Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 học kì 1 có đáp án (Bài số 2)Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 học kì 1 có đáp án

Tải xuống

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined

Quảng cáo

1. A. conclusion    B. ensure    C. rush    D. mission

2. A. student    B. study     C. dust    D. must

3. A. father    B. date     C. hard    D. last

4. A. chapter    B. rich    C. cheese    D. chemist

5. A. watches    B. boxes     C. buses    D. tables

Exercise 2. Put the verbs in brackets in the correct tense form.

1. His life (be)______so boring. He just (watch)_________TV every night.

2. I______late for school yesterday (be).

3. My father (be/ not)______at the office the day before yesterday.

4. ______Mr. and Mrs. James (come)______back home and have lunch late last night?

5. How______you (get)______there?

Exercise 3. Read the passage, and then answer the questions.

Quảng cáo

The Old Man and the Sea is a short novel written by the American author Ernest Hemingway in 1951 in Bimini, Bahamas, and published in 1952. It was the last major work of fiction by Hemingway that was published during his lifetime. One of his most famous works, it tells the story of Santiago, an aging Cuban fisherman who struggles with a giant marlin far out in the Gulf Stream off the coast of Florida.

In 1953, The Old Man and the Sea was awarded the Pulitzer Prize for Fiction, and it was cited by the Nobel Committee as contributing to their awarding of the Nobel Prize in Literature to Hemingway in 1954.

1. Where was The Old Man and the Sea writtten?

……………………………………………………………….

2. When was The Old Man and the Sea published?

……………………………………………………………….

3. What genre does The Old Man and the Sea belong to?

……………………………………………………………….

4. What is the content of The Old Man and the Sea?

……………………………………………………………….

5. When did Hemingway win the Nobel Prize in Literature?

……………………………………………………………….

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH

Exercise 1.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. Đáp án A

Đáp án B, C, D phát âm là /ʃ/. Đáp án A phát âm là /ʒ/

2. Đáp án A

Đáp án B, C, D phát âm là /ʌ/. Đáp án A phát âm là /ju/

3. Đáp án B

Đáp án A, C, D phát âm là /a:/. Đáp án B phát âm là /ei/

4. Đáp án D

Đáp án B, C, A phát âm là /tʃ/. Đáp án D phát âm là /k/

5. Đáp án D

Đáp án B, C, A phát âm là /es/. Đáp án D phát âm là /z/

Exercise 2.

1. Is – watches (thì hiện tại đơn)

2. Was (thì quá khứ đơn – chủ ngữ số ít)

3. Was not (thì quá khứ đơn – chủ ngữ sổ ít)

4. Did …. come (thì quá khứ đơn dạng nghi vấn)

5. Did ….. get (thì quá khứ đơn dạng nghi vấn)

Exercise 3.

The Old Man and the Sea is a short novel written by the American author Ernest Hemingway in 1951 in Bimini, Bahamas, and published in 1952. It was the last major work of fiction by Hemingway that was published during his lifetime. One of his most famous works, it tells the story of Santiago, an aging Cuban fisherman who struggles with a giant marlin far out in the Gulf Stream off the coast of Florida.

In 1953, The Old Man and the Sea was awarded the Pulitzer Prize for Fiction, and it was cited by the Nobel Committee as contributing to their awarding of the Nobel Prize in Literature to Hemingway in 1954.

1. In Bimini, Bahamas

Thông tin: The Old Man and the Sea is a short novel written by the American author Ernest Hemingway in 1951 in Bimini, Bahamas, and published in 1952.

Dịch: Ông già và biển là một cuốn tiểu thuyết ngắn được viết bởi tác giả người Mỹ Ernest Hemingway năm 1951 tại Bimini, Bahamas, và xuất bản năm 1952.

2. In 1952

Thông tin: The Old Man and the Sea is a short novel written by the American author Ernest Hemingway in 1951 in Bimini, Bahamas, and published in 1952.

Dịch: Ông già và biển là một cuốn tiểu thuyết ngắn được viết bởi tác giả người Mỹ Ernest Hemingway năm 1951 tại Bimini, Bahamas, và xuất bản năm 1952.

3. Fiction

Thông tin: It was the last major work of fiction by Hemingway that was published during his lifetime.

Dịch: Đó là tác phẩm giả tưởng lớn cuối cùng của Hemingway được xuất bản trong suốt cuộc đời của ông

4. It tells the story of Santiago, an aging Cuban fisherman who struggles with a giant marlin far out in the Gulf Stream off the coast of Florida.

Thông tin nằm ở cuối đoạn 2.

5. In 1954

Thông tin: it was cited by the Nobel Committee as contributing to their awarding of the Nobel Prize in Literature to Hemingway in 1954.

Dịch: nó đã được Ủy ban Nobel trích dẫn là đóng góp cho việc họ trao giải thưởng Nobel về văn học cho Hemingway năm 1954.

Tải xuống

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 7 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.