Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Với tóm tắt lý thuyết Toán 11 Bài 3: Hàm số liên tục sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 11 nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Toán 11.

Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Quảng cáo

Lý thuyết Hàm số liên tục

1. Khái niệm

1.1. Hàm số liên tục tại một điểm

Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a; b) và x0 ∈ (a; b). Hàm số y = f(x) được gọi là liên tục tại x0 nếu Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Nhận xét: Hàm số y = f(x) không liên tục tại x0 được gọi là gián đoạn tại x0.

Ví dụ 1. Xét tính liên tục của hàm số f(x) = x2 + 2 tại x0 = 1.

Hướng dẫn giải

Ta có: Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

           f(1) = 12 + 2 = 3.

Suy ra Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Vậy hàm số f(x) = x2 + 2 liên tục tại x0 = 1.

Quảng cáo

1.2. Hàm số liên tục trên một khoảng hoặc một đoạn

– Hàm số y = f(x) được gọi là liên tục trên khoảng (a; b) nếu hàm số liên tục tại mọi điểm thuộc khoảng đó.

– Hàm số y = f(x) được gọi là liên tục trên đoạn [a; b] nếu hàm số liên tục trên khoảng (a; b) và Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Chú ý: Khái niệm hàm số liên tục trên các tập hợp có dạng (a; b], [a; b), (a; +∞), [a; +∞), (–∞; a), (–∞; a], (–∞;+∞) được định nghĩa tương tự.

Nhận xét: Đồ thị hàm số liên tục trên một khoảng là “đường liền” trên khoảng đó.

Ví dụ 2. Hàm số y = x2 + 2x + 1 có liên tục trên đoạn [1; 3] hay không?

Hướng dẫn giải

Với mỗi x0 ∈ (1; 3), ta có Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Quảng cáo

Ta lại có: Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Vậy hàm số đã cho liên tục trên đoạn [1; 3].

2. Một số định lí cơ bản

2.1. Tính liên tục của một số hàm số sơ cấp cơ bản

– Các hàm đa thức và hai hàm số lượng giác y = sinx, y = cosx liên tục trên ℝ.

– Các hàm phân thức hữu tỉ và hai hàm số lượng giác y = tanx, y = cotx liên tục trên từng khoảng xác định của chúng.

– Hàm căn thức y=x liên tục trên nửa khoảng [0; +∞).

Ví dụ 3. Hàm số Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều có liên tục trên mỗi khoảng (–∞; 2) và (2; +∞) hay không?

Hướng dẫn giải

Tập xác định của hàm số Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều là D = (–∞; 2) ∪ (2; +∞).

Quảng cáo

Vậy hàm số Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều liên tục trên mỗi khoảng (–∞; 2) và (2; +∞).

2. Tính liên tục của tổng, hiệu, tích, thương của hai hàm số liên tục

Giả sử y = f(x) và y = g(x) là hai hàm số liên tục tại điểm x0. Khi đó:

a) Các hàm số y = f(x) + g(x), y = f(x) – g(x) và y = f(x) . g(x) liên tục tại x0;

b) Hàm số Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều liên tục tại x0 nếu g(x0) ≠ 0.

Ví dụ 4. Cho hàm số Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

a) Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại x = 2.

b) Xét tính liên tục của hàm số f(x) trên tập xác định của hàm số đó.

Hướng dẫn giải

Tập xác định của hàm số là D = ℝ\{5}.

a) Ta có:

Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Vậy f(x) liên tục tại x = 2.

b) Đặt g(x) = x2 – 4; Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Ta có Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều là hàm phân thức hữu tỉ nên liên tục trên mỗi khoảng xác định (–∞; 5) và (5; +∞).

Hàm g(x) = x2 – 4 là hàm đa thức nên liên tục trên ℝ. Do đó hàm số g(x) liên tục trên mỗi khoảng (–∞; 5) và (5; +∞).

Vậy hàm số f(x) = g(x) + h(x) liên tục trên mỗi khoảng (–∞; 5) và (5; +∞).

Bài tập Hàm số liên tục

Bài 1. Dùng định nghĩa xét tính liên tục của hàm số f(x) = x3 + 2x – 1 tại x0 = –1.

Hướng dẫn giải

Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Vậy hàm số đã cho liên tục tại x0 = –1.

Bài 2. Xét tính liên tục của các hàm số sau trên tập xác định của hàm số đó:

a) f(x) = x + sinx;

Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Hướng dẫn giải

a) Hàm số f(x) có tập xác định là ℝ.

Hai hàm số x và sinx liên tục trên ℝ nên hàm số f(x) = x + sinx liên tục trên ℝ.

b) Hàm số Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều có tập xác định là ℝ\{2}.

Do đó hàm số Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều liên tục trên mỗi khoảng (–∞; 2) và (2; +∞).

c) Hàm số h(x) có tập xác định là ℝ.

Vì tử thức cosx liên tục ℝ và mẫu thức x2 + 1 ≠ 0 liên tục trên ℝ.

Vậy h(x) liên tục trên ℝ.

Bài 3. Xét tính liêm tục của hàm số Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều  trên tập xác định của nó.

Hướng dẫn giải

Hàm số có TXĐ: D = ℝ.

Hàm số liên tục trên mỗi khoảng (–∞; –1); (–1; 0)  và (0; +∞).

• Tại x = –1, ta có:

Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

⇒ Hàm số f(x) liên tục tại x = –1.

• Tại x = 0, ta có:

Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

⇒ Hàm số f(x) liên tục tại x = 0.

Vậy hàm số f(x) liên tục tại mọi điểm x ∈ ℝ.

Bài 4. Tìm giá trị của tham số m để hàm số Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều liên tục trên đoạn [0; 2].

Hướng dẫn giải

Hàm số xác định trên [0; 2] và liên tục trên [0; 2).

Khi đó để f(x) liên tục trên đoạn [0; 2] thì hàm số liên tục tại x = 2.

Tức là ta cần có: Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Ta có: Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều    

Do đó (*) xảy ra khi và chỉ khi Hàm số liên tục (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Học tốt Hàm số liên tục

Các bài học để học tốt Hàm số liên tục Toán lớp 11 hay khác:

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Toán lớp 11 Cánh diều hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên