Top 3 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 2 Hình Học có đáp án, cực hayTop 3 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 2 Hình Học có đáp án, cực hay

Để học tốt Toán lớp 8, phần dưới đây liệt kê Top 3 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 2 Hình Học có đáp án, cực hay. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra Toán lớp 8.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 2 Hình Học (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Đa giác có tổng số đo góc ngoài bằng tổng số đo góc trong là:

A. Tam giác

B. Tứ giác

C. Ngũ giác

D. Lục giác

Câu 2: Một đa giác (lồi) có nhiều nhất số các góc nhọn là:

A. 3     B. 4     C. 5     D. 6

Câu 3: Một đa giác lồi có 8 cạnh. Số đường chéo của đa giác đó là:

A. 10     B. 15     C. 18     D. 20

Câu 4: Một hình chũ nhật và một hình bình hành đều có hai cạnh là a và b (cùng đơn vị). Khi đó:

A. Diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình bình hành.

B. Diện tích hình chữ nhật nhỏ hơn diện tích hình bình hành.

Quảng cáo

C. Diện tích hình chữ nhật lớn hơn diện tích hình bình hành.

Câu 5: Cho hình thoi ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo, biết AB = 5cm và AO = 3cm. Diện tích hình thoi ABCD là:

A. 12cm2     B. 24cm2    C. 36cm2     D. 48cm2

Câu 6: Cho hình vuông có diện tích 16cm2. Chu vi của hình vuông là:

A. 16cm     B. 8cm     C. 12cm     D. 24cm

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: (3 điểm)

a) Một đa giác đều có tổng số đo góc ngoài và một góc trong của đa giác bằng 468o. Hỏi đa giác đó có mấy cạnh?

b) Cho ΔABC vuông tại A, biết AB = 6cm, BC = 10cm. Tính diện tích tam giác ABC.

Bài 2: (2 điểm) Diện tích hình chữ nhật giảm đi bao nhiêu phần trăm nếu mỗi cạnh của nó đều giảm đi 10%?

Bài 3: (2 điểm) Tính diện tích hình thang, biết các đáy có độ dài 7cm và 11cm, một trong các cạnh bên dài 10cm và tạo với đáy một góc có số đo bằng 30o.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: B Câu 2: A Câu 3: D
Câu 4: C Câu 5: B Câu 6: A

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: (3 điểm)

a) Gọi số cạnh của đa giác đều là n

Quảng cáo

Một góc trong của đa giác đều n-cạnh có số đo là

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Tổng số đo các góc ngoài của đa giác đều n-cạnh là 360o

Ta có:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

=> n(360o + 180o - 468o) = 360o

<=> n.72o = 360o

<=> n = 5

Vậy đa giác đều có 5 cạnh.

b) Ta có: AB2 + AC2 = BC2 (Py-ta-go)

<=> 62 + AC2 = 102

=> AC2 = 64 => AC = 8 (cm)

Diện tích tam giác ABC là: (6.8)/2 = 24 (cm2)

Bài 2: (2 điểm)

Gọi x; y là độ dài các cạnh của hình chữ nhật đã cho.

Diện tích ban đầu của hình chữ nhật là xy.

Nếu mỗi cạnh cùng giảm 10% thì độ dài các cạnh về sau của hình chữ nhật là:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Phần diện tích bị giảm đi là:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Vậy khi mỗi cạnh của hình chữ nhật cùng giảm đi 10% thì diện tích của hình chữ nhật giảm đi 19%.

Bài 3: (2 điểm)

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Giả sử hình thang ABCD (AB // CD) có AB = 7cm, BC = 10cm, CD = 11cm và

Kẻ BH ⊥ CD (H ∈ CD) Tam giác BHC vuông tại H lại có ∠C = 30o nên tam giác BHC là nửa tam giác đều. Suy ra

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Diện tích hình thang ABCD là:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 2 Hình Học (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số đo góc của hình n-giác đều là:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Câu 2: Cho đa giác có 10 cạnh, số đường chéo của đa giác đó là:

A. 35    B. 30     C. 25     D. 20

Câu 3: Cho đa giác có số đường chéo là 27. Đa giác đó có số cạnh là:

A. 7    B. 8     C. 9     D. 10

Câu 4: Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu chiều dài và chiều rộng đều tăng lên bốn lần?

A. Tăng lên 4 lần

B. Tăng lên 8 lần

C. Tăng lên 12 lần

D. Tăng lên 16 lần

Câu 5: Hai đường chéo của hình thoi có độ dài là 12cm và 16cm. Độ dài cạnh của hình thoi đó là:

A. 8cm     B. 10cm     C. 12cm     D. 14cm

Câu 6: Cho ΔABC biết AB = 3AC. Tỉ số hai đường cao xuất phát từ các đỉnh B và C là:

A. 3   B. 4   C. 5     D. 6

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: (3 điểm)

a) Cho một hình chữ nhật có diện tích là 144cm2 và tỉ số các cạnh là 4/9 . Tính độ dài các cạnh hình chữ nhật đó.

b) Tính số cạnh của một đa giác biết tổng số đo các góc trong của nó bằng 900o.

Bài 2: (3 điểm) Cho hình bình hành có diện tích 48cm2. Khoảng cách từ giao điểm hai đường chéo đến các cạnh của nó bằng 3cm và 4 cm. Tính chu vi của hình bình hành đó.

Bài 3: (1 điểm) Tính diện tích một tam giác vuông cân có độ dài cạnh huyền là √2 cm.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: B Câu 2: A Câu 3: C
Câu 4: D Câu 5: B Câu 6: A

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: (3 điểm)

a) Gọi số đo cạnh của hình chữ nhật là x; y (cm). Giả sử x < y.

Ta có:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Suy ra x.y = 4k.9k + 36k2 mà xy = 144cm2 nên:

36k2 = 144 => k2 = 4 => k = 2 (vì k > 0)

Thay k = 2 vào (*) ta được x = 8cm và y = 18cm.

b) Gọi n là số cạnh của đa giác, ta có:

(n - 2).180o = 900o => n - 2 = 900o : 180o

=> n - 2 = 5 => n = 7

Vậy đa giác có 7 cạnh.

Bài 2: (3 điểm)

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Ta có: SABCD = 2.0H.AB = 2.3.AB = 6AB

Mà SABCD = 48cm2

Suy ra 6AB = 48 => AB = 8(cm)

Mặt khác: 2OK.BC = SABCD => 2.4.BC = 48 => BC = 6(cm)

Chu vi hình bình hành ABCD là (8 + 6).2 = 28 (cm)

Bài 3: (1 điểm)

Gọi độ dài cạnh góc vuông của tam giác vuông cân là x (cm)

Ta có: x2 + x2 = (√2)2

=> 2x2 = 2 => x2 = 1 => x = 1(cm)

Diện tích tam giác vuông là: (1.1)/2 = 1/2 (cm2)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tổng hợp Bộ đề thi Toán lớp 8 năm học 2021 - 2022 học kì 1 và học kì 2 có đáp án của chúng tôi được biên soạn và sưu tầm từ đề thi môn Toán của các trường THCS trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-8-hoc-ki-1-chuong-2-hinh-hoc.jsp