Đề thi Học kì 2 Công nghệ 9 có đáp án (Đề 4)Đề thi Công nghệ 9 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Khi thiết kế và lắp đặt mạng điện trong nhà, tùy theo yêu cầu sử dụng và đặc điểm môi trường nơi đặt dây dẫn để:

Quảng cáo

       A. Lựa chọn phương pháp lắp đặt dây dẫn

       B. Lựa chọn thiết bị điện

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 2. Đối với mạng điện lắp đặt nổi, dây dẫn lồng trong đường ống bằng chất cách điện đặt:

       A. Dọc theo trần nhà

       B. Dọc cột

       C. Dọc xà

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Hiện nay, người ta sử dụng ống cách điện loại:

       A. PVC

       B. Ống bọc tôn

       C. Ống bọc kẽm

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Ống cách điện có chiều dài khoảng:

Quảng cáo

       A. 2 m

       B. 3 m

       C. 2 ÷ 3 m

       D. Đáp án khác

Câu 5. Phụ kiện đi kèm ống luồn dây có:

       A. Ống nối nối tiếp

       B. Kẹp đỡ ống

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 6. Ống nối nối tiếp dùng để:

       A. Phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ

       B. Sử dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau

       C. Nối nối tiếp hai ống luồn dây với nhau

       D. Cố định ống luồn dây dẫn trên tường

Câu 7. Đối với mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi, tổng tiết diện của dây dẫn trong ống:

       A. Không quá 40 % tiết diện ống

       B. Bằng 40 % tiết diện ống

       C. Trên 40 % tiết diện ống

       D. Đáp án khác

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Câu 8. Đường dây dẫn đi xuyên qua tường hoặc trần nhà thì hai đầu ống luồn dây phải nhô ra khỏi tường:

       A. 1 mm

       B. 10 mm

       C. 100 mm

       D. Đáp án khác

Câu 9. Ưu điểm của phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu ngầm là:

       A. Đảm bảo vẻ đẹp thẩm mĩ

       B. Tránh được tác động của môi trường đến dây dẫn

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 10. Để mạng điện trong nhà sử dụng được an toàn và hiệu quả, ta cần:

       A. Thay thế các thiết bị hư hỏng

       B. Sửa chữa các bộ phận hư hỏng

       C. Sửa chữa các thiết bị hư hỏng

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 11. Để kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà, cần tiến hành kiểm tra phần tử nào của mạng điện?

       A. Kiểm tra dây dẫn điện

       B. Kiểm tra cách điện của mạng điện

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 12. Tại sao dây dẫn điện trong nhà không được buộc lại với nhau?

       A. Tránh làm nhiệt độ tăng

       B. Tránh làm hỏng lớp cách điện

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 13. Kiểm tra ống luồn dây dẫn là kiểm tra:

       A. Xem ống có chắc chắn không

       B. Xem ống có bị giập vỡ không

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 14. Kiểm tra công tắc như:

       A. Mối nối dây dẫn tiếp xúc có bị lỏng

       B. Mối nối dây dẫn tiếp xúc có còn tốt

       C. Ốc vít có bị lỏng

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15. Không đặt ổ cắm điện ở vị trí nào?

       A. Nơi ẩm ướt

       B. Nơi quá nóng

       C. Nơi nhiều bụi

       D. Cả A và B đều đúng

Câu 16. Tại sao các đầu dây nối của phích cắm điện phải đảm bảo yêu cầu kĩ thuật và an toàn điện?

       A. Để tránh bị chập mạch

       B. Để tránh bị đánh lửa

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 17. Kiểm tra cách điện đồ dùng điện phải:

       A. Nguyên vẹn

       B. Không sứt vỡ

       C. Chi tiết nào vỡ cần thay ngay

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 18. Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn cần dụng cụ:

       A. Khoan tay

       B. Kìm

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 19. Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn cần vật liệu và thiết bị nào sau đây?

       A. Băng cách điện

       B. Giấy ráp

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 20. Mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một bóng đèn sử dụng ở:

       A. Hành lang

       B. Cầu thang

       C. Buồng ngủ

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 21. Ở quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn thì “Nối dây mạch điện” thuộc bước:

       A. 1

       B. 2

       C. 3

       D. 4

Câu 22. Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một bóng đèn người ta vạch dấu mấy vị trí?

       A. 1

       B. 2

       C. 3

       D. 4

Câu 23. Lắp đặt thiết bị điện của bảng điện ở mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một bóng đèn tức là:

       A. Xác định các cực của công tắc

       B. Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện

       C. Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 24. Ở mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn, kiểm tra mối nối phải đảm bảo:

       A. An toàn điện

       B. Chắc

       C. Đẹp

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 25. Để lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần dụng cụ:

       A. Khoan điện

       B. Khoan tay

       C. Bút thử điện

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 26. Để lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn, cần vật liệu và thiết bị nào?

       A. Băng cách điện

       B. Giấy ráp

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 27. Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn có bước:

       A. Lắp thiết bị điện của bảng điện

       B. Nối dây mạch điện

       C. Kiểm tra

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 28. Quy trình lắp đặt mạch ddienj một công tắc ba cực điều khiển hai đèn gồm mấy bước?

       A. 1

       B. 2

       C. 3

       D. 5

Câu 29. Khi kiểm tra cầu chì cần lưu ý mấy yếu tố?

       A. 1

       B. 2

       C. 3

       D. 4

Câu 30. Khi kiểm tra vị trí đóng – cắt của cầu dao, kí hiệu “0” tức là trạng thái:

       A. Đóng

       B. Cắt

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Không căn cứ

Câu 31. Lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn khoan lỗ ở vị trí nào?

       A. Khoan lỗ bắt vít

       B. Khoan lỗ luồn dây

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 32. Ở mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn, kiểm tra mạch là thực hiện:

       A. Kiểm tra sản phẩm đạt tiêu chuẩn

       B. Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 33. Ở quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn thì “Lắp đặt thiết bị điện của bảng điện” thuộc bước:

       A. 1

       B. 2

       C. 3

       D. 4

Câu 34. Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèncó bước:

       A. Lắp đặt thiết bị điện của bảng điện

       B. Nối dây mạch điện

       C. Đáp án khác

       D. Cả A và B đều đúng

Câu 35. Hiện nay, loại ống PVC nào được sử dụng phổ biến trong mạng điện sinh hoạt?

       A. Tiết diện tròn

       B. Tiết diện hình chữ nhật

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 36. Ống nối chữ T dùng để:

       A. Phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ

       B. Sử dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau

       C. Nối nối tiếp hai ống luồn dây với nhau

       D. Cố định ống luồn dây dẫn trên tường

Câu 37. Trước đây, mạng điện trong nhà thường được lắp đặt nổi ở:

       A. Trên puli sứ

       B. Trên khuôn gỗ

       C. Lồng trong ống cách điện

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 38. Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm:

       A. Dễ dàng trong việc sửa chữa

       B. Khó sửa chữa khi hỏng hóc

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 39. Để mạng điện trong nhà sử dụng được an toàn và hiệu quả, ta cần:

       A. Kiểm tra mạng điện theo định kì

       B. Thay thế các bộ phận hư hỏng

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 40. Để kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà, cần tiến hành kiểm tra mấy phần tử của mạng điện?

       A. 1

       B. 2

       C. 3

       D. 4

Đáp án & Hướng dẫn giải

Đề thi Học kì 2 Công nghệ 9 có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Công nghệ lớp 9 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-thi-cong-nghe-lop-9-hoc-ki-2.jsp


Nhóm hỏi bài 2k6