Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 1 đầy đủ nhấtA. VOCABULARY

Quảng cáo
1. benefit /ˈbenɪfɪt/ (n) lợi ích
2. breadwinner /ˈbredwɪnə(r)/ (n) người trụ cột đi làm nuôi cả gia đình
3. chore /tʃɔː(r)/ (n) công việc vặt trong nhà, việc nhà
4. contribute /kənˈtrɪbjuːt/ (v) đóng góp
5. critical /ˈkrɪtɪkl/ (a) hay phê phán, chỉ trích; khó tính
6. enormous /ɪˈnɔːməs/ (a) to lớn, khổng lồ
7. equally shared parenting /ˈiːkwəli - ʃeə(r)d - ˈpeərəntɪŋ/ (np) chia sẻ đều công việc nội trợ và chăm sóc con cái
8. extended family /ɪkˈstendɪd - ˈfæməli/ (np) gia đình lớn gồm nhiều thế hệ chung sống
9. (household) finances /ˈhaʊshəʊld - ˈfaɪnæns / (np) tài chính, tiền nong (của gia đình)
10. financial burden /faɪˈnænʃl - ˈbɜːdn/ (np) gánh nặng về tài chính, tiền bạc
11. gender convergence / ˈdʒendə(r) - kənˈvɜːdʒəns/(np) các giới tính trở nên có nhiều điểm chung
12. grocery /ˈɡrəʊsəri/ (n) thực phẩm và tạp hóa
13. heavy lifting /ˌhevi ˈlɪftɪŋ/ (np)mang vác nặng
14. homemaker /ˈhəʊmmeɪkə(r)/ (n) người nội trợ
15. iron /ˈaɪən/ (v) là/ ủi (quần áo)
16. laundry /ˈlɔːndri/ (n) quần áo, đồ giặt là/ ủi
17. lay (the table for meals) /leɪ/: dọn cơm
18. nuclear family /ˌnjuːkliə ˈfæməli/ (np) gia đình nhỏ chỉ gồm có bố mẹ và con cái chung sống
19. nurture /ˈnɜːtʃə(r)/ (v) nuôi dưỡng
20. responsibility /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/ (n) trách nhiệm
Quảng cáo

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-1-family-life.jsp


2005 - Toán Lý Hóa