Bài tập: Số gần đúng và sai sốChuyên đề: Số gần đúng và sai số

Bài tập: Số gần đúng và sai số

Xem thêm: Lý thuyết: Số gần đúng và sai số

Bài 1: Chiều dài của một cái cầu là l=1745,25 ± 0,01 m. Hãy cho biết số quy tròn của số gần đúng 1745,25.

Bài 2: giả sử biết số đúng là 3,254. Tìm sai số tuyệt đối khi quy tròn số này đến hàng phần trăm.

Bài 3: Hãy viết số quy tròn của số a với độ chính xác d được cho sau đây:

a) a = 17658 ± 16;

b) (a)−−−= 15,318 ± 0,056.

Bài 4: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều rộng x = 43m ± 0,5m và chiều dài y= 63m ± 0,5m.

Chứng minh rằng chu vi P của miếng đất là P = 212m ± 2m.

Bài 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là x=23m ± 0,01mvà chiều rộng là x=15m ± 0,01m. Tính diện tích S của thửa ruộng đã cho.

Bài 6: Đo độ cao một ngọn cây là h=347,13m ± 0,2m. Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 347,13.

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài 1: l = 1745 , 25 ± 0,01 m.

Vì độ chính xác đến hàng phần trăm nên ta quy tròn đến hàng phần chục. Vậy số quy tròn của l là 1745,3

Bài 2:

Số quy tròn đến hàng phần trăm là 3,25.

Sai số tuyệt đối là ∆=|3,254-3,25|=0,004

Bài 3:

a) a = 17658 ± 16;

d = 16 nên ta quy tròn số đến hàng trăm.

Vậy số quy tròn là 17700.

b) (a)−−= 15,318 ± 0,056.

d = 0, 056 nên ta quy tròn số đến hàng phần chục

Vậy số quy tròn là 15, 3.

Bài 4:

Giả sử x = 43 + u, y = 63 + v.

Ta có P = 2x + 2y = 2(43+63) + 2u + 2v = 212 + 2(u + v).

Theo giả thiết -0,5 ≤ u ≤ 0,5 và -0,5 ≤ v ≤ 0,5 nên -2 ≤ 2(u + v) ≤ 2.

Do đó P = 212m ± 2m.

Bài 5:

Ta có: S=x.y=(23 ± 0,01)(15 ± 0,01)

=23.15 ± (23.0,01 + 15.0,01 + 0.012 )=345 ± 0,3801 (m2).

Bài 6:

Ta có độ chính xác d = 0, 2 nên ta quy tròn số đến hàng đơn vị

Số quy tròn là 347 m.

Chuyên đề Toán 10: đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


so-gan-dung-va-sai-so.jsp