Bài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điệnBài tập Vật Lí 7 Bài 21 (có đáp án): Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện

Bài 1 : Chọn phát biểu đúng:

A. Dòng điện chạy qua một số vật dẫn mới làm cho vật nóng lên

B. Dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên

C. Dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường đều không làm cho vật dẫn nóng lên

D. Dòng điện chạy qua mọi vật dẫn làm cho vật bị cháy

Dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường, đều làm cho vật dẫn nóng lên.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 2 : Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Vật dẫn điện……..khi ………….chạy qua.

A. Nóng lên, có dòng điện

B. Nóng lên, không có dòng điện

C. Không nóng lên, có dòng điện

D. Tất cả đều sai

Vật dẫn điện nóng lên khi có dòng điện chạy qua.

Đáp án cần chọn là: A

Bài 3 : Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A. Dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường, đều làm cho vật dẫn nóng lên

B. Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì nó phát sáng

C. Nguyên nhân gây ra tác dụng nhiệt của dòng điện là do các vật dẫn có điện trở

D. Tác dụng nhiệt của dòng điện luôn có hại

A, B, C – đúng

D – sai vì: Tác dụng nhiệt của dòng điện có thể có hại có thể có lợi

Đáp án cần chọn là: D

Bài 4 : Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. Dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường không làm cho vật dẫn nóng lên.

B. Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì nó phát sáng.

C. Nguyên nhân gây ra tác dụng nhiệt của dòng điện là do các vật dẫn có nhiệt độ nóng chảy.

D. Tác dụng nhiệt của dòng điện luôn có hại.

A – sai vì: Dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường, đều làm cho vật dẫn nóng lên

B – đúng

C – sai vì: Nguyên nhân gây ra tác dụng nhiệt của dòng điện là do các vật dẫn có điện trở

D – sai vì: Tác dụng nhiệt của dòng điện có thể có hại có thể có lợi

Đáp án cần chọn là: B

Bài 5 : Trong các dụng cụ dùng điện sau đây, dụng cụ nào hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

A. Máy giặt

B. Bàn ủi điện

C. Cầu chì

D. Ti vi

Trong các dụng cụ trên, dụng cụ hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện là bàn ủi điện.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 6 : Chọn câu trả lời đúng: Bàn ủi điện hoạt động là do:

A. Tác dụng nhiệt của dòng điện

B. Tác dụng phát sáng của dòng điện

C. Vừa tác dụng nhiệt, vừa tác dụng phát sáng

D. Dựa trên các tác dụng khác

Bàn ủi điện hoạt động là do tác dụng nhiệt của dòng điện

Đáp án cần chọn là: A

Bài 7 : Thiết bị điện nào sau đây hoạt động không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

A. Bếp điện

B. Bàn ủi

C. Nồi cơm điện

D. Quạt máy

Trong các dụng cụ trên, dụng cụ không hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện là quạt máy.

Đáp án cần chọn là: D

Bài 8 : Khi các dụng cụ dùng điện sau đây hoạt động, trường hợp nào tác dụng nhiệt của dòng điện là có lợi ?

A. Máy bơm nước.

B. Nồi cơm điện.

C. Máy vi tính.

D. Bóng đèn điện

Trong các dụng cụ trên khi hoạt động bình thường thì nồi cơm điện là dụng cụ mà tác dụng nhiệt của dòng điện là có lợi

Đáp án cần chọn là: B

Bài 9 : Khi các dụng cụ dùng điện sau đây hoạt động, trường hợp nào tác dụng nhiệt của dòng điện là có hại?

A. Bàn ủi.

B. Nồi cơm điện.

C. Bếp điện.

D. Quạt điện

Trong các dụng cụ trên khi hoạt động bình thường thì quạt điện là dụng cụ mà tác dụng nhiệt của dòng điện là có hại.

Đáp án cần chọn là: D

Bài 10 : Tác dụng nhiệt của dòng điện trong thiết bị nào sau đây là có ích:

A. Bàn ủi

B. Máy sấy tóc

C. Lò nướng điện

D. Cả A, B, C đều đúng

Tất cả các dụng cụ trên khi hoạt động bình thường đều là dụng cụ mà tác dụng nhiệt của dòng điện là có lợi

Đáp án cần chọn là: D

Bài 11 : Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng đang hoạt động bình thường?

A. Ruột ấm điện

B. Công tắc

C. Dây dẫn điện của mạch điện trong gia đình

D. Đèn báo của tivi

Trong các dụng cụ trên, dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua đèn báo của tivi

Đáp án cần chọn là: D

Bài 12 : Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng đang hoạt động bình thường?

A. Quạt điện.

B. Công tắc

C. Bút thử điện

D. Rơ-le của ấm siêu tốc

Trong các dụng cụ trên, dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bút thử điện

Đáp án cần chọn là: C

Bài 13 : Hoạt động của máy sấy tóc dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng nhiệt và tác dụng từ.

B. Tác dụng nhiệt

C. Tác dụng nhiệt và tác dụng hoá học.

D. Tác dụng sinh lí và tác dụng từ.

Hoạt động của máy sấy tóc dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện

Đáp án cần chọn là: B

Bài 14 : Chọn câu trả lời đúng:

Máy sấy tóc hoạt động là do:

A. Tác dụng nhiệt của dòng điện

B. Tác dụng phát sáng của dòng điện

C. Vừa tác dụng nhiệt, vừa tác dụng phát sáng

D. Dựa trên các tác dụng khác

Máy sấy tóc hoạt động là do tác dụng nhiệt của dòng điện

Đáp án cần chọn là: A

Bài 15 : Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện, người ta chế tạo các thiết bị dùng trong sinh hoạt hàng ngày như:

A. Điện thoại, quạt điện

B. Mô tơ điện, máy bơm nước.

C. Bàn là, bếp điện

D. Máy hút bụi, nam châm điện

Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện, người ta chế tạo các thiết bị dùng trong sinh hoạt hàng ngày như: bàn là, bếp điện

Đáp án cần chọn là: C

Bài 16 : Thiết bị sinh hoạt hàng ngày như bàn là, bếp điện hoạt động dựa vào:

A. Tác dụng nhiệt và tác dụng từ.

B. Tác dụng nhiệt

C. Tác dụng nhiệt và tác dụng hoá học.

D. Tác dụng sinh lí và tác dụng từ.

Thiết bị sinh hoạt hàng ngày như bàn là, bếp điện hoạt động dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện

Đáp án cần chọn là: B

Bài 17 : Dụng cụ điện nào dưới đây hoạt động nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện?

A. Quạt điện

B. Đèn LED

C. Bóng đèn dây tóc

D. Bóng đèn bút thử điện

Trong các dụng cụ trên, dụng cụ hoạt động nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện là bóng đèn dây tóc

Vì dòng điện đi qua bóng đèn dây tóc ⇒ dây tóc của bóng đèn nóng lên đến nhiệt độ nhất định thì phát sáng

Đáp án cần chọn là: C

Bài 18 : Dụng cụ điện nào dưới đây hoạt động nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện?

A. Quạt máy

B. Lò nướng điện

C. Ti vi

D. Bóng đèn bút thử điện

Trong các dụng cụ trên, dụng cụ hoạt động nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện là lò nướng điện

Đáp án cần chọn là: B

Bài 19 : Dòng điện không gây ra tác dụng nhiệt trong các dụng cụ nào dưới đây khi chúng hoạt động bình thường.

A. Quạt điện

B. Bóng đèn bút thử điện

C. Đồng hồ dùng pin

D. Không có trường hợp nào

Ta có dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên

⇒ Không có trường hợp nào dòng điện không gây ra tác dụng nhiệt

Đáp án cần chọn là: D

Bài 20 : Dòng điện không gây ra tác dụng nhiệt trong các dụng cụ nào dưới đây khi chúng hoạt động bình thường.

A. Quạt điện

B. Cầu chì

C. Ti vi

D. Không có trường hợp nào

Ta có dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên

⇒ Không có trường hợp nào dòng điện không gây ra tác dụng nhiệt

Đáp án cần chọn là: D

Bài 21 : Khi có dòng điện chạy qua các vật dẫn thì các vật dẫn bị:

A. Đốt nóng và phát sáng

B. Mềm ra và cong đi

C. Nóng lên

D. Đổi màu

Ta có dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên

Đáp án cần chọn là: C

Bài 22 : Chọn phát biểu đúng:

A. Khi có dòng điện chạy qua các vật dẫn thì các vật dẫn bị đốt nóng và phát sáng

B. Khi có dòng điện chạy qua các vật dẫn thì các vật dẫn bị mềm ra và cong đi

C. Khi có dòng điện chạy qua các vật dẫn thì các vật dẫn bị nóng lên

D. Khi có dòng điện chạy qua các vật dẫn thì các vật dẫn bị đổi màu

Ta có dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên

Đáp án cần chọn là: C

Xem thêm các bài Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.