Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 học kì 1 Số 1Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 học kì 1 Số 1

Xem thêm: Top 30 Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 có đáp án

I. Chọn câu trả lời đúng nhất (3 điểm)

Quảng cáo

1.It's very kind _______ you to help us. Thanks a lot.

A. for    B. to    C. with    D. of

2.The hospital building is divided _______ four sections.

A. in    B. into    C. to    D. about

3.Did he ______ live in the country when he was young?

A. use to    B. used to    C. be used to    D. get used to

4.Tam wishes his father _______ here now to help him.

A. is    B. were    C. will be    D. would be

5.What a pity! Lan can`t come with us. We all wish she ______ be here.

A. would    B. should    C. could    D. can

Quảng cáo

II. Trong các từ gạch chân dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (3 điểm)

1.She wishes he will stop making noise when she is working.

A. wishes    B. will    C. making    D.when

2.Tom uses to wear glasses, but he doesn`t now.

A. uses    B. glasses    C. doesn't    D.now

3.This book consists about three parts: introduction, development and conclusion.

A. This    B. about    C. parts    D. and

4.Mai and me would like to join the English speaking club.

A. me    B. would    C. to    D. spend

5.During the game, the rain starting so we had to stop suddenly.

A. During    B. starting    C. had    D. suddenly

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

III. Viết thành câu hoàn chỉnh dựa vào các từ có sẵn. (4 điểm)

1.I/ wish/ I/ will become/ a singer.

2.I/ used to/ walk / school/ when/ I/ child.

3.She/ wish / she/ have/ a sister.

4.I/ wish/ I/ to be/ England.

5.The child/ wish/ today/ his birthday.

Đáp án

I.

1. D2. B3. A4. B5. C

II.

1. B2. A3. B4. A5. B

III.

1. I wish I would become a singer

2. I used to walk to school when I was a child.

3. She wishes she had a sister.

4. I wish I were to be England.

5. The child wishes today was his birthday.

Các bài soạn Tiếng Anh 9 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 9 | Giải bài tập tiếng Anh 9 | Để học tốt tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 9 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Nhóm hỏi bài 2k6