Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 18 Kết nối tri thức (có đáp án)

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 18 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 2.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 18 Kết nối tri thức (có đáp án)

Quảng cáo

Xem thử

Chỉ từ 300k mua trọn bộ phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Kết nối tri thức bản word trình bày đẹp mắt dễ dàng chỉnh sửa:

Bài 1. Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng.

Việt cân nặng 27 kg. Khải nặng hơn Việt 5 kg. Hỏi Khải cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời: Khải cân nặng …………………..

Bài 2. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 18 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Cô Lan đi làm về lúc ….giờ ……phút.

Bài 3. Xem tờ lịch tháng 2 dưới đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Quảng cáo

Tháng 2

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

a) Ngày 3 tháng 2 là thứ ………………………….

b) Các ngày thứ Tư trong tháng 2 là ……………………………

c) Ngày 2 tháng 3 là ………………………….

Quảng cáo

Bài 4. Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 18 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Túi nào nhẹ hơn và nhẹ hơn bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời:

Túi …………..nhẹ hơn túi ……………..là ………kg.

Bài 5. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 18 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 18 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Bài 6. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình bên để được một hình tứ giác và một hình tam giác.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 18 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Quảng cáo

Bài 7. Số?

a)

Số hạng

6

8

Số hạng

9

8

Tổng

b)

Số bị trừ

15

17

Số trừ

6

9

Hiệu

Bài 8. Thùng to đựng 50 l nước, thùng to đựng nhiều hơn thùng bé 15 l nước. Hỏi thùng bé đựng bao nhiêu lít nước?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 18 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Tuần 18.

Bài 3. c) Ngày 2 tháng 3 là thứ Tư

Tự kiểm tra học kì 1

Bài 1. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 18 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Bài 2. Số?

a)

Số hạng

9

5

Số hạng

3

8

Tổng

b)

Số bị trừ

17

12

Số trừ

9

6

Hiệu

Bài 3. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình dưới đây để được hai hình tứ giác.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 18 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 18 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Bài 5. Đặt tính rồi tính

64 + 29

…………..

…………..

…………..

6 + 48

…………..

…………..

…………..

82 – 57

…………..

…………..

…………..

35 – 9

…………..

…………..

…………..

Bài 6. Xem tờ lịch tháng 12 duwois đây rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp.

Tháng 12

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

a) Ngày 3 tháng 12 là thứ …………………………………….

b) Nếu thứ Tư tuần này là ngày 15 tháng 12 thì thứ Tư tuần trước là ngày ………. tháng …….. và thứ Tư tuần sau là ngày …….. tháng …..

Bài 7. Vào dịp cuối tuần, một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 25 chiếc xe máy, ngày thứ hai bán được 19 chiếc. Hỏi trong hai ngày đó, cửa hàng đã bán được bao nhiêu chiếc xe máy?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 18 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Bài 8. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 18 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Tự kiểm tra học kì 1

Bài 8.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 18 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Xem thử

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán + Tiếng Việt lớp 2 đầy đủ cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên