Trắc nghiệm Địa lí 9 Bài 12 có đáp án năm 2023

Trắc nghiệm Địa lí 9 Bài 12 có đáp án năm 2023

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu ôn luyện trắc nghiệm Địa Lí lớp 9 năm 2023 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 9 Bài 12 có đáp án mới nhất đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Câu 1 Các mỏ dầu khí của nước ta được phát hiện và khai thác chủ yếu ở

A. vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa.

B. ven các đảo thuộc vịnh Bắc Bộ.

C. vùng thềm lục địa phía Nam.

D. vùng biển ven các đảo, quần đảo.

Trả lời:

Các mỏ dầu khí của nước ta được phát hiện và khai thác chủ yếu ở vùng thềm lục địa phía Nam

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2 Sản lượng dầu khí khai thác hằng năm của nước ta là

A. hàng trăm triệu tấn dầu và hàng triệu m3 khí.

B. hàng triệu tấn dầu và hàng tỉ m3 khí.

C. hàng trăm triệu tấn dầu và hàng tỉ m3 khí.

D. hàng triệu tấn dầu và hàng tỉ m3 khí.

Trả lời:

 Hàng năm nước ta khai thác hàng trăm triệu tấn dầu và hàng tỉ m3 khí.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3 Vùng than lớn nhất nước ta phân bố ở tỉnh nào sau đây?

A. Cao Bằng.

B. Quảng Ninh.

C. Lạng Sơn.

D. Thái Nguyên.

Trả lời:

Vùng than lớn nhất nước ta phân bố ở tỉnh Quảng Ninh.

Đáp án cần chọn là: B

Quảng cáo

Câu 4 Sản lượng than khai thác hàng năm của nước ta là

A. 20 – 25 triệu tấn/năm.

B. 15 – 20 triệu tấn/năm.

C. 40 – 45 triệu tấn/năm.

D. 10 – 15 triệu tấn/năm.

Trả lời:

Hàng năm nước ta khai thác khoảng 15 – 20 triệu tấn than.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5 Các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta là

A. năng lượng, chế biến lương thực thực phẩm, dệt may.

B. luyện kim, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng.

C. luyện kim màu, khai thác than, dệt may.

D. hóa chất, luyện kim, chế biến lâm sản.

Trả lời:

Các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta là công nghiệp năng lượng (điện, khai thác nhiên liệu), chế biến lương thực thực phẩm, dệt may.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6 Đâu không phải đặc điểm của ngành công nghiệp trọng điểm nước ta?

A. Chiếm tỉ trọng thấp trong giá trị sản lượng công nghiệp.

B. Thúc đẩy sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

C. Phát triển dựa trên những thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và nguồn lao động.

D. Đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ lực.

Trả lời:

 Ngành công nghiệp trọng điểm là ngành chiếm tỉ trọng thấp trong giá trị sản lượng công nghiệp, phát triển dựa trên những thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và nguồn lao động nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ lực. Sự phát triển của những ngành này có tác động thúc đẩy sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

->Chiếm tỉ trọng thấp trong giá trị sản lượng công nghiệp ->không đúng.

Đáp án cần chọn là: A

Quảng cáo

Câu 7 Nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí ở nước ta là

A. Sơn La.

B. Phú Mỹ.

C. Phả Lại.

D. Uông Bí.

Trả lời:

Nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí ở nước ta là nhiệt điện Phú Mỹ. Sơn La là nhà máy thủy điện, Phả Lại và Uông Bí là nhà máy nhiệt điện chạy bằng than.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8 Nhà máy nhiệt điện chạy bằng than lớn nhất nước ta là

A. Phú Mỹ.

B. Na Dương.

C. Phả Lại.

D. Uông Bí.

Trả lời:

Nhà máy nhiệt điện chạy bằng than lớn nhất nước ta là Phả Lại.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9 Nhà máy thủy điện lớn nhất nước ta hiện nay là

A. Sơn La.

B. Hòa Bình.

C. Yaly.

D. Thác Bà.

Trả lời:

Nhà máy thủy điện lớn nhất nước ta hiện nay là thủy điện Sơn La

Đáp án cần chọn là: A

Quảng cáo

Câu 10 Công suất của nhà máy thủy điện Sơn La nước ta là bao nhiêu?

A. 2100MW.

B. 2400MW.

C. 2000MW.

D. 3400MW.

Trả lời:

Công suất của nhà máy Sơn La nước ta là 2400MW ->là nhà máy thủy điện lớn nhất nước ta.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11 Ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta?

A. Công nghiệp điện.

B. Công nghiệp khai thác nhiên liệu.

C. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

D. Công nghiệp dệt may.

Trả lời:

Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12 Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm là ngành

A. chiếm tỉ trọng thấp nhất trong cơ cấu ngành công nghiệp.

B. cần nhiều lao động có trình độ cao nhất nước ta.

C. được nhà nước tập trung đầu tư nhiều nhất.

D. chiếm tỉ trong cao nhất trong cơ cấu ngành công nghiệp.

Trả lời:

Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm là ngành chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu ngành công nghiệp nước ta.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13 Ngành công nghiệp dệt may phát triển dựa trên ưu thế về

A. Lao động có trình độ cao.

B. Nguồn lao động rẻ.

C. Cơ sở vật chất kí thuật hiện đại.

D. Tài nguyên thiên nhiên đa dạng, giàu có.

Trả lời:

Công nghiệp dệt may đòi hỏi nhiều lao động và không yêu cầu trình độ cao. Nước ta có nguồn lao động dồi dào, đặc biệt là lao động phổ thông, giá rẻ...=> đây là ưu thế lớn nhất để ngành công nghiệp dệt may nước ta phát triển.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14 Công nghiệp dệt may thuộc nhóm ngành công nghiệp nào?

A. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

B. Công nghiệp khai thác.

C. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

D. Công nghiệp điện.

Trả lời:

Công nghiệp dệt may là ngành sản xuất hàng tiêu dùng quan trọng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15 Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là

A. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh.

B. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

C. Hà Nội, Bà Rịa – Vũng Tàu.

D. TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Trả lời:

Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 16 Trong ngành công nghiệp, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội được coi là

A. hai trung tâm công nghiệp có quy mô nhỏ.

B. hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta.

C. hai trung tâm công nghiệp lớn nhất miền Bắc.

D. hai trung tâm công nghiệp lớn nhất miền Nam.

Trả lời:

 TP TP Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17 Đâu không phải là đặc điểm của ngành công nghiệp trọng điểm?

A. Đòi hỏi nguồn lao động có trình độ kĩ thuật rất cao.

B. Chiếm tỉ trọng cao trong giá trị sản xuất công nghiệp.

C. Phát triển dựa trên thế mạnh về tài nguyên, lao động.

D. Thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Trả lời:

Các ngành trọng điểm là những ngành chiếm tỉ trọng cao trong giá trị sản lượng công nghiệp, phát triển dựa trên thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, sự phát triển của các ngành này có vai trò thúc đẩy sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Đòi hỏi nguồn lao động có trình độ kĩ thuật rất cao không phải là đặc điểm nằm trong tiêu chí đánh giá của các ngành công nghiệp trọng điểm.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 18 Đâu không phải vai trò của các ngành công nghiệp trọng điểm?

A. Tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

B. Thúc đẩy sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

C. Tạo ra nguồn hàng xuất khẩu.

D. Tạo ra mối liên kết giữa các vùng kinh tế.

Trả lời:

Ngành công nghiệp trọng điểm là ngành chiếm tỉ trọng thấp trong giá trị sản lượng công nghiệp, phát triển dựa trên những thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và nguồn lao động nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ lực. Sự phát triển của những ngành này có tác động thúc đẩy sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Ngành giao thông vận tải là ngành tạo ra mối liên kết giữa các vùng kinh tế. -> Đây không phải vai trò của ngành công nghiệp trọng điểm.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 19 Đâu không phải là thế mạnh để phát triển công nghiệp điện lực của nước ta

A. Than đá, than bùn, than nâu.

B. Dầu khí tập trung ở thềm lục địa phía Nam.

C. Tài nguyên rừng.

D. Nguồn thủy năng sông ngòi.

Trả lời:

 Thế mạnh để phát triển công nghiệp điện lực nước ta là các nguồn nhiên liệu (than đá, than bùn, than nâu, dầu khí) để phát triển nhiệt điện; nguồn thủy năng các dòng sông để phát triển thủy điện; tài nguyên rừng không phải là thế mạnh để phát triển công nghiệp điện lực ở nước ta.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 20 Nước ta có điều kiện thuận lợi gì để phát triển ngành nhiệt điện?

A. Khoáng sản kim loại: Đồng, chì, thiếc,…

B. Nguồn thủy năng sông ngòi.

C. Tài nguyên sinh vật biển phong phú.

D. Nguồn than và dầu khí lớn.

Trả lời:

Nhờ có nguồn than và dầu khí dồi dào nước ta đã xây dựng nhiều nhà máy nhiệt điện: Uông Bí, Phả Lại, Phú Mỹ,…

Đáp án cần chọn là: D

Câu 21 Cho bảng số liệu:

Sản lượng than sạch, dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 2005 – 2014. 

Trắc nghiệm Địa lí 9 Bài 12 có đáp án năm 2023

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp nước ta giai đoạn 2005 – 2014, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ cột.

B. Biểu đồ miền.

C. Biểu đồ đường.

D. Biểu đồ kết hợp cột và đường.

Trả lời:

 Đề bài yêu cầu: thể hiện tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm công nghiệp.

- Dựa vào kĩ năng nhận dạng biểu đồ đường: Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp nước ta giai đoạn 2005 – 2014 là biểu đồ đường.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 22 Cho bảng số liệu:

Sản lượng than sạch, dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 2005 – 2014. 

Trắc nghiệm Địa lí 9 Bài 12 có đáp án năm 2023

Nhận xét nào dưới đây là đúng?

A. Sản lượng than sạch tăng liên tục.

B. Than sạch có sản lượng tăng nhanh nhất.

C. Giai đoạn 2005 – 2014, sản lượng dầu thô tăng.

D. Sản lượng điện tăng nhanh và liên tục.

Trả lời:

Dựa vào bảng số liệu -> Trong giai đoạn 2005 – 2014:

  • Sản lượng than tăng (34093 -> 41086 nghìn tấn) nhưng không liên tục (từ 2005 – 2009 tăng, từ 2009 – 2015 giảm). -> A sai.
  • Sản lượng dầu thô giảm (18519 -> 17392 nghìn tấn). -> C sai.
  • Sản lượng điện tăng nhanh nhất (2,7 lần) và liên tục (52078 -> 141250 triệu KWh). -> B sai, D đúng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 23 Đâu không phải là nguyên nhân khiến sản lượng điện của nước ta tăng rất nhanh

A. Đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa, phục vụ đời sống nhân dân.

B. Xây dựng thêm nhiều nhà máy thủy điện

C. Nước ta đã đưa vào hoạt động các nhà máy điện nguyên tử với công suất rất lớn.

D. Mở rộng quy mô và công suất các nhà máy nhiệt điện.

Trả lời:

– Nguyên nhân khiến sản lượng điện của nước ta tăng rất nhanh là: nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, đời sông được nâng cao nên nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và sinh hoạt tăng cao; nước ta đã xây dựng thêm nhiều nhà máy thủy điện, đầu tư mở rộng quy mô và công suất các nhà máy nhiệt điện.

- Hiện nay nước ta chưa phát triển công nghiệp điện nguyên tử.

=> Nhận xét C không đúng

Đáp án cần chọn là: C

Câu 24 Tại sao các nhà máy thủy điện nước ta phân bố ở miền núi?

A. Nguồn khoáng sản phân bố chủ yếu ở vùng núi.

B. Lực lượng lao động dồi dào.

C. Là khu vực thượng lưu của các hệ thống sông.

D. Là địa bàn cư trú của các dân tộc ít người.

Trả lời:

Sông ngòi chảy trên khu vực núi cao tạo ra nguồn thủy năng lớn giúp phát triển các nhà máy thủy điện. Ngược lại, ở đồng bằng là hạ lưu của các con sông, sức nước chảy không lớn, không tạo ra được nguồn thủy năng. -> Các nhà máy thủy điện chỉ phân bố ở khu vực miền núi.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 25 Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm phân bố rộng khắp cả nước, nguyên nhân chủ yếu do

A. Nguyên liệu từ nông – lâm – ngư nghiệp phong phú, rộng khắp.

B. Lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn.

C. Cơ sở vật chất kĩ thuật phát triển đồng bộ.

D. Cung cấp nhiều mặt hàng xuất khẩu có giá trị.

Trả lời:

Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm sử dụng nguyên liệu chủ yếu từ ngành nông – lâm – ngư nghiệp. Ngành nông nghiệp nước ta phát triển đa dạng (nông –lâm – ngư nghiệp), trong cơ cấu kinh tế của hầu hết các vùng lãnh thổ nước ta và đem lại sản lượng lớn.

=> Là điều kiện để thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm rộng khắp cả nước.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 26 Đâu không phải nguyên nhân làm cho ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp?

A. Có nguồn nguyên liệu dồi dào từ ngành nông nghiệp.

B. Thu hút nhiều lao động có trình độ cao.

C. Thị trường tiêu thụ lớn.

D. Phân bố rộng khắp cả nước.

Trả lời:

Nước ta vẫn là một nước nông nghiệp, các sản phẩm nông sản đa dạng và có trữ lượng lớn cung cấp nguồn nguyên liệu dồi dào cho ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm phát triển rộng khắp cả nước. Đồng thời, nhờ có thị trường tiêu thụ rộng lớn cả trong và ngoài nước nên ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm càng được đầu tư và phát triển.

Ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm cần số lượng lao động đông và giá rẻ.

->Thu hút nhiều lao động có trình độ cao không phải là nguyên nhân làm cho ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 27 Để phát triển công nghiệp hóa, ngành công nghiệp nào sau đây cần đi trước một bước so với các ngành khác

A. Công nghiệp điện tử.

B. Công nghiệp hóa chất.

C. Công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm.

D. Công nghiệp năng lượng.

Trả lời:

Công nghiệp năng lượng là ngành kinh tế cơ bản và quan trọng của một quốc gia, nó là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật, là tiêu chí để đánh giá trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của một đất nước. Các ngành sản xuất khác chỉ có thể phát triển được khi có sự tồn tại của cơ sở năng lượng.

=> Do đó để tiến hành công nghiệp hóa, phát triển kinh tế đất nước thì công nghiệp năng lượng cần đi trước một bước.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 28 Vai trò quan trọng nhất của ngành công nghiệp năng lượng đối với nền kinh tế của nước ta là

A. tạo ra nhiều việc làm cho nhiều lao động.

B. góp phần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên nước ta.

C. cung cấp nguồn năng lượng cho mọi ngành kinh tế khác phát triển.

D. góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân ở vùng núi.

Trả lời:

Công nghiệp năng lượng là ngành kinh tế cơ bản và quan trọng của một quốc gia, nó là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật, là tiêu chí để đánh giá trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của một đất nước. Công nghiệp năng lượng cung cấp nguồn năng lượng cho mọi ngành kinh tế khác phát triển -> Các ngành sản xuất khác chỉ có thể phát triển được khi có sự tồn tại của cơ sở năng lượng.

Đáp án cần chọn là: C

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 9 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 9 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Địa Lí 9 | Để học tốt Địa Lí 9 được biên soạn bám sát nội dung sgk Địa Lí lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên