Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới Unit 1 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 1: The Generation Gap

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới Unit 1 Vocabulary and Grammar có đáp án

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Quảng cáo

Question 1: This plan can't be carried out because of the widespread public _________.

A. relaxation     B. disapproval     C. perception

Đáp án: B

Dịch: Kế hoạch này không thể được thực hiện vì sự từ chối công khai rộng rãi.

Question 2: It is not ________ to wear these trousers at the moment.

A. experienced     B. fashionable     C. conservative

Đáp án: B

Dịch: Hiện tại không phải là hợp thời trang để mặc quần này.

Question 3: You should weigh up the pros and cons of the ________ living.

A. objection     B. responsible     C. multi-generational

Đáp án: C

Dịch: Bạn nên cân nhắc những ưu và nhược điểm của cuộc sống nhiều thế hệ.

Question 4: It is important for parents to respect children's ________.

A. privacy     B. relaxation     C. rudeness

Đáp án: A

Dịch: Điều quan trọng là cha mẹ phải tôn trọng quyền riêng tư của trẻ em.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Question 5: The advantages of this plan ________ its disadvantages.

A. disrespect     B. outweigh     C. work out

Đáp án: B

Dịch: Những lợi thế của kế hoạch này lớn hơn những nhược điểm của nó.

Question 6: All students ____ wear uniforms at school because it is a rule.

A. should     B. have to     C. ought to     D. Must

Đáp án: B

Dịch: Tất cả học sinh phải mặc đồng phục ở trường vì đó là quy định.

Question 7: You ____ finish your homework before you go to bed.

A. must     B. have to     C. should     D. ought to

Đáp án: A

Dịch: Bạn phải hoàn thành bài tập về nhà trước khi đi ngủ.

Question 8: This drink isn't beneficial for health. You ____ drink it too much.

A. should     B. ought to not     C. ought not to     D. mustn't

Đáp án: C

Dịch: Thức uống này không có lợi cho sức khỏe. Bạn không nên uống nó quá nhiều

Quảng cáo

Question 9: This warning sign indicates that you ____ step on the grass.

A. shouldn't     B. mustn't     C. don't have to    D. ought not to

Đáp án: B

Dịch: Dấu hiệu cảnh báo này cho thấy rằng bạn không được bước lên cỏ.

Question 10: I think you ____ do exercise regularly in order to keep your body in good shape.

A. must     B. should     C. ought to     D. Both B and C

Đáp án: D

Dịch: Tôi nghĩ bạn nên tập thể dục thường xuyên để giữ cho cơ thể của bạn trong tình trạng tốt.

Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 1: Despite being a kid, Tuan always helps his mother do the choresevery day.

A. homework     B. works     C. housework    D. house duties

Đáp án: C

Chores = housework (việc nhà)

Question 2: When I was a child, my mother used to teach me table manners.

A. etiquette     B. rule     C. problem     D. norm

Đáp án: A

Table manners = etiquette (cách cư xử)

Question 3: Many parents find it hard to understand their children when they are teenagers.

A. adults     B. elders    C. adolescents    D. kids

Đáp án: C

Teenagers = adolescents (tuổi thiếu niên)

Question 4: There're many problems which are unavoidable when living in an extended family.

A. profits     B. issues     C. views     D. merits

Đáp án: B

Problems = Issues (vấn đề)

Question 5: Mary has a strong desire to make independent decisions.

A. dependent     B. self-confident    C. self-confessed    D. self-determining

Đáp án: D

Independent = Self – determining (tự lập)

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký học thử khóa học bởi các thầy cô giỏi bằng cách inbox page - CHỈ TỪ 99K tại Học cùng VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-1-the-generation-gap.jsp

2004 - Toán Lý Hóa