Bài tập Tiếng Anh 8 Unit 5 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 5: Study Habits

Bài tập Tiếng Anh 8 Unit 5 Phonetics and Speaking có đáp án

Đề bài Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. habit

B. master

C. Spanish

D. behave

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ei/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

Question 2:

A. improve

B. promise

C. moral

D. pronounce

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /u:/ các đáp án còn lại phát âm là /ɒ/

Question 3:

A. dictionary

B. find

C. promise

D. habit

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /aɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /ɪ/

Question 4:

A. cooperation

B. cooker

C. book

D. look

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /əʊɒ/ các đáp án còn lại phát âm là /ʊ/

Question 5:

A. heading

B. lead

C. beneath

D. heat

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /e/ các đáp án còn lại phát âm là /i:/

Question 6:

A. signature

B. nature

C. tale

D. pronunciation

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /ei/

Question 7:

A. proud

B. about

C. found

D. cousin

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ʌ/ các đáp án còn lại phát âm là /aʊ/

Đề bài Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8:

A. dictionary

B. stationary

C. cooperate

D. excellent

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 9:

A. highlight

B. report

C. revise

D. destroy

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 10:

A. behave

B. heading

C. promise

D. lunar

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 11:

A. mother

B. paper

C. habit

D. revise

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 12:

A. revision

B. underline

C. behavior

D. deliver

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 13:

A. necessary

B. stationery

C. excellently

D. participate

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 14:

A. highlight

B. garbage

C. transmit

D. habit

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 15:

A. curly

B. study

C. children

D. nearby

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-5-study-habits.jsp