Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 học kì 2 Số 5Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 học kì 2 Số 5

Xem thêm: Top 30 Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 có đáp án

I. Chọn đáp án đúng nhất trong A, B, C hoặc D để điền vào chỗ trống. (5 điểm)

Quảng cáo

1. A : Would you like to go on a trip to Sa Pa with me ?

B : __________. I’m working on my coming exam.

A. Sorry, I can’t    B. Sorry, thanks    C. Sorry, OK    D. Yes, please

2.People in this remote village have ___________ contact with the outside world.

A. little    B. a few    C. amount    D. a little

3.UFOs are ____________ objects that some people report they have seen in the sky.

A. flying    B. flies    C. flew    D. flown

4.Japan has a very big _____________ of making cars.

A. agriculture    B. business    C. industry    D. tourism

5.The man asked me _________ I __________ the way to The Great Wall.

A. if / know    B. whether / knew    C. that / knew    D. where / knew

Quảng cáo

6.The astronauts are looking forward ____________ to the Earth.

A. to returning    B. to return    C. to returned    D. return

7.In order to have an excellent physical condition astronauts must have ____________ training before their space trip.

A. so many    B. a lot of    C. no    D. not

8.What would you do if you _____________ a UFO ?

A. saw    B. to see    C. see    D. could see

II. Chia dạng đúng của từ trong ngoặc. (5 điểm)

1.Everyone has a number of, but no one has many true friends. (acquaint)

2.Do you understand the saying: “ is better than cure”? (prevent)

3.Stories about UFOs are always. (mystery)

4.They are watching programmes on TV. (entertain)

5.They are trying to look for another. (explain)

6.UFOs are just the of some writers. (imagine)

7.UFOs means Flying Objects. (identify)

8.That plan can’t be developed without the of the republic. (cooperate)

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án

I.
1. A2. A3. A4. C
5. B6. A7. B8. A
II.
1.acquaintances2.prevention3.mysterious4.entertainment
5.explanation7.identity8.cooperation

Các bài soạn Tiếng Anh 9 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 9 | Giải bài tập tiếng Anh 9 | Để học tốt tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 9 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Nhóm hỏi bài 2k6