Viết trang 102, 103 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 Cánh diều

Lời giải Tiếng Việt lớp 3 Viết trang 102, 103 sách Cánh diều giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1.

Viết trang 102, 103 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 Cánh diều

Chính tả

Quảng cáo

Câu 1 trang 102 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1: Nghe viết: Cùng vui chơi (3 khổ thơ đầu)

Ruộng làng vừa gặt xong

Thế là thành sân bóng

Cỏ sân ta vàng óng

Khán giả ngồi lên rơm.


Mũ đặt vào cọc gôn

Xóm trên và xóm dưới

Mười “tên” chia hai đội

Đen nhẫy tầm lưng trần


Trọng tài đứng giữa sân

Bụm tay làm còi thổi

Cuồng nhiệt quên bắt lỗi

Reo ấm: “Sút! Sút đi!”

Quảng cáo

Trả lời:

-  Học sinh chú ý những từ ngữ dễ sai: vàng óng, cọc gôn, lưng trần, còi thổi.

Câu 2 trang 102 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1: Chọn vần phù hợp với ô trống:

a) Vần oăn hoặc ăn ?

Băn kh…

Cái kh…

Ng… ngoèo

Ng… cản

Trả lời:

Băn khoăn

Cái khăn

Ngoằn ngoèo

Ngăn cản

b) Vần oăt hoặc ăt ?

Th… nút

Thoăn th…

Loắt ch…

Chỗ ng…

Xanh ng…

Trả lời:

Thắt nút

Thoăn thoắt

Loắt choắt

Chỗ ngoặt

Xanh ngắt

Quảng cáo

c) Vần oeo hay eo ?

Giàu ngh…

Ngoằn ng…

Ng… cổ

Kh… léo

Kh… chân

Trả lời:

giàu nghèo

ngoằn ngoèo

ngoẹo cổ

khéo léo 

khoèo chân

Câu 3 trang 102 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1: Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống:

a) Chữ tr hoặc ch ?

Bao nhiêu …ái hồng đỏ

…eo đèn lồng …ên cây

Sớm nay …im đã đến 

Mách hồng …ín rồi đây.

Trả lời:

Bao nhiêu trái hồng đỏ

Treo đèn lồng trên cây

Sớm nay chim đã đến 

Mách hồng chín rồi đây.

Quảng cáo

b) Vần it hoặc ich ?

Buổi sáng, ở t… trên ngọn tre có con ch… chòe hót ríu r...: “Chuých! Tu chuých! Chòe chòe !”. Bà bảo Nụ: Con ch… chòe đang nói :”Tôi th…! Tôi th… múa xòe!”

Trả lời:

Buổi sáng, ở tít trên ngọn tre có con chích chòe hót ríu rít: “Chuých! Tu chuých! Chòe chòe !”. Bà bảo Nụ: Con chích chòe đang nói :”Tôi thích! Tôi thích múa xòe !”

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác