Bài tập Vật Lí 7 Bài 19 (có đáp án): Dòng điện - Nguồn điệnBài tập Vật Lí 7 Bài 19 (có đáp án): Dòng điện - Nguồn điện

Bài 1 : Dòng điện:

A. Là dòng chất lỏng dịch chuyển có hướng.

B. Là dòng các nguyên tử dịch chuyển có hướng.

C. Là dòng các hạt nhân trong các chất dịch chuyển có hướng.

D. Là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

Đáp án cần chọn là: D

Bài 2 : Chọn câu đúng nhất:

A. Dòng điện là dòng chất lỏng dịch chuyển có hướng.

B. Dòng điện là dòng các nguyên tử dịch chuyển có hướng.

C. Dòng điện là dòng các hạt nhân trong các chất dịch chuyển có hướng.

D. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

Đáp án cần chọn là: D

Bài 3 : Dòng điện là các ………….. dịch chuyển có hướng.

A. Notron

B. Ion âm

C. Điện tích

D. Cả A, B, C đều đúng

Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

A - sai vì notron không mang điện

B - sai vì chưa đủ

C - đúng

D - sai vì A, B sai

Đáp án cần chọn là: C

Bài 4 : Nguồn điện là:

A. Thiết bị cung cấp dòng điện trong thời gian ngắn

B. Thiết bị cung cấp dòng điện lâu dài cho các dụng cụ dùng điện có thể hoạt động

C. Thiết bị cung cấp hiệu điện thế cho các dụng cụ

D. Cả A, B và C đều sai

Nguồn điện là thiết bị cung cấp dòng điện lâu dài cho các dụng cụ dùng điện có thể hoạt động.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 5 : Chọn câu đúng:

A. Các nguồn điện thường dùng như pin, ác-quy, ...

B. Nguồn điện có khả năng duy trì hoạt động của các dụng cụ điện

C. Mỗi nguồn điện đều có 2 cực

D. Cả ba câu đều đúng

Nguồn điện là thiết bị cung cấp dòng điện lâu dài cho các dụng cụ dùng điện có thể hoạt động.

Đáp án cần chọn là: D

Bài 6 : Đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới đây ?

A. Một mảnh nilông đã được cọ xát.

B. Chiếc pin tròn được đặt tách riêng trên bàn.

C. Đồng hồ dùng pin đang chạy.

D. Đường dây điện trong gia đình khi không sử dụng bất cứ một thiết bị điện nào.

Đồng hồ dùng pin đang chạy có dòng điện chạy trong vật

A, B, D – không có dòng điện chạy trong vật

Đáp án cần chọn là: C

Bài 7 : Trong các thiết bị sau đây, hãy cho biết thiết bị nào chỉ có thể hoạt động được khi có dòng điện chạy qua?

A. Tivi

B. Bếp ga

C. Xe đạp

D. Quạt giấy

Tivi chỉ có thể hoạt động khi có dòng điện chạy qua

Đáp án cần chọn là: A

Bài 8 : Trong các thiết bị sau đây, hãy cho biết thiết bị nào chỉ có thể hoạt động được khi có dòng điện chạy qua?

A. Nồi cơm điện

B. Bếp ga

C. Ô tô

D. Ghế sô pha

Nồi cơm điện chỉ có thể hoạt động khi có dòng điện chạy qua

Đáp án cần chọn là: A

Bài 9 : Trong các trường hợp sau đây, dòng điện đang chạy trong những vật nào ?

A. Một đũa thuỷ tinh đã được cọ xát vào lụa.

B. Một quạt máy đang chạy.

C. Một viên pin nhỏ đặt trên bàn.

D. Bóng đèn bút thử điện đặt trên bàn.

Trường hợp dòng điện đang chạy trong vật là: một quạt máy đang chạy

Đáp án cần chọn là: B

Bài 10 : Đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới đây?

A. Một mảnh nilong đã được cọ xát

B. Chiếc pin tròn được đặt tách riêng trên bàn

C. Đồng hồ dùng pin đang chạy

D. Đường dây điện trong gia đình khi không sử dụng bất cứ thiết bị điện nào

Trường hợp dòng điện đang chạy trong vật là: Đồng hồ dùng pin đang chạy

Đáp án cần chọn là: C

Bài 11 : Trong các thiết bị sau đây, thiết bị nào có dùng nguồn điện là pin ?

A. Xe gắn máy.

B. Đài Rađiô

C. Đèn điện để bàn.

D. Điện thoại để bàn

A – chạy bằng động cơ

B – hoạt động nhờ nguồn điện là pin

C, D – hoạt động nhờ nguồn điện từ dây dẫn điện

Đáp án cần chọn là: B

Bài 12 : Những đồ dùng nào sau đây sử dụng nguồn điện là pin:

A. Đồng hồ treo tường

B. Ô tô

C. Nồi cơm điện

D. Quạt trần

A – hoạt động nhờ nguồn điền là pin

B – chạy bằng động cơ

C, D – hoạt động nhờ nguồn điện từ dây dẫn điện

Đáp án cần chọn là: A

Bài 13 : Chọn phát biểu sai.

Một bóng đèn đang sáng, quạt điện đang chạy chứng tỏ:

A. Dòng điện chạy qua chúng

B. Các điện tích chạy qua dây dẫn

C. Các hạt mang điện đang chuyển dời trong dây dẫn

D. Bóng đèn và quạt đang bị nhiễm điện

Ta có: Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

Ta suy ra:

A, B, C – đúng

D – sai

Đáp án cần chọn là: D

Bài 14 : Chọn phát biểu sai.

Một bàn ủi điện đang sử dụng, nồi cơm đang chạy chứng tỏ:

A. Dòng điện chạy qua chúng

B. Các điện tích chạy qua dây dẫn

C. Các hạt mang điện đang chuyển dời trong dây dẫn

D. Bàn ủi điện và nồi cơm điện đang bị nhiễm điện

Ta có: Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

Ta suy ra:

A, B, C – đúng

D – sai

Đáp án cần chọn là: D

Bài 15 : Loại hạt nào dưới đây khi chuyển động có hướng thì không tạo thành dòng điện?

A. Các hạt mang điện tích dương

B. Các hạt nhân của nguyên tử

C. Các nguyên tử

D. Các hạt mang điện tích âm

Ta có: Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

A, B, D – khi chuyển động có hướng thì tạo ra dòng điện

C – khi chuyển động có hướng không tạo ra dòng điện vì nguyên tử trung hòa về điện

Đáp án cần chọn là: C

Bài 16 : Loại hạt nào dưới đây khi chuyển động có hướng thì tạo thành dòng điện?

A. Các hạt mang điện tích dương

B. Các các notron

C. Các nguyên tử

D. Tất cả đều đúng

Ta có: Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

Các hạt mang điện tích dương khi chuyển động có hướng thì tạo ra dòng điện

Các các notron khi chuyển động có hướng không tạo ra dòng điện vì notron không mang điện

Các nguyên tử khi chuyển động có hướng không tạo ra dòng điện vì nguyên tử trung hòa về điện

Đáp án cần chọn là: A

Bài 17 : Không có dòng điện chạy qua vật nào dưới đây?

A. Quạt điện đang chạy liên tục

B. Bóng đèn điện đang phát sáng

C. Thước nhựa đang bị nhiễm điện

D. Radio đang nói

A, B, D – có dòng điện chạy qua

C – không có dòng điện chạy qua

Bài 18 : Trong các trường hợp sau đây, dòng điện chạy trong những vật nào?

A. Một đũa thủy tinh đã được cọ xát vào lụa

B. Một quạt máy đang chạy

C. Một viên pin nhỏ đang đặt trên bàn

D. Bóng đèn của bút thử điện đang đặt trên bàn

A, C, D – không có dòng điện chạy qua

B – có dòng điện chạy qua

Đáp án cần chọn là: B

Bài 19 : Trong các vật sau đây, vật nào không có dòng điện chạy qua?

A. Máy ảnh dùng pin lúc đang chụp ảnh

B. Máy tính lúc màn hình đang sáng

C. Nồi cơm điện lúc đang nấu cơm

D. Đồng hồ chạy pin lúc kim của nó đang đứng yên

A, B, C – có dòng điện chạy qua

D – không có dòng điện chạy qua vì kim đứng yên ⇒ đồng hồ không hoạt động

Đáp án cần chọn là: D

Bài 20 : Trong các vật sau đây, vật nào không có dòng điện chạy qua?

A. Một quạt máy đang chạy

B. Một bàn là đang hoạt động

C. Nồi cơm điện lúc đang nấu cơm

D. Một viên pin nhỏ đang đặt trên bàn

A, B, C – có dòng điện chạy qua

D – không có dòng điện chạy qua

Đáp án cần chọn là: D

Bài 21 : Dụng cụ nào sau đây không phải là nguồn điện?

A. Pin

B. Bóng đèn điện đang sáng

C. Sạc dự phòng

D. Acquy

+ Bóng đèn không phải là nguồn điện mà là dụng cụ tiêu thụ điện

+ Pin, sạc dự phòng, acquy là nguồn điện

Đáp án cần chọn là: B

Bài 22 : Các thiết bị nào sau đây không phải là nguồn điện?

A. Pin

B. Ác-quy

C. Đi – na – mô xe đạp

D. Quạt điện

+ Quạt điện không phải là nguồn điện mà là dụng cụ tiêu thụ điện

+ Pin, acquy, đi-na-mô xe đạp là nguồn điện

Đáp án cần chọn là: D

Bài 23 : Thiết bị nào sau đây là nguồn điện:

A. Quạt máy

B. Acquy

C. Bếp lửa

D. Đèn pin

Trong các thiết bị trên, acquy là nguồn điện

Đáp án cần chọn là: B

Bài 24 : Tại sao có thể thắp sáng bóng đèn được lắp ở nhiều xe đạp mà chỉ dùng có một dây điện nối giữa đinamô và bóng đèn?

A. Vì đinamô là một nguồn điện loại đặc biệt nên chỉ cần dùng một dây điện

B. Vì bóng đèn lắp cho xe đạp là loại đặc biệt nên chỉ cần dùng một dây điện

C. Vì còn có một dây điện ngầm bên trong khung xe đạp nối giữa đinamô và bóng đèn

D. Vì chính khung xe đạp có tác dụng như một dây điện nối giữa đinamô và bóng đèn

Có thể thắp sáng bóng đèn được lắp ở nhiều xe đạp mà chỉ dùng có một dây điện nối giữa đinamô và bóng đèn vì chính khung xe đạp có tác dụng như một dây điện nối giữa đinamô và bóng đèn

Đáp án cần chọn là: D

Bài 25 : Mỗi nguồn điện có:

A. Một cực

B. Hai cực là cực dương và cực âm

C. Ba cực là cực dương, cực âm và cực trung hòa

D. Không có cực

Mỗi nguồn điện đều có hai cực: Cực dương (+) và cực âm (−)

Đáp án cần chọn là: B

Bài 26 :

Bài tập Vật Lí 7 Bài 19 (có đáp án): Dòng điện - Nguồn điện (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Ta có: Dòng điện chạy trong mạch điện kín bao gồm các thiết bị điện được nối liền với hai cực của nguồn điện bằng dây điện.

Trong các hình trên, ta thấy:

A, B, D – bóng đèn chỉ được nối với một cực ⇒ không có dòng điện chạy qua

C – bóng đèn được nối với hai cực ⇒ có dòng điện chạy qua

Đáp án cần chọn là: C

Bài 27 : Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Trong chất dẫn điện luôn có dòng điện đi qua

B. Nguồn điện cung cấp dòng điện lâu dài để các dụng cụ điện có thể hoạt động

C. Dòng điện luôn là dòng các electron tự do chuyển động có hướng

D. Dòng điện trong kim loại có chiều cùng chiều chuyển động có hướng của các electron

A, C – sai vì dòng điện luôn là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện, trong chất điện có các hạt tải điện nhưng chúng chuyển động không theo hướng nhất định do vậy mà không sinh ra dòng điện.

B – đúng

D – sai vì chiều dòng điện được quy ước từ bản dương nguồn điện qua dây dẫn và đến bản âm nguồn, còn electron dịch chuyển chiều ngược lại

Đáp án cần chọn là: B

Xem thêm các bài Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.