Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 học kì 2 Số 3Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 học kì 2 Số 3

Xem thêm: Top 30 Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 có đáp án

I. Điền vào chỗ trống các đại từ quan hệ thích hợp để hoàn thành câu. (5 điểm)

Quảng cáo

1.The dress ... was given to her by her boyfriend no longer fits her well.

2.The boy ... used to live next door is now a famous basketball player.

3.Arthur Conan Doyle, .... wrote the Sherlock Holmes stories, was born in Edinburgh.

4.Do you know the boy ... mother is a nurse?

5.I was invited by the professor ... I met at the conference.

6.The car ... Susie is planning to buy was manufactured in Japan.

7.His bedroom is the place ... Tom feels most comfortable.

8.I do not understand the reason ... he left you. You are so beautiful.

Quảng cáo


II. Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu. (5 điểm)

1.Mrs. Thoa is generous to the poor _______________ she is not rich.

A. although    B. but    C. however    D. so

2.Easter is a joyful festival _______________ comes in early spring.

A. that it    B. which    C. where    D. when

3.______________ Easter, many children and adults enjoy painting eggs.

A. At    B. In    C. On    D. For

4.He is famous for his ____________. He is very helpful to those less fortunate than himself.

A. kind    B. unkind    C. kindly    D. kindness

5.Tuan was an effective ________________ in that volunteer programme.

A. active    B. activist    C. actor    D. activity

6.Father's Day _______________ a national holiday in America since 1972.

A. has been    B. was    C. is    D. will be

7.Was the movie “Star wars” ________________ for an Oscar?

A. taken    B. recognized    C. nominated    D. given

8.________________ it was only the first time Joan and Kate met, they made friends immediately.

A. Even though    B. However    C. Despite    D. So

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án

I.

1.which2.who3.who4.whose
5.whom6.which7.where8.which

II.

1. A2. B3. B4. D
5. B6. A7. B8. A

Các bài soạn Tiếng Anh 9 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 9 | Giải bài tập tiếng Anh 9 | Để học tốt tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 9 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Nhóm hỏi bài 2k6