Tổng hợp Lý thuyết Chương 4: Dao động và sóng điện từ hay, chi tiết nhấtDưới đây là phần tổng hợp kiến thức, công thức, lý thuyết Vật Lí lớp 12 Chương 4: Dao động và sóng điện từ ngắn gọn, chi tiết. Hi vọng tài liệu Lý thuyết Vật Lí lớp 12 theo chương này sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức môn Vật Lí lớp 12.

Mục lục Tổng hợp Lý thuyết Chương 4: Dao động và sóng điện từ

Lý thuyết Mạch dao động

Bài giảng: Bài 20: Mạch dao động - Cô Phan Thanh Nga (Giáo viên VietJack)

I) Mạch dao động:

     - Khái niệm: là mạch có một cuộn cảm có độ tự cảm L(H) mắc với một tụ điện có điện dung C(F) thành một mạch điện kín. Nếu điện trở r của mạch rất nhỏ thì gọi là mạch dao động lí tưởng.

     - Nguyên lý hoạt động: muốn cho mạch hoạt động ta tích điện q cho tụ C, sau đó khi nối tụ với cuộn cảm L, tụ sẽ phóng điện làm dòng điện i trong cuộn cảm tăng lên, khi đó trong cuộn cảm xảy ra hiện tượng tự cảm, xuất hiện một dòng cảm ứng i ngược chiều với i làm dòng điện giảm dần đi, khi tụ phóng hết điện, dòng i lại tích điện cho tụ theo chiều ngược lại, rồi tụ lại phóng điện theo chiều ngược chiều ban đầu. hiện tượng cú thế lặp đi lặp lạ nên được gọi là mạch dao động.

Mạch dao động - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

II) Dao động điện từ tự do trong mạch dao động.

     - Phương trình dao động:

Mạch dao động - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

     Xét mạch dao động LC: ta có

     uAB = e - ir = q/C

     Với e là xuất điện động cảm ứng:

Mạch dao động - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

     Khi r rất nhỏ: r ≈ 0, ta có phương trình:

     q" = -q/LC (phương trình vi phân bậc 2)

     Nghiệm của phương trình trên có dạng

     q = q0cos⁡(ωt + φ)

     Với Mạch dao động - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

     q0, φ: được xác định từ điều kiện ban đầu của bài toán.

     - Hiệu điện thế giữa 2 bản tụ là: Mạch dao động - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

     - Cường độ dòng điện trong mạch: Mạch dao động - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

     - Nhận xét: điện tích q của một bản tụ điện (hay cường độ điện trường E) và cường độ dòng điện i (hay cảm ứng từ B) trong mạch dao động biên thiên điều hòa theo thời gian với chu kỳ T = 2π√LC chỉ phụ thuộc vào các đặc trưng của hệ nên được gọi là dao động điện từ tự do.

     - Mối quan hệ giữa q,i,u

     i sớm pha hơn q một góc π/2: Mạch dao động - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

     i sớm pha hơn u một góc π/2: Mạch dao động - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

     u đồng pha với q: Mạch dao động - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

III) Năng lượng điện từ:

     Năng lượng điện trường ( dự trữ trong tụ điện) Mạch dao động - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

     Năng lượng từ trường ( dự trữ trong cuộn cảm) Mạch dao động - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

     Năng lượng điện từ: Mạch dao động - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

Lý thuyết Điện từ trường

Bài giảng: Bài 21+22: Điện từ trường - Sóng điện từ - Cô Phan Thanh Nga (Giáo viên VietJack)

I) Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường

     - Nếu tại một nơi có một từ trường biên thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy (là điện trường có đường sức điện là đường cong kín).

     - Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một tư trường. đường sức của từ trường bao giờ cũng khép kín.

II) Điện từ trường:

     - Từ nhận xét trên ta thấy điện trường biến thiên và từ trường biến thiên có mối liên hệ mật thiết với nhau. Chúng cùng tồn tại, cùng biến đổi trong một trường thống nhất là điện từ trường.

     So sánh giữa điện trường, từ trường, điện từ trường

Điện trường Từ trường Điện từ trường
Khái niệm Tồn tại xung quanh điện tích và tác dụng lực điện lên điện tích đặt trong nó Tồn tại xung quanh nam châm hoặc dòng điện và tác dụng lực từ Tồn tại khi điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian.
Đường sức

có thể thay đổi theo không gian nhưng không thay đổi theo thời gian

Là các đường không kín

có thể thay đổi theo không gian nhưng không thay đổi theo thời gian

Là các đường cong kín

Cả đường sức từ và đường sức đều có thể thay đổi theo không gian, thay đổi theo thời gian.

Là các đường cong kín

III) Thuyết điện từ Măc-xoen:

     - Là một hệ thống bốn phương tình diễn tả mối quan hệ giữa:

         +) Điện tích, điện trường, dòng điện và từ trường.

         +) Sự biến thiên cử từ trường theo thời gian và điện trường xoáy.

         +) Sự biến thiên của điện trường theo thời gian và từ trường.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác