Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 5 (có đáp án): Reading

Unit 5: Study Habits

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 5 (có đáp án): Reading

Đề bài Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Quảng cáo

Hi everyone. This is Tom. He is tall and strong. He is in grade eight. His favorite subjects at school are Math and Literature. He is skilled at making crafts as well. However, he needs to improve his English speaking skills. Tom has a good study habit. He always remembers to do his homework before class. He hardly watches television in the evening. Instead, he spends time doing revision and preparation for the next school day. Tom said my teacher had sent his mother his school report the day before. It had excellent results. His mother was really proud of him. She would like him to continue to study hard at school

Question 1: Tom is not good at Math and literature.

A. True        B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “His favorite subjects at school are Math and Literature. He”.

Dịch: Môn học ưa thích ở trường của anh ấy là Toán và Văn.

Quảng cáo

Question 2: He is skilled at making crafts.

A. True        B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “He is skilled at making crafts as well”.

Dịch: Cậu ấy cũng giỏi làm đồ thủ công nữa.

Question 3: His English listening skills need to be imporved.

A. True        B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “However, he needs to improve his English speaking skills”.

Dịch: Tuy nhiên, cậu ấy cần cải thiện kĩ năng nói tiếng Anh.

Question 4: He usually watches television in the evening.

A. True        B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “He hardly watches television in the evening.”.

Dịch: Cậu ấy hiếm khi xem ti vi vào buổi tối.

Quảng cáo

Question 5: Tom said: “My teacher sent my mother my school report yesterday”.

A. True        B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Tom said his teacher had sent his mother his school report the day before.”. Dịch: Tom nói rằng cô giáo gửi kết quả học tập cho mẹ cậu ấy ngày hôm qua.

Đề bàiChoose the letter A, B, C or D to complete the passage below

Her day always starts early. She gets up ____________ (6) 5 o'clock in the morning. At 5.30 she walks to the shop and buys some bread ____________ (7) the guests' breakfast. At 7 o'clock she makes ____________ (8) coffee and takes it to the guests in pub.

After breakfast, the guests ___________ (9) skiing. Then Monika washes up, makes the beds, and tidies the chalet. She has a rest at about 11 o'clock. She doesn't make lunch for the guests, so in the afternoon she normally goes skiing for about three hours. At 4.30 the guests come back and have some tea, cakes, and a ____________ (10) of wine. Then Monika cooks the evening meal.

Question 6:

A. on

B. in

C. at

D. until

Đáp án: C

Giải thích: at+ giờ

Dịch: Cô ấy thức dậy lúc 6 giờ sáng

Question 7:

A. with

B. for

C. about

D. on

Đáp án: B

Giải thích: buy sth for sb: mua cái gì cho ai

Dịch: Vào lúc 5:30, cô ấy đi bộ tới cửa hàng quần áo và mua vài cái bánh mì cho bữa sáng của khách.

Question 8:

A. little

B. many

C. some

D. a few

Đáp án: C

Giải thích: some dùng có cả N đếm được và không đếm được

Dịch: Vào lúc 7 giờ, cô ấy pha một chút cà phê và mang đến cho khách ở quán bar.

Question 9:

A. goes

B. plays

C. go

D. play

Đáp án: C

Giải thích: Go skiing: đi trượt tuyết

Dịch: Sau bữa sáng, các vị khách đi trượt tuyết.

Question 10:

A. glass

B. ban

C. cup

D. slice

Đáp án: A

Giải thích: A glass of wine: Một ly rượu

Dịch: Vào 4:30, các vị khách quay trở về và thưởng thức trà, bánh và một ly rươu.

Đề bàiChoose the letter A, B, C or D to answer these following questions

I’m Alice. It is English subject that I like best at school. I like English because it helps me open the big world. First of all, I can talk with people who are from the English-speaking countries. Secondly, I can find many documents written by English for studying. Thirdly, I can watch movie and news without subtitle. Last but not least, it makes me interested when studying. To study it well, I sometimes take a note and past it in somewhere in my room.

I always do all exercises before going to school. And I am very enthusiastic in the class. English is known to be very difficult and many students hate studying it. It’s my feeling that the problem is the methods teaching of Vietnam is not suitable. Students must study grammar hardly. I hope it will change in the future. In short, English is very necessary for modern life, I hope all students find it interesting.

Question 11: What is Alice’s favorite subject at school?

A. Mathematics

B. History

C. Geography

D. English

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “It is English subject that I like best at school.”.

Dịch: Đó là môn tiếng Anh mà tôi thích nhất ở trường.

Question 12: How many reasons why Alice love learning English?

A. one

B. two

C. three

D. four

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “First of all, I can talk with people who are from the English-speaking countries. Secondly, I can find many documents written by English for studying. Thirdly, I can watch movie and news without subtitle. Last but not least, it makes me interested when studying.”

Dịch: Đầu tiên, tôi có thể nói với người đến từ các nước nói tiếng Anh.

Tiếp theo, tôi có thể tìm được nhiều tài liệu viết bằng tiếng Anh để học.

Thứ 3, tôi có thể xem phim và đọc tin tức mà không cần sub.

Cuối cùng, nó giúp tôi hào hứng khi học.

=> Có 4 lý do

Question 13: When does she always do exercises?

A. Before going to school

B. At school

C. After going to school

D. At canteen

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “I always do all exercises before going to school.”.

Dịch: Tôi thường làm hết bài tập trước khi đến lớp.

Question 14: Does Alice hate studying English?

A. No, she doesn’t’

B. Yes, she does

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “English is known to be very difficult and many students hate studying it”.

Dịch: Tiếng Anh được cho là khó và nhiều học sinh không thích môn này.

Question 15: What is the problem of English teaching method in Vietnam, according to Alice?

A. Students have little days off.

B. There are a lot of homework

C. Students must study grammar hardly.

D. Students don’t have time to play.

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “It’s my feeling that the problem is the methods teaching of Vietnam is not suitable. Students must study grammar hardly.”.

Dịch: Tôi cảm thấy vấn đề ở phương pháp giáo dục Việt Nam chưa phù hợp. Học sinh phải học nặng về ngữ pháp.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-5-study-habits.jsp