Lý thuyết và Bài tập Toán 7 Bài 4: Đơn thức đồng dạng có đáp án

Lý thuyết và Bài tập Toán 7 Bài 4: Đơn thức đồng dạng

A. Lý thuyết

1. Đơn thức đồng dạng

Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng.

Ví dụ: Các đơn thức 2x2y/3, -2x2y, x2y, 6x2y là các đơn thức đồng dạng.

Chú ý: Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng.

2. Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng

Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

Ví dụ: Tính 5xy2 + 10xy2 + 7xy2 - 12xy2

Ta có: 5xy2 + 10xy2 + 7xy2 - 12xy2 = (5 + 10 + 7 - 12)xy2 = 10xy2

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 1: Có mấy nhóm đơn thức đồng dạng với nhau trong các đơn thức sau:

Trắc nghiệm: Đơn thức đồng dạng - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. 2            B. 3            C. 4            D. 5

Các đơn thức đồng dạng:

Trắc nghiệm: Đơn thức đồng dạng - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B

Bài 2: Tìm các cặp đơn thức không đồng dạng

Trắc nghiệm: Đơn thức đồng dạng - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta cóTrắc nghiệm: Đơn thức đồng dạng - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiếtkhông đồng dạng với 32x2y3

Chọn đáp án B

Bài 3: Đơn thưc đồng dạng với đơn thức 32x2y3 là:

A. -3x3y2            B. -7x2y3            C. (1/3)x5            D. -x4y6

Đơn thức đồng dạng với đơn thức 3x2y3 là -7x2y3

Chọn đáp án B

Bài 4: Tổng các đơn thức 3x2y4 và 7x2y4

A. 10x2y4            B. 9x2y4            C. 8x2y4            D. -x4y6

Ta có : 3x2y4 + 7x2y4 = 10x2y4

Chọn đáp án A

Bài 5: Hiệu của hai đơn thức 4x3y và -2x3y là

A. -6x3y            B. 3x3y            C. 2x3y            D. 6x3y

Ta có 4x3y - (-2x3y) = 4x3y + 2x3y = 6x3y

Chọn đáp án D

Bài 6: Thu gọn -3x2 - 0,5x2 + 2,5x2 ta được:

A. -2x2            B. x2            C. -x2            D. -3x2

Ta có : -3x2 - 0,5x2 + 2,5x2 = (-3 - 0,5 + 2,5)2 = -x2

Chọn đáp án C

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

a) Tính giá trị của biểu thức (-16/3)y2t + 3y2t tại y = -3, t = 1

b) Rút gọc biểu thức sau: Trắc nghiệm: Đơn thức đồng dạng - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Đơn thức đồng dạng - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Bài 2: Tính

Trắc nghiệm: Đơn thức đồng dạng - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Trắc nghiệm: Đơn thức đồng dạng - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 7 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 7 và Hình học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.