Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới Unit 8 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 8: Our world heritage sites

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới Unit 8 Vocabulary and Grammar có đáp án

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s)in each of the following questions.

Quảng cáo

Question 1: The balance and harmonious blending of various elements contribute to Taj Mahal's unique beauty.

A. successful     B. agreeable     C. tasteful     D. fitting

Đáp án: B

Harmonious = agreeable (được đồng ý)

Question 2: . My Son Sanctuary is a large complex of religious relics comprising more than 70 architectural works such as towers, temples, and tombs.

A. royal     B. precious     C. holy     D. valuable

Đáp án: C

Religious = holy (thuộc về thánh, thuộc về tôn giáo)

Question 3: In addition to exploring the caves and grottos, and seeing its flora and fauna, visitors can also enjoy mountain climbing.

A. flowers and plants     B. plants and animals

C. plants and vegetation     D. flowers and grass

Đáp án: B

Flora and fauna = plants and animals (thực vật và động vật)

Question 4: Ha Long Bay has attracted millions of visitors who come to enjoy its breathtaking views and experience other activities

A. unbreathable     B. heartbreaking     C. awe-inspiring     D. unforgettable

Đáp án: C

Breathtaking = awe-inspiring (đẹp đến nghẹt thở)

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Question 5: They can enjoy the -comfort and elegance of five-star hotels and luxury cruise ships.

A. style    B. convenience    C. standard     D. grace

Đáp án: D

Elegance = Grace (sự thanh lịch)

Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 6: Though built almost five hundred years ago, the church remained practically intact.

A. in perfection    B. in ruins     C. in chaos     D. in completion

Đáp án: B

Intact (không suy chuyển) >< in ruins (hoàn toàn đổ nát)

Question 7: Tourists can do and see a lot in Ha Long Bay at a reasonable price.

A. inexpensive     B. affordable     C. cheap     D. exorbitant

Đáp án: D

Reasonable (hợp lí) >< exorbitant (đắt cắt cổ)

Question 8The major stone sections of the Citadel of the Ho Dynasty remain intact thanks to the unique construction techniques.:

A. special    B. common     C. excellent     D. ancient

Đáp án: B

Unique (độc nhất) >< common (phổ thông)

Quảng cáo

Question 9: The Imperial Citadel of Thang Long was first built during the Ly Dynasty and then expanded by subsequent dynasties

A. following    B. successive    C. preceding     D. next

Đáp án: C

Subsequent (đến sau) ><preceding (trước)

Question 10: Visitors with more abundant travel budgets can enjoy the comfort of five-star hotels and luxury cruise ships.

A. huge    B. plentiful     C. mean    D. tight

Đáp án: D

Abundant (dồi dào) >< tight (chặt)

Bài 3. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 1: You may choose one from the five World Heritage Sites in Viet Nam ____ in this leaflet to visit on your next field trip.

A. includes     B. including    C. included     D. to include

Đáp án: C

Dịch: Bạn có thể chọn một trong năm Di sản Thế giới tại Việt Nam có trong tờ rơi này để tham quan trong chuyến đi thực địa tiếp theo của bạn.

Question 2: ____ UNESCO criteria for outstanding universal value to humanity, Trang An Scenic Landscape Complex was added to the World Heritage List in 2014.

A. Meeting    B. Met     C. To meet     D. Having met

Đáp án: D

Dịch: Đạt được các tiêu chí của UNESCO về giá trị phổ quát nổi bật đối với nhân loại, Khu phức hợp danh lam thắng cảnh Tràng An đã được thêm vào Danh sách Di sản Thế giới năm 2014.

Question 3: The most magnificent feature of Taj Mahal ____ is the central dome.

A. noticed     B. being noticed     C. to notice    D. noticing

Đáp án: C

Dịch: Đặc điểm tráng lệ nhất của Taj Mahal đáng chú ý là mái vòm trung tâm.

Question 4: Scientists ____ on the site found many ancient tools, tombs and pottery, and made some important archaeological discoveries.

A. worked     B. working    C. to work     D. to be working

Đáp án: B

Dịch: Các nhà khoa học làm việc trên trang web đã tìm thấy nhiều công cụ cổ xưa, lăng mộ và đồ gốm, và thực hiện một số khám phá khảo cổ quan trọng.

Question 5: ____ with an average of 320 days of sunshine a year, the coastline offers the perfect holiday destination for anyone ____ to switch off and unwind.

A. Blessed/wanting    B. Blessing/wanting    C. Blessed/wants    D. Blessing/wanted

Đáp án: A

Dịch: Được ban phước với trung bình 320 ngày nắng mỗi năm, bờ biển mang đến điểm đến kỳ nghỉ hoàn hảo cho bất cứ ai muốn tắt và thư giãn.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký học thử khóa học bởi các thầy cô giỏi bằng cách inbox page - CHỈ TỪ 99K tại Học cùng VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-8-our-world-heritage-sites.jsp

2004 - Toán Lý Hóa