Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 1 Writing có đáp án

Unit 1: Home Life

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 1 Writing có đáp án

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to each of the following questions.

Question 1. They are not allowed to go out in the evening by their parents.

Quảng cáo

A. Their parents do not want them to go out in the evening.

B. Their parents never let them to go out in the evening.

C. Going out in the evening is permitted by their parents.

D. Although their parents do not allow, they still go out in the evening.

Đáp án: A

Dịch: Họ không được phép ra ngoài vào buổi tối bởi cha mẹ của họ.

Question 2. Although my parents are busy at work, they try to find time for their children.

A. My parents are so busy at work that they cannot find time for their children.

B. Busy at work as my parents are, they try to find time for their children.

C. My parents are too busy at work to find time for their children.

D. My friends rarely have time for their children because they are busy at work.

Đáp án: B

Dịch: Mặc dù bố mẹ tôi bận rộn trong công việc, họ cố gắng tìm thời gian cho con cái.

Question 3. His eel soup is better than any other soups I have ever eaten

Quảng cáo

A. Of all the soups I have ever eaten, his eel soup is the best.

B. I have ever eaten many soups that are better than his eel soup.

C. His eel soup is the worst of all soups I have eaten.

D. His eel soup is good but I have ever eaten many others better.

Đáp án: A

Dịch: Súp lươn của anh ấy ngon hơn bất kỳ món súp nào tôi từng ăn.

Question 4. She gets up early to prepare breakfast so that her children can come to school on time.

A. Despite her getting up early to prepare breakfast, her children cannot come to school on time.

B. Because she wanted her children to come to school on time, she gets up early to prepare breakfast.

C. If she does not get up early to prepare breakfast, her children will not come to school on time.

D. Unless she gets up early to prepare breakfast, her children will not come to school on.

Đáp án: B

Dịch: Cô ấy dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng để con có thể đến trường đúng giờ.

Question 5. The last time I went to the museum was a year ago.

A. I have not been to the museum for a year.

B. A year ago, I often went to the museum.

C. My going to the museum lasted a year.

D. At last I went to the museum after a year.

Đáp án: A

Dịch: Lần cuối cùng tôi đến bảo tàng là một năm trước.

Quảng cáo

Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 1. She tried very hard to pass the driving test. She could hardly pass it.

A. Although she didn‘t try hard to pass the driving test, she could pass it.

B. Despite being able to pass the driving test, she didn‘t pass it.

C. No matter how hard she tried, she could hardly pass the driving test

D. She tried very hard, so she passed the driving test satisfactorily

Đáp án: C

Dịch: Dù có cố gắng thế nào, cô cũng khó có thể vượt qua bài kiểm tra lái xe.

Question 2. Marry loved her stuffed animal when she was young. She couldn’t sleep without it.

A. When Marry was young, she loved her stuffed animal so as not to sleep with it.

B. As Marry couldn.t sleep without her stuffed animal when she was young, she loved it.

C. When Marry was young, she loved her stuffed animal so much that she couldn’t sleep without it.

D. When Marry was young, she loved her stuffed animal though she couldn’t sleep without it.

Đáp án: C

Dịch: Khi Marry còn nhỏ, cô ấy yêu thú nhồi bông của mình đến nỗi cô ấy không thể ngủ mà không có nó.

Question 3. He didn’t try hard. He failed the entrance exam.

A. If he had tried hard, he would not fail the entrance exam.

B. If he tried hard, he would pass the entrance exam.

C. If he had tried hard, he would have not failed the entrance exam.

D. If he hadn’t failed the entrance exam, he would try hard.

Đáp án: C

Dịch: Nếu anh ấy đã cố gắng hết sức, anh ấy đã không thất bại trong kỳ thi tuyển sinh.

Question 4. Peter heard a strange sound on the roof. He became very frightened.

A. On hearing a strange sound on the roof, Peter became very scared.

B. He became very frightened after he heard a strange sound on the roof.

C. He heard a strange sound on the roof and then becoming very terrified.

D. Peter became very frightened so he heard a strange sound on the roof.

Đáp án: C

Dịch: Anh nghe thấy một âm thanh kỳ lạ trên mái nhà và sau đó trở nên rất kinh hoàng.

Question 5. Tim went on a two-day trip. He took more clothes than necessary.

A. Tim needn't have taken so many clothes on a two-day trip.

B. Tim can't have taken so many clothes on a two-day trip.

C. Tim couldn't have taken so many clothes on a two-day trip.

D. Tim mustn't have taken so many clothes on a two-day trip.

Đáp án: A

Dịch: Tim không cần phải mang quá nhiều quần áo trong chuyến đi hai ngày.

Question 6. My brother speaks too loud. It is really annoying.

A. My brother is speaking too loud.

B. My brother likes to speak too loud.

C. My brother feels annoyed when he can't speak too loud.

D. My brother is always speaking too loud.

Đáp án: D

Dịch: Anh tôi luôn nói quá to.

Question 7. There is always conflict between parents and children. However, they still should talk and share things with each other.

A. Although there is always conflict between parents and children, they still should talk and share things with each other.

B. There is always conflict between parents and children, so they still should talk and share things with each other.

C. Unless there is always conflict between parents and children, they still should talk and share things with each other.

D. Not only there is always conflict between parents and children, but they still should talk and share things with each other.

Đáp án: A

Dịch: Mặc dù luôn có xung đột giữa cha mẹ và con cái, họ vẫn nên nói chuyện và chia sẻ mọi thứ với nhau.

Question 8. Your parents will help you with the problem. You should tell them the story.

A. Because your parents will help you with the problem, you should tell them the story.

B. Your parents will help you with the problem since you should tell them the story.

C. If your parents will help you with the problem, you should tell them the story.

D. Your parents will help you with the problem because you should tell them the story.

Đáp án: A

Dịch: Bởi vì cha mẹ của bạn sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề, bạn nên kể cho họ nghe câu chuyện.

Question 9. Unemployment rate is high. This makes many children move back to their parents' house.

A. Many children move back to their parents' house, which makes high unemployment rate.

B. High unemployment rate forces many children to move back to their parents' house.

C. Moving back to their parents' house suggests that the unemployment rate is high.

D. It is necessary to move back to your parents' house if unemployment rate is high.

Đáp án: B

Dịch: Tỷ lệ thất nghiệp cao buộc nhiều đứa trẻ phải quay về nhà của cha mẹ chúng

Question 10. She is an honest person. She is also a very friendly one.

A. She is an honest but friendly person.

B. She is not only an honest but also a very friendly person.

C. Though she is a honest person, she is friendly.

D. Being honest is necessary to become friendly.

Đáp án: B

Dịch: Cô ấy không chỉ là một người trung thực mà còn là một người rất thân thiện.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-1-home-life.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác