so long.

A. keeping/ waiting    B. keep/ wait    C. keeping/ to wait    D. to keep/ waiting

5.Is it possible______you_____your office?

A. to see/ at    B. to see/ for    C. seeing/ at    D. seeing/ for

Quảng cáo


6.Let' s go to the cinema tonight,______?

A. don't we    B. let we    C. shan't we    D. shall we

7.Everything is all right,______?

A. isn't everything    B. is everything    C. is it    D. isn't it

8.Listen to what I am saying,______?

A. don't you    B. do you    C. will you    D. can you

II. Chia dạng đúng của từ trong ngoặc. (6 điểm)

1.That company has 2000 . (employ)

2.I don’t know why they call him a . (lie)

3.The old hotel we used to stay at has been . (modern)

4.Conservationists believe that we should preserve the rainforests in the world. (tropic)

5.Women nowadays have more to participate in social activities. (free)

6.The of the new guest caused trouble to my aunt. (arrive)

7.She cuts herself and it's quite badly. (blood)

8.That is very of you to do that. You know we can lose a huge contract with that, don't you? (profession)

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án

I.

1. C2. A3. B4. C
5. A6. D7. D8. C

II.

1.employees2.liar3.modernized4.tropical
5.freetime6.arrival7.bleed8.unprofessional

Các bài soạn Tiếng Anh 9 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 9 | Giải bài tập tiếng Anh 9 | Để học tốt tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 9 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Nhóm hỏi bài 2k6