Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới Unit 2 Writing có đáp án

Unit 2: Relationships

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới Unit 2 Writing có đáp án

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Quảng cáo

Question 1: I have to take the responsibility.

A. It's I am that responsible.     B. It is I who am responsible.

C. It is me who am responsible.     D. It's that me is responsible.

Đáp án: B

Dịch: Tôi phải chịu trách nhiệm.

Question 2: It was her story that made me cry.

A. I was made crying by her story.     B. I was made to cry by her story.

C. Her story made me crying.    D. Her story made me to cry.

Đáp án: B

Dịch: Đó là câu chuyện của cô ấy làm tôi khóc.

Question 3: It is unlikely that he will come on time.

A. He is unlikely to come early.     B. It is likely that he will not come too late.

C. It looks as if he will come late.     D. It seems that he will come lately.

Đáp án:C

Dịch: Không chắc anh ta sẽ đến đúng giờ.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Question 4: He became successful as a professional writer at the age of 20.

A. He did not succeed as a professional writer until he was 20.

B. He did not write professionally until he succeeded at the age of 20.

C. He succeeded as a professional writer until he was 20.

D. He wrote professionally until he became successful at the age of 20.

Đáp án: A

Dịch: Ông trở nên thành công như một nhà văn chuyên nghiệp ở tuổi 20.

Question 5: Mai: “Why don't we ask Mr Brown for help?”

A. Mai asked why they did not ask Mr Brown for help.

B. Mai begged Mr Brown for help to find the reason.

C. Mai suggested that they should ask Mr Brown for help.

D. Mai wanted to know why Mr Brown did not help.

Đáp án: C

Dịch: Mai đề nghị họ nên nhờ ông Brown giúp đỡ.

Quảng cáo

Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Question 6: John lied to Linda. She didn't know the reason.

A. Linda didn't believe that John lied to her.

B. Linda didn't know how John lied to her.

C. Linda didn't know that John lied to her.

D. Linda didn't know what John lied for.

Đáp án: D

Dịch: John nói dối Linda. Cô không biết lý do tại sao.

Question 7: Billy did not find his cat in the garden. He found it in the garage.

A. It was the garden and garage that Billy found his cat.

B. It wasn't the garden that Billy did not find his cat.

C. It wasn't the garden but the garage that Billy found his cat.

D. Billy could not find his cat anywhere, even in the garage.

Đáp án:C

Dịch: Đó không phải là khu vườn mà là nhà để xe nơi Billy tìm thấy con mèo của mình.

Question 8: She is so attractive. Many boys run after her.

A. So attractive is shę many boys that run after her.

B. So attractive is she that many boys run after her.

C. So attractive she is that many boys run after her.

D. So that attractive she is many boys run after her.

Đáp án:B

Dịch: Cô ấy thật hấp dẫn. Nhiều chàng trai chạy theo cô ấy.

Question 9: You can feel more at ease by taking part in group dating. It's the only way.

A. By taking part in group dating can you only feel more at ease.

B. Only by taking part in group dating can you feel more at ease.

C. The only way you is by taking part in group dating can feel more at ease.

D. The way you can feel more at ease is taking part in only group dating.

Đáp án: B

Dịch: Chỉ bằng cách tham gia hẹn hò nhóm, bạn có thể cảm thấy thoải mái hơn.

Question 10: Mary broke up with her boyfriend. She couldn't stand his complaining.

A. Although Mary broke up with her boyfriend, she couldn't stand his complaining.

B. Mary broke up with her boyfriend because she couldn't stand his complaining.

C. Mary broke up with her boyfriend; however, she couldn't stand his complaining.

D. Mary broke up with her boyfriend in case she couldn't stand his complaining.

Đáp án: B

Dịch: Mary chia tay bạn trai vì cô không thể chịu đựng được lời phàn nàn của anh

Question 11: She had only just begun to speak when people started interrupting.

A. She hardly had begun to speak when people started interrupting.

B. Hardly she had begun to speak when people started interrupting.

C. Hardly had she begun to speak when people started interrupting.

D. She hadn’t begun to speak when people started interrupting.

Đáp án: C

Giải thích:

Dịch nghĩa: Cô ấy chỉ mới bắt đầu nói khi mọi người bắt đầu xen ngang.

Question 12: The fire-fighters made every effort to put off the flames. The building burned down completely.

A. The building burned down completely though the fire-fighters made every effort to put off the flames.

B. Had it not been for the fire-fighters’ every effort, the building would have burned down completely.

C. Making every effort to put off the flames, the fire-fighters completely burned down the building.

D. Since the fire-fighters made every effort to put off the flames, the building burned down completely.

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Những người cứu hỏa làm hết sức để dập tắt ngọn lửa. Tòa nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Question 13: Marry loved her stuffed animal when she was young. She couldn’t sleep without it.

A. When Marry was young, she loved her stuffed animal so as not to sleep with it.

B. As Marry couldn’t sleep without her stuffed animal when she was young, she loved it.

C. When Marry was young, she loved her stuffed animal though she couldn’t sleep without it.

D. When Marry was young, she loved her stuffed animal so much that she couldn’t sleep without it.

Đáp án: D

Dịch nghĩa: Marry thích thú nhồi bông khi cô ấy còn nhỏ. Cô ấy không thể ngủ thiếu chúng.

Question 14: : He cannot practice scuba diving because he has a weak heart.

A. The fact that he has a weak heart cannot stop him practicing scuba diving.

B. Scuba diving makes him suffer from having a weak heart.

C. The reason why he cannot practice scuba diving is that he has a weak heart.

D. He has a weak heart but he continues to practice scuba diving.

Đáp án: C

Dịch: Anh ấy không thể thực hiện môn lặn có bình dưỡng khí vì anh ấy yếu tim.

Question 15: People believe that neither side wanted war.

A. Neither side is believed to have wanted war.

B. Neither side is responsible for the outbreak of war.

C. War is believed to be wanted by either side.

D. It is believed that war broke out from both sides.

Đáp án: A

Câu này dịch như sau: Mọi người tin rằng không bên nào muốn chiến tranh.

A. Không bên nào được tin rằng đã muốn chiến tranh.

B. Không bên nào chịu trách nhiệm cho việc bùng nổ chiến tranh.

C. Chiến tranh được tin rằng được muốn bởi một trong hai bên.

D. Nó được tin rằng chiến tranh đã bùng nổ từ hai bên.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký học thử khóa học bởi các thầy cô giỏi bằng cách inbox page - CHỈ TỪ 99K tại Học cùng VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-2-relationships.jsp

2004 - Toán Lý Hóa