Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 4 Writing có đáp án

UNIT 4: Music and arts

Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 4 Writing có đáp án

Bài 1: Hãy chọn câu có nghĩa tương đương với câu đã cho.

Question 1: Classical music and modern music are different.

A. Classical music is like modern music.

B. Classical music is different from modern music.

C. Classical music is the same as modern music.

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Nhạc cổ điển và nhạc hiện đại thì khác nhau.

Question 2: I am 14 and my new friend in the guitar club is 14 too.

A. My new friend in the guitar club is the same age as me.

B. My new friend in the guitar club is unlike me.

C. My new friend in the guitar club is not as old as me.

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Tôi 14 tuổi và người bạn mới của tôi ở câu lạc bộ guitar cũng 14 tuổi.

Question 3: I think Iron Man 2 is interesting. Iron Man 1 was also interesting.

A. I think Iron Man 2 is different from Iron Man 1.

B. I think Iron Man 2 has the same content as Iron Man 1.

C. I think Iron Man 2 is as interesting as Iron Man 1.

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ Người sắt 2 thì thú vị. Người Sắt 1 cũng thú vị.

Question 4: I think photography is interesting but Kim finds it boring.

A. Kim and I have the same opinion on photography.

B. My opinion on photography is different from Kim's.

C. Kim's opinion on photography is the same as mine.

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Tôi thấy nhiếp ảnh thì thú vị nhưng Kim thấy nó nhàm chán.

Question 5: Sue likes listening to pop music, Jim likes listening to rock and roll.

A. Sue's favorite type of music is different from Jim's.

B. Sue likes the same type of music as Jim.

C. Sue listens to music as much as Jim

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Sue thích nhạc pop, Jim thích nhạc rock and roll.

Bài 2: Bạn hãy hoàn thành câu sử dụng các từ/ cụm từ cho sẵn.

A. Is quite different C. As expensive as E. Different from
B. Is the same D. Are different F. The same as the price

Question 1: Do you think that her personality is ______ mine?

Đáp án: E

Dịch nghĩa: Bạn có nghĩ quốc tịch của cô ấy khác của tôi không?

Question 2: The cost of living in the country isn't _____ the cost of living in big cities.

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Giá cả ở quê thì không đắt như trên thành phố.

Question 3: Schools in England _______ from those in Vietnam.

Đáp án: D

Dịch nghĩa: Trường học ở Anh thì khác với trường học ở Việt Nam.

Question 4: I realize that the difficulty of playing the piano _____ as playing the drums.

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Tôi nhận ra rằng độ khó của chơi piano thì giống chơi trống.

Question 5: Painting _______ from drawing.

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Việc vẽ thì rất khác việc tô màu.

Question 6: I think the price of this painting is ______ of that one.

Đáp án: F

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ giá của bức vẽ này bằng giá của bức kia.

Bài 3: Hãy xác định những câu dưới đây là Đúng hay Sai về mặt ngữ pháp.

Question 1: I don't like the new TV shows, and my sister doesn't too.

      Correct                  Incorrect

Đáp án: incorrect

Giải thích: “too” không dùng cho cấu trúc phủ định.

Sửa: too → either

Dịch nghĩa: Tôi không thích chương trình thời sự trên TV, và chị gái tôi cũng thế.

Question 2: Teenagers in Korea listen to K-pop, and those in Vietnam do too.

      Correct                  Incorrect

Đáp án: correct

Dịch nghĩa: Giới trẻ Hàn Quốc thích nghe KPOP, và giới trẻ Việt Nam cũng thế.

Question 3: These photos are not clear, and those aren't too.

      Correct                  Incorrect

Đáp án: incorrect

Giải thích: “too” không dùng cho cấu trúc phủ định.

Dịch nghĩa: Những bức ảnh này không rõ ràng, và những cái kia cũng thế.

Question 4: Mai doesn't like reading science books, and Hoa isn't either.

      Correct                  Incorrect

Đáp án: correct

Dịch nghĩa: Mai không thích đọc sách khoa học, và Hoa cũng thế.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-4-music-and-arts.jsp