Cấp số cộng (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Với tóm tắt lý thuyết Toán 11 Bài 2: Cấp số cộng sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 11 nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Toán 11.

Cấp số cộng (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Quảng cáo

Lý thuyết Cấp số cộng

1. Định nghĩa

Cấp số cộng là một dãy số, trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tổng của số hạng đứng ngay trước nó với một số không đổi d, tức là:

un = un – 1 + d với n ≥ 2.

Số d được gọi là công sai của cấp số cộng.

Chú ý:

– Khi d = 0 thì cấp số cộng là một dãy số không đổi.

– Nếu (un) là cấp số cộng với công sai d thì với số tự nhiên n ≥ 2, ta có: un – un – 1 = d.

Ví dụ 1. Cho cấp số cộng (un)  với u1 = 2, công sai d = 3. Hãy viết ba số hạng đầu của cấp số cộng đó.

Quảng cáo

Hướng dẫn giải

Ba số hạng đầu của (un) là u1 = 2; u2 = u1 + 3 = 2 + 3 = 5; u3 = u2 + 3 = 5 + 3 = 8.

Vậy u1 = 2; u2 = 5; u3 = 8.

2. Số hạng tổng quát

Nếu cấp số cộng (un) có số hạng đầu là u1 và công sai d thì số hạng tổng quát un được xác định bởi công thức:

un = u1 + (n – 1)d với n ≥ 2.

Nhận xét: Với d ≠ 0, từ công thức un = u1 + (n – 1)d, ta có n=unu1d+1 với n ≥ 2.

Ví dụ 2. Cho cấp số cộng (un) với u1 = –1 và công sai d = 4.

a) Tính u5.

b) Số 35 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số cộng (un)?

Hướng dẫn giải

a) Theo công thức tổng quát của cấp số cộng ta có:

u5 = u1 + (5 – 1)d = –1 + 4.4 = 15.

Vậy u5 = 15.

Quảng cáo

b) Giả sử 35 là số hạng thứ n của cấp số cộng. Ta có:

n=unu1d+1=35+14+1=10.

Vậy 35 là số hạng thứ 10 của cấp số cộng.

3. Tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng

Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 và công sai d. Đặt Sn = u1 + u2 + u3 + … + un.

Khi đó:

Cấp số cộng (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Nhận xét: Do un = u1 + (n – 1)d nên u1 + un = 2u1 + (n – 1)d.

Suy ra Cấp số cộng (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Ví dụ 3. Hãy tính tổng S = –1+ 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27.

Quảng cáo

Hướng dẫn giải

Ta thấy dãy số  –1, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 là cấp số cộng có số hạng đầu u1 = –1, công sai d = 4 và số hạng cuối là u8 = 27, nên số các số hạng của cấp số cộng là 8.

Do đó Cấp số cộng (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Vậy S8 = 104.

Bài tập Cấp số cộng

Bài 1. Cho dãy số (un) với un = 5 – 3n.

a) Chứng minh dãy số (un) là cấp số cộng. Chỉ rõ u1 và d.

b) Tìm tổng của 100 số hạng đầu tiên của dãy.

Hướng dẫn giải

a) Xét hiệu un + 1 – un = [5 – 3(n + 1)] – (5 – 3n) = –3.

Do đó un + 1 = un + (–3)

Suy ra dãy số (un) là cấp số cộng; u1 = 5 – 3.1 = 2; công sai d = –3.

b) Tổng của 100 số hạng đầu tiên của dãy là:

Cấp số cộng (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Bài 2. Cho cấp số cộng có u1 = 3; công sai d = 4.

a) Viết công thức của số hạng tổng quát un.

b) Số 155 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng trên?

c) Tính tổng 200 số hạng đầu của dãy.

Hướng dẫn giải

a) Ta có công thức của số hạng tổng quát un là:

un = u1 + (n – 1).d = 3 + (n – 1).4 = 4n – 1.

Vậy un = 4n – 1.

b) Giả sử 155 là số hạng thứ n của cấp số cộng. Ta có:

n=unu1d+1=15534+1=39.

Vậy 155 là số hạng thứ 39 của cấp số cộng.

c) Tổng 200 số hạng đầu của dãy là:

Cấp số cộng (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Vậy tổng 200 số hạng đầu của dãy là S200 = 80200.

Học tốt Cấp số cộng

Các bài học để học tốt Cấp số cộng Toán lớp 11 hay khác:

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Toán lớp 11 Cánh diều hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên