Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 5 Phonetics and Speaking có đáp án

UNIT 5: Vietnamese food and drink

Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 5 Phonetics and Speaking có đáp án

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Question 1: A. apple          B. candle          C. map          D. breakfast

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /æ/. Đáp án D phát âm là /ə/

Question 2: A. diet          B. fish          C. dinner          D. chicken

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /i/. Đáp án A phát âm là /ai/

Question 3: A. sauce          B. daughter          C. cost          D. port

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɔː/. Đáp án C phát âm là /ɒ/

Question 4: A. food         B. noodles          C. bamboo          D. flood

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /u:/. Đáp án D phát âm là /ʌ/

Question 5: A. talk         B. water          C. match          D. caught

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɔː/. Đáp án C phát âm là /æ/

Question 6: A. apple         B. fragrant         C. fragile          D. traffic

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /æ/. Đáp án B phát âm là /ei/

Question 7: A. bitter          B. delicious          C. diet          D. music

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /i/. Đáp án C phát âm là /ai/

Question 8: A. pepper          B. vegetarian         C. shelter          D. pen

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /e/. Đáp án A phát âm là /ə/

Question 9: A. food         B. tooth         C. noodles          D. flood

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /u:/. Đáp án D phát âm là /ʌ/

Question 10: A. sunburn         B. tuna         C. tutor         D. unusual

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /ju:/. Đáp án A phát âm là /ʌ/

Question 11: A. bottle          B. tutor          C. cost          D. sorry

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɒ/. Đáp án B phát âm là /ə/

Question 12: A. water          B. pause          C. shock          D. saw

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɔː/. Đáp án C phát âm là /ɒ/

Question 13: A. autumn          B. coffee         C. ball          D. call

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɔː/. Đáp án B phát âm là /ɒ/

Question 14: A. autumn          B. sauce          C. hobby          D. pour

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɔː/. Đáp án C phát âm là /ɒ/

Question 15: A. or          B. because          C. abroad          D. fork

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɔː/. Đáp án B phát âm là /ə/

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-5-vietnamese-food-and-drink.jsp