Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 4 Writing có đáp án

UNIT 4: The mass media

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 4 Writing có đáp án

Question 1: You will never eat there at the weekend unless you have made a reservation.

Quảng cáo

A. Let’s make reservation at the weekend to be due of eating there

B. You should have made a reservation if you expected to eat there at the weekend.

C. It is only possible for you to eat there at the weekend if you reserve a table in advance.

D. You may not be able to eat there if you don’t reserve a table at the weekend on purpose.

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Bạn sẽ không bao giờ ăn ở đó vào cuối tuần trừ khi bạn đã đặt trước.

Question 2: Only Mary scored high enough to pass this test.

A. Mary was the only person to pass this test.

B. Only on this test was Mary’s score high enough.

C. Mary’s score was barely enough to pass.

D. Mary only passed this test because she scored higher than the others.

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Chỉ có Mary đạt điểm cao đủ để vượt qua bài kiểm tra này.

Question 3: The demand was so great. They had to reprint the book immediately.

Quảng cáo

A. So great was the demand that they had to reprint the book immediately.

B. The book would be reprinted immediately since the demand was great.

C. They demanded to reprint the book immediately.

D. They demanded that the book be reprinted immediately.

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Nhu cầu rất lớn. Họ phải tái bản cuốn sách ngay lập tức.

Question 4: He did not work hard. He failed the exam.

A. Unless he had worked hard, he would have failed the exam.

B. Even though he failed the exam, he didn’t work hard.

C. If he had worked hard, he would have passed the exam.

D. However hard he worked, he failed the exam.

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Nếu cậu ấy học chăm, cậu ấy đã qua kỳ thi rồi.

Question 5: “I will help you with the housework”, Mai said to me.

A. Mai promised to help me with the housework.

B. Mai asked me to help her with the housework

C. Mai begged to help me with the housework.

D. Mai insisted on helping me with the housework.

Đáp án: A

Dịch nghĩa: “Mình sẽ giúp cậu làm việc nhà”, Mai nói với tôi.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 6: They couldn’t go swimming because of the cold weather.

A. The cold weather made it impossible to go swimming.

B. The cold weather prevented them from going swimming

C. Their going swimming was unable due to the cold weather.

D. The cold weather made it not capable of going swimming.

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Họ không thể đi bơi vì thời tiết lạnh.

Question 7: “Jim, why don't you open a new account on Facebook or Twitter?” said Jane.

A. Jane suggested Jim opened a new account on Facebook or Twitter.

B. Jane suggested Jim opens a new account on Facebook or Twitter.

C. Jane suggested Jim should open a new account on Facebook or Twitter.

D. Jane suggested Jim to open a new account on Facebook or Twitter.

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Jane đề nghị Jim nên mở một tài khoản mới trên Facebook hoặc Twitter.

Question 8: This music concert wouldn't have been possible without your sponsorship.

A. If you didn't sponsor, this music concert wouldn't have been possible.

B. Your sponsorship made it possible for this music concert to take place.

C. If it had been for your sponsorship, this music concert wouldn't have been possible.

D. It's possible that your sponsorship made this music concert impossible.

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Sự tài trợ của bạn đã giúp cho buổi hòa nhạc này diễn ra.

Question 9: The New York Times reports that Brad was awarded the first prize.

A. It's reported that Brad wins the first prize.

B. It's reported that Brad to be awarded the first prize.

C. Brad is reported to have been awarded the first prize.

D. The first prize is reported to award to Brad.

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Brad được báo cáo là đã được trao giải nhất.

Question 10: If I had known about their wedding plan earlier, I would have been able to make time to attend the reception party.

A. I knew their wedding would be planned earlier so I made some time to attend the reception party.

B. I wish I had known their wedding plan sooner so that I could arrange time to attend the reception party.

C. I don't know their wedding plan earlier so I can't make time to attend the reception party.

D. When I knew their wedding party, it was too late to attend the reception party.

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Tôi ước tôi đã biết kế hoạch đám cưới của họ sớm hơn để tôi có thể sắp xếp thời gian để tham dự bữa tiệc chiêu đãi.

Question 11: The horror film didn't come up to our expectations.

A. The horror film fell short of our expectations.

B. We expected the horror film to end more abruptly.

C. We expected the horror film to be more boring.

D. The horror film was as good as we expected.

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Bộ phim kinh dị đã không đúng với mong đợi của chúng tôi.

Question 12: No sooner had I turned on my new PC than there was a strange noise.

A. As soon as there was a strange noise, I turned on my new PC.

B. Scarcely had I turned on my new PC when there was a strange noise.

C. Hardly I had turned on my new PC, there was a strange noise.

D. I had hardly turned on my new PC than there was a strange noise.

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Ngay khi tôi bật PC mới, có tiếng ồn lạ.

Question 13: By the time Pete telephoned me, I had already finished updating my social networking profile.

A. Pete telephoned me while I was updating my social networking profile.

B. Pete telephoned me after I had already finished updating my social networking profile.

C. Hardly I had finished updating my social networking profile when Pete telephoned me.

D. When Pete telephoned me, I finished updating my social networking profile.

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Hầu như tôi đã hoàn tất cập nhật hồ sơ mạng xã hội của mình khi Pete gọi điện cho tôi.

Question 14: It was the first time she had ever seen such a moving documentary

A. She had never seen a moving documentary before.

B. She had seen such a moving documentary for a long time.

C. She had never seen a more moving documentary than this before.

D. The first time she saw such a moving documentary was a long time ago.

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Cô chưa bao giờ thấy một bộ phim tài liệu cảm động hơn thế này trước đây.

Question 15: I was not in the mood for taking part in a chatting forum.

A. I didn't want to join in a chatting forum.

B. I was not in a good mood then to chat to you.

C. Having a serious conversation made me moody.

D. I was in a bad mood because of taking part in a chatting forum.

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Tôi không muốn tham gia một diễn đàn trò chuyện.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-4-the-mass-media.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác