Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 25 (có đáp án): Xây dựng đất nước đi lên (phần 2)Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 25 (có đáp án): Xây dựng đất nước đi lên (phần 2)

Bộ 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 25: Xây dựng đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội có đáp án, chọn lọc với các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 14. Nền kinh tế của ta sau 5 năm vẫn còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đó là những hạn chế của thời kì nào?

Quảng cáo

A. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1960 - 1965).

B. Thời kì khôi phục kinh tế miền Bắc (1968 - 1973).

C. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 - 1980).

D. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1981 - 1985).

Đáp án: C

Giải thích: Trang 205 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 15. Điểm nào không phải là thành tựu chủ yếu của kế hoạch nhà nước (1981 - 1985)?

A. Sản xuất lương thực tăng bình quân từ 13,4 triệu tấn lên đến 17 triệu tấn.

B. Thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm là 6,4%.

C. Về cơ bản ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

D. Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 206 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kì 1980 - 1985 được biểu hiện ở nhiều mặt. Điểm nào không đúng với thực tế nói trên?

Quảng cáo

A. Vấn đề lương thực chưa được giải quyết.

B. Đời sống nhân dân còn khó khăn, chưa ổn định.

C. Hàng tiêu dùng còn khan hiếm.

D. Văn hóa - giáo dục chưa được coi trọng.

Đáp án D

Giải thích: Trang 206 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Đại hội Đảng toàn quốc lần IV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào lúc nào?

A. Năm 1976.

B. Năm 1980.

C. Năm 1982.

D. Năm 1985.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 204 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Đại hội lần thứ V của Đảng (1982) khẳng định điều gì?

A. Tiếp tục thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa đã vạch ra từ Đại hội lần thứ IV

B. Thực hiện đổi mới đất nước song song với đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

C. Thực hiện công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

D. Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội

Đáp án: A

Giải thích: Trang 205 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Đại hội lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào thời gian nào?

A. Năm 1980.

B. Năm 1981.

C. Năm 1982.

D. Năm 1985.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 205 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Quảng cáo

Câu 20. Nội dung nào không phản ánh đúng quyết định của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976)?

A. Đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam

B. Đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước

C. Đề ra kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 - 1980)

D. Thực hiện đường lối đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội

Đáp án: D

Giải thích: Trang 204 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) là gì?

A. Khôi phục và phát triển kinh tế

B. Cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân

C. Vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa cải tạo quan hệ sản xuất XHCN

D. Xây dựng nền văn hóa tiến bộ

Đáp án: C

Giải thích: Trang 204 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước, nước ta chuyển sang giai đoạn

A. tiến hành đổi mới đất nước theo chủ nghĩa xã hội.

B. khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

C. đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

D. đất nước độc lập, thống nhất hoàn toàn về lãnh thổ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 203 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng quyết định của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (3/1982)?

Quảng cáo

A. Cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội

B. Tiếp tục đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước

C. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải trải qua nhiều chặng

D. Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981 - 1985)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 205-206 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Nội dung nào dưới đây không phải là thành tựu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước 5 năm 1981 - 1985?

A. Thu nhập quốc dân tăng bình quân hằng năm là 6,4%.

B. Chặn được đà giảm sút của nông nghiệp, công nghiệp 5 năm trước.

C. Tình hình kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân được ổn định.

D. Hoàn thành hàng trăm công trình thủy điện tương đối lớn.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 206 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Từ sau 30/4/1975, để bảo vệ an toàn lãnh thổ của Tổ quốc, Việt Nam phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng nào?

A. Quân xâm lược Mĩ và quân đội Sài Gòn.

B. Quân Khơ-me đỏ và quân Trung Quốc.

C. Quân viễn chinh Mĩ và quân Trung Quốc.

D. Quân đội Sài Gòn và quân Khơ-me đỏ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 206-207 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Điều kiện tiên quyết để cả nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội là

A. đất nước độc lập và thống nhất.

B. đất nước độc lập và tự chủ.

C. đất nước tự do và tự chủ.

D. đất nước tự do và thống nhất.

Đáp án: A

Giải thích: Điều kiện tiên quyết để cả nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội là đất nước độc lập và thống nhất.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên