Giải phương trình mũ chứa tham số - Toán lớp 12

Giải phương trình mũ chứa tham số

Câu 1:Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình 3x+m2=10m-9 có nghiệm thực?

Quảng cáo

   A. 7

   B. 9

   C. 6

   D. 10

   Phương trình đã cho tương đương 3x= -m2+10m-9 (1)

   Phương trình (1) có nghiệm thực khi và chỉ khi -m2+10m -9>0 hay 1<m<9

   Mà Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12

   Chọn A.

Câu 2:Cho phương trình Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12 (m là tham số thực) có nghiệm duy nhất.

   Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

   A. 1<m<2

   B. 2≤m<4

   C. m>2

   D.m>3

   Trước hết ta cần có m-1>0 hay m>1

   Khi đó

   Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12

   Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12.

   Chọn B.

Câu 3:Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình m(2x+ 3x) =3x+1-2x+2 có nghiệm thực?

   A.8

   B.5

   C.7

   D. 6

   Phương trình đã cho tương đươg với:

   (m+4)2x=(3-m)3x Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12 (1)

   Để phương trình đã cho có nghiệm thực khi và chỉ khi (m+4) (3-m)>0 hay -4 <m<3

   Mà Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12

   Chọn C.

Quảng cáo

Câu 4:Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 4x-2x+1+m=0 có hai nghiệm thực phân biệt.

   A. Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12

   B. Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12

   C. Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12

   D. Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12

   Phương trình đã cho Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12

   Đặt t= 2x > 0 ta được t2- 2t+m=0

   Để phương trình đã cho có hai nghiệm thực dương phân biệt

    Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12

   Chọn D.

Câu 5:Cho phương trình 4x-3.2x+1+2m=0 ( m là tham số thực) có hai nghiệm thực phân biệt x1; x2 thỏa mãn x1+ x2= 4. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

   A.4<m≤6

   B. m > 6

   C.2<m≤4

   D. 0<m≤2

   Phương trình Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12

   Đặt t= 2x >0, ta được t2-2mt+2m=0

   P hương trình đã cho có hai nghiệm thực phân biệt ⇔ (1) có hai nghiệm thực dương phân biệt

   Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12 (*)

   Ta có Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12

   Chọn B.

Câu 6:Cho phương trình 4x-(m+3) 2x+m+2=0 ( m là tham số thực dương) có hai nghiệm thực phân biệt x1 ; x2 thỏa mãn . Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

    A. 1<m≤3

   B.3≤m<5

   C. 0< m≤1

   D. m>5

   Phương trình Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12

   Ta thấy 1-(m+3)+m+2=0 nên Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12

   Từ đó 2x=m+2 cần phải có nghiệm thực khác Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12 (*)

   Khi đó Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12

   Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12 thỏa mãn (*)

   Kết hợp với m>0 đề bài cho thì ta được m=6 thỏa mãn.

   Chọn D.

Câu 7:Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn [0 ; 10] để phương trình 4x-m.2x+1+4( m-1)=0 có hai nghiệm thực dương phân biệt.

   A. 9

   B. 8

   C.10

   D. 11

   Phương trình Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12

   Đặt t= 2x >0 ta được t22mt+ 4(m-1) =0 (1)

   Để ý Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12 nên (1) Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12

   Do đó Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12

   Khi đó 2x= 2m-2 cần phải có nghiệm thực dương khác Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12

   Mà m nguyên và Giải phương trình mũ chứa tham số | Toán lớp 12

   Chọn B.

Quảng cáo

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

ham-so-luy-thua-ham-so-mu-va-ham-so-logarit.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12