Bài tập Tiếng Anh 8 Unit 3 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 3: At Home

Bài tập Tiếng Anh 8 Unit 3 Phonetics and Speaking có đáp án

Đề bài Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question : 1

A. counter       B. enough

C. cousin       D. rough

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /aʊ/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/

Question : 2

A. description       B. beneath

C. empty       D. precaution

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /e/ các đáp án còn lại phát âm là /ɪ/

Question : 3

A. cushion       B. drug

C. dust       D. lucky

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʊ/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/

Question : 4

A. vase        B. safety

C. ache       D. garbage

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /eɪ/

Question : 5

A. injure       B. electrical

C. scissors       D. tidy

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /aɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /ɪ/

Question : 6

A. beneath        B. steamer

C. great       D. lead

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /eɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /i:/

Question : 7

A. chore       B. chemical

C. change       D. match

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /k/ các đáp án còn lại phát âm là /tʃ/

Đề bài Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question : 8

A. repair       B. socket

C. machine       D. garbage

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question : 9

A. injure       B. cover

C. destroy       D. corner

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question : 10

A. folder       B. transmit

C. oven       D. children

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question : 11

A. precaution       B. chemical

C. deliver       D. commercial

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question : 12

A. saucepan       B. flour

C. steamer       D. beneath

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question : 13

A. cushion        B. beneath

C. destroy       D. midday

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question : 14

A. empty       B. cooker

C. transmit       D. tidy

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question : 15

A. description       B. precaution

C. customer       D. deliver

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

gạch chân dùng thẻ

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-3-at-home.jsp