Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Với tóm tắt lý thuyết Toán 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 11 nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Toán 11.

Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Quảng cáo

Lý thuyết Giới hạn của hàm số

1. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm

1.1. Định nghĩa

Cho khoảng K chứa điểm x0 và hàm số f(x) xác định trên K hoặc trên K\{x0}. Hàm số f(x) có giới hạn là số L khi x dần tới x0 nếu với dãy số (xn) bất kì, xn ∈ K\{x0} và xn → x0 thì f(xn) → L.

Kí hiệu Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều hay f(x) → L khi x → x0.

Nhận xét: limxx0x=x0; limxx0c=c, với c là hằng số.

Chú ý: Hàm số f(x) có thể không xác định tại x = x0 nhưng vẫn tồn tại giới hạn của hàm số đó khi x dần tới x0.

Ví dụ 1. Xét hàm số Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều (x ≠ 2). Chứng minh rằng Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Hướng dẫn giải

Quảng cáo

Giả sử (xn) là dãy bất kì, thỏa mãn xn ≠ 2 và lim xn = 2.

Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

1.2. Phép toán trên giới hạn hữu hạn của hàm số

Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Ví dụ 2. Tìm

a) Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều;

Quảng cáo

b) limx0x+3x4.

Hướng dẫn giải

Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

1.3. Giới hạn một phía

• Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a; x0).

Số L được gọi là giới hạn bên trái của hàm số y = f(x) khi x dần tới  x0 nếu với dãy số (xn) bất kì, a < xn < x0 và xn → x0, ta có f(xn) → L.

Kí hiệu Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

• Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (x0; b).

Quảng cáo

Số L được gọi là giới hạn bên phải của hàm số y = f(x) khi x dần tới x0 nếu với dãy số (xn) bất kì, x0 < xn < b và xn → x0, ta có f(xn) → L.

Kí hiệu Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều khi và chỉ khi Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Ví dụ 3.

Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Hướng dẫn giải

Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

2. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực

– Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a; +∞).

Ta nói hàm số y = f(x) có giới hạn là số L khi x dần tới dương vô cực nếu với dãy số (xn) bất kì, xn > a và xn → +∞, ta có f(xn) → L.

Kí hiệu Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều hay f(x) → L khi x → +∞.

– Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (–∞; a).

Ta nói hàm số y = f(x) có giới hạn là số L khi x dần tới âm vô cực nếu với dãy số (xn) bất kì, xn < a và xn → –∞, ta có f(xn) → L.

Kí hiệu Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều hay f(x) → L khi x → –∞.

Chú ý:

+ Với c, k là các hằng số và k nguyên dương, ta luôn có:

limx+c=c; limxc=c; limx+cxk=0; limxcxk=0.

+ Các phép toán trên giới hạn hữu hạn của hàm số khi x → x0 vẫn còn đúng khi x → +∞ hoặc x → –∞.

Ví dụ 4. Tìm limx+c=c; limxc=c; limx+cxk=0; limxcxk=0..

Hướng dẫn giải

Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

3. Giới hạn vô cực (một phía) của hàm số tại một điểm

– Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a; +∞).

Ta nói hàm số y = f(x) có giới hạn là +∞ khi x → a+ nếu với dãy số (xn) bất kì, xn > a và xn → a, ta có f(xn) → +∞.

Kí hiệu Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều hay f(x) → +∞ khi x → a+.

– Các trường hợp Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều;  được định nghĩa tương tự.

Chú ý: Ta có các giới hạn cơ bản sau:

limxa+1xa=+; limxa1xa=.

Ví dụ 5. Tính limx31x3.

Hướng dẫn giải

Ta có limx31x3.

Vậy limx31x3=.

4. Giới hạn vô cực của hàm số tại vô cực

– Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a; +∞).

Ta nói hàm số y = f(x) có giới hạn là  +∞ khi x dần tới dương vô cực nếu với dãy số (xn) bất kì, xn > a và xn → +∞, ta có f(xn) → +∞.

Kí hiệu Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều hay f(x) →+∞ khi x →  +∞.

– Các trường hợp Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều được định nghĩa tương tự.

Chú ý: Ta có ba giới hạn cơ bản sau:

limx+xk=+ với k là số nguyên dương.

limx-xk=+ k là số nguyên dương chẵn.

limx-xk=- k là số nguyên dương lẻ.

Ví dụ 6. limx+x5=+; limx-x5=-.

Bài tập Giới hạn của hàm số

Bài 1. Cho f(x) =1 – x và g(x) = 2x3. Tính các giới hạn sau:

Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Hướng dẫn giải

Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Bài 2. Sử dụng định nghĩa tìm giới hạn của hàm số:

a) limx1x3;

b) limx24x22+x.

Hướng dẫn giải

a) Giả sử (xn) là một dãy bất kì và xn → 1 khi n → +∞.

Khi đó limxn3=13=1.

Vậy limx1x3=1.

b) Giả sử (xn) là một dãy bất kì thỏa mãn xn ≠ –2 và xn → –2 khi n → +∞.

Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều

Vậy limx24x22+x=4.

Bài 3. Tìm giới hạn của các hàm số sau:

a) Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều;

b) limx1x2+x2x1;

c) limxx+2x1

Hướng dẫn giải

Giới hạn của hàm số (Lý thuyết Toán lớp 11) | Cánh diều.

Học tốt Giới hạn của hàm số

Các bài học để học tốt Giới hạn của hàm số Toán lớp 11 hay khác:

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Toán lớp 11 Cánh diều hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên