Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 2 Đại Số có đáp án, cực hayTop 5 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 2 Đại Số có đáp án, cực hay

Để học tốt Toán lớp 8, phần dưới đây liệt kê Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 2 Đại Số có đáp án, cực hay. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra Toán lớp 8.

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 2 Đại Số (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân thức đối của phân thức Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 là:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Câu 2: Rút gọn phân thức Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 được kết quả là:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Câu 3: Tổng hai phân thức

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

A. 3x       B. 4(x + 2)       C. 2       D. 6x

Câu 4: Giá trị x ≠ 2 và x ≠ -2 là điều kiện xác định của phân thức:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8
Quảng cáo

Câu 5: Giá trị của phân thức

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

A. 20       B. 30       C. 10/29       D. 12/25

Câu 6: Chia hai phân thức Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Rút gọn biểu thức:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Bài 2: (3 điểm) Cho biểu thức:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức B.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Tìm x để cho B nhận giá trị bằng 0.

Bài 3: (3 điểm) Cho biểu thức:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

a) Rút gọn biểu thức C.

b) Tìm x để giá trị của biểu thức C bằng 2.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Quảng cáo

Câu 1: B

Câu 2: A

Câu 3: C

Câu 4: D

Câu 5: C

Câu 6: C

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1

Điều kiện: y ≠ ± 1/3.

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Bài 2

a) Điều kiện : 3x2 – 12x ≠ 0; 3x3 – 12x = 3x(x2 – 4) = 3x(x – 2)(x + 2).

Vậy: x ≠ 0; x ≠ 2 và x ≠ -2.

b)

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

c) Với điều kiện: x ≠ 0 và x ≠ ±2.

Ta có: B = 0 ⇔ x + 1 = 0 ⇔ x = -1(nhận).

Bài 3

Điều kiện: x ≠ 0; x ≠ 5 và x ≠ -5.

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

b) Vậy C = 2 ⇒ (2/x) = 2

⇒ x = 1(thỏa mãn các điều kiện trên).

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 Chương 2 Đại Số (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Điền vào ô trống (…) cho thích hợp: Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

A. 3x       B. 2x       C. 4x       D. 5x

Câu 2: Rút gọn phân thức: Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 được kết quả là:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Câu 3: Mẫu thức chung của hai phân thức

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

A. 6(x – 1)2       B. x(x – 1)2

C. 6x(x – 1)       D. 6x(x – 1)2

Câu 4: Tổng hai phân thức

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Câu 5: Phép nhân phân thức

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Câu 6: Giá trị của phân thức

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

A. 10     B. 20       C. 20/21       D. 15/19

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Rút gọn biểu thức:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Bài 2: (2 điểm) Cho biểu thức:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

a) Tìm điều kiện xác định của P.

b) Tính giá trị của P, khi x = 5.

Bài 3: (2 điểm) Chứng minh rằng:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Bài 4: (1 điểm) Rút gọn biểu thức:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: A

Câu 5: D

Câu 6: C

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (2 điểm)

a) Điều kiện: x ≠ 0 và x ≠ ±1.

Ta có:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

b) Điều kiện: y ≠ 0 và y ≠ ±x.

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Bài 2 (2 điểm)

a) Điều kiện: x2 - 49 ≠ 0 và x2 + 7x ≠ 0.

Ta có: x2 - 49 = (x - 7)(x + 7); x2 + 7x = x(x + 7).

Vậy: x - 7 ≠ 0; x + 7 ≠ 0 và x ≠ 0 ⇒ x ≠ ±7 và x ≠ 0.

b) Ta có:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Tại x= 5 thì biểu thức P xác định nên giá trị của biểu thức P tại x = 5 là:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Bài 3 (2 điểm)

Với x, y ≠ 0, x ≠ y, ta biến đổi vế trái (VT):

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Ta có điều phải chứng minh.

Bài 4: (1 điểm)

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tổng hợp Bộ đề thi Toán lớp 8 năm học 2021 - 2022 học kì 1 và học kì 2 có đáp án của chúng tôi được biên soạn và sưu tầm từ đề thi môn Toán của các trường THCS trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-8-hoc-ki-1-chuong-2-dai-so.jsp