Cấp số nhân (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Với tóm tắt lý thuyết Toán 11 Bài 3: Cấp số nhân sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 11 nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Toán 11.

Cấp số nhân (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Quảng cáo

Lý thuyết Cấp số nhân

1. Định nghĩa

Cấp số nhân là một dãy số, trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tích của số hạng đứng ngay trước nó với một số không đổi q, tức là: un = un – 1.q với n ≥ 2.

Số q được gọi là công bội của cấp số nhân.

Chú ý:

– Khi q = 1 thì cấp số nhân là một dãy số không đổi.

– Nếu (un) là cấp số nhân với công bội q và un ≠ 0 với mọi n ≥ 1 thì với số tự nhiên n ≥ 2, ta có: unun1=q.

Ví dụ 1. Cho cấp số nhân (un) với u1 = 2, công bội q = 3. Hãy viết ba số hạng đầu của cấp số nhân đó.

Quảng cáo

Hướng dẫn giải

Ba số hạng đầu của (un) là u1 = 2; u2 = u1.3 = 2.3 = 6; u3 = u2.3 = 6.3 = 18.

Vậy u1 = 2; u2 = 6; u3 = 18.

2. Số hạng tổng quát

Nếu cấp số nhân (un) có số hạng đầu là u1 và công bội q thì số hạng tổng quát un được xác định bởi công thức:

un = u1. qn – 1  với n ≥ 2.

Ví dụ 2. Cho cấp số nhân (un)  với u1 = –2, công bội q = –3. Hãy tính u10.

Hướng dẫn giải

Theo công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân, ta có:

u10 = u1. q10 – 1 = (–2).(–3)9 = 39366.

Vậy u10 = 39366.

Quảng cáo

3. Tổng n số hạng đầu của một cấp số nhân

Cho cấp số nhân (un) có số hạng đầu u1 và công bội q ≠ 1.

Đặt Sn = u1 + u2 + u3 + … + un. Khi đó:

Cấp số nhân (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Chú ý: Nếu q = 1 thì Sn = nu1.

Ví dụ 3. Hãy tính tổng S = 2 + 22 + 23 + … + 211.

Hướng dẫn giải

S là tổng của 11 số hạng đầu của cấp số nhân có số hạng đầu u1 = 2 và công bội q = 2.

Suy ra Cấp số nhân (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Vậy S = 4094.                                                                                     

Bài tập Cấp số nhân

Quảng cáo

Bài 1. Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số nhân? Vì sao?

a) –2, 4, –8, 16, –32, 64, –128, 256.

b) 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100.

Hướng dẫn giải

a) Từ số hạng thứ hai của dãy số ta thấy số hạng sau gấp –2 lần số hạng trước của dãy.

Vì vậy dãy –2, 4, –8, 16, –32, 64, –128, 256 là cấp số nhân với số hạng đầu u1 = –2 và công bội q = –2.

b) Ta có 4194 nên dãy 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 không phải là cấp số nhân.

Bài 2. Cho dãy số (un) có un = (–1)n+1 . 32n+1. Chứng minh dãy (un) là một cấp số nhân. Chỉ rõ u1 và công bội q.

Hướng dẫn giải

Ta xét tỉ số:

Cấp số nhân (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Suy ra dãy số (un) là một cấp số nhân có công bội q = –9 và u1 = (–1)1+1 . 32.1+1 = 27.

Vậy u1 = 27 và q = –9.

Bài 3. Cho cấp số nhân (un) có u5 = 8 và u11 = 512.

a) Tính số hạng đầu u1 và công bội q của cấp số nhân (biết công bội q > 0).

b) Tính u20 và S20.

Hướng dẫn giải

a) Ta có Cấp số nhân (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Do q > 0 nên u11u5=u1.q10u1.q4=q6=64q=2 (do q > 0).

Thay q = 2 trở lại hệ ta được u1 = 12.

Vậy cấp số nhân đã cho có u1 = 12 và q = 2.

b) Ta có u20 = u1.q20 – 1 = u1.q19 = 12.219=218=262144.

Cấp số nhân (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Vậy u20 = 262144 và S20=10485752.

Học tốt Cấp số nhân

Các bài học để học tốt Cấp số nhân Toán lớp 11 hay khác:

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Toán lớp 11 Cánh diều hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên