Trắc nghiệm Địa lí 9 Bài 29 có đáp án năm 2023

Trắc nghiệm Địa lí 9 Bài 29 có đáp án năm 2023

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu ôn luyện trắc nghiệm Địa Lí lớp 9 năm 2023 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 9 Bài 29 có đáp án mới nhất đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

Câu 1 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây nằm trên sông Xê – xan?

A. Yaly.

B. Buôn Kuôp.

C. Xrê Pôk.

D. Đrây Hling.

Trả lời:

B1. Nhận dạng kí hiệu nhà máy thủy điện và sông ở Atlat Địa lí trang 3.

B2. Xác định vị trí sông Xê Xan -> đọc tên nhà máy thủy điện trên sông Xê Xan.

=> Xác định được nhà máy thủy điện Yaly nằm trên sông Xê Xan.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2 Các loại cây công nghiệp quan trọng nhất ở Tây Nguyên là:

A. cà phê, cao su, chè, hồ tiêu.

B. cà phê, cao su, hồ tiêu, bông.

C. cà phê, dừa, cao su, điều.

D. cà phê, hồ tiêu, thuốc lá, bông.

Trả lời:

 Các loại cây công nghiệp quan trọng nhất ở Tây Nguyên là cà phê, cao su, chè, hồ tiêu.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3 Nông sản nổi tiếng ở Đà Lạt là

A. hoa, cà phê.

B. cà phê và chè.

C. rau ôn đới và cây ăn quả.

D. hoa và rau quả ôn đới.

Trả lời:

 Đà Lạt có khí hậu ôn đới mát mẻ, nổi tiếng với các loại hoa và rau quả ôn đới.

Đáp án cần chọn là: D

Quảng cáo

Câu 4 Các ngành công nghiệp quan trọng nhất ở Tây Nguyên là

A. chế biến nông - lâm sản và khai thác khoáng sản.

B. cơ khí và sản xuất hàng tiêu dùng.

C. chế biến nông – lâm sản và thủy điện.

D. chế biến thực phẩm và thủy điện.

Trả lời:

 Các ngành công nghiệp quan trọng nhất ở Tây Nguyên là chế biến nông – lâm sản và thủy điện

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5 Tây Nguyên là vùng xuất khẩu nông sản lớn thứ 2 cả nước, sau vùng

A. Đông Nam Bộ.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đồng bằng sông Hồng.

D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Trả lời:

 Tây Nguyên là vùng xuất khẩu nông sản lớn thứ 2 cả nước, sau vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6 Trung tâm công nghiệp quan trọng của Tây Nguyên là

A. Đà Lạt.

B. Plây –ku.

C. Buôn Ma Thuật.

D. Kon Tum.

Trả lời:

Buôn Ma Thuột là trung tâm công nghiệp, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Tây Nguyên.

Đáp án cần chọn là: C

Quảng cáo

Câu 7 Hiện nay, sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên được đẩy mạnh là nhờ

A. phát triển vùng chuyên canh, ổn định nguồn nguyên liệu.

B. tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng thị trường.

C. tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài.

D. đẩy mạnh phát triển thủy điện, đảm bảo đủ năng lượng cho sản xuất.

Trả lời:

Hiện nay, sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên được đẩy mạnh là nhờ tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng thị trường.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8 Các trung tâm kinh tế quan trọng của Tây Nguyên là

A. Plây-ku, Buôn Ma Thuật, Gia Nghĩa.

B. Đà Lạt, Plây-ku, Buôn Ma Thuột.

C. Di Linh, Bảo Lộc, Gia Nghĩa.

D. Gia Nghĩa, Buôn Ma Thuật, Buôn Đôn.

Trả lời:

Các trung tâm kinh tế quan trọng của Tây Nguyên là Đà Lạt, Plây-ku, Buôn Ma Thuột.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9 Khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng lớn nhất đến đầu ra của sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên là

A. giao thông vận tải chưa phát triển.

B. chất lượng các mặt hàng nông sản còn kém.

C. sự biến động của giá nông sản.

D. thị trường tiêu thụ còn hạn chế.

Trả lời:

Đẩu ra của các sản phẩm chính là thị trường tiêu thụ

=> Sự biến động của giá nông sản trên thị trường có ảnh hưởng lớn đến đầu ra của các mặt hàng nông sản ở Tây Nguyên

=> Khi giá cả tăng -> sản xuất có lợi nhuận -> kích thích sản xuất phát triển; ngược lại khi giá nông sản giảm -> sản xuất thua lỗ -> kìm hãm sản xuất, đã từng có nhiều hộ gia đình chặt bỏ hàng trăm ha cây cà phê vì sản xuất thua lỗ.

Đáp án cần chọn là: C

Quảng cáo

Câu 10 Đâu không phải là khó khăn trong phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên?

A. Mùa khô kéo dài sâu săc thiếu nước nghiêm trọng.

B. Lao động trong nông nghiệp ít và không có nhiều kinh nghiệm.

C. Công nghiệp chế biến chưa phát triển.

D. Thị trường nông sản thiếu ổn định.

Trả lời:

Khó khăn trong phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là:

-  Mùa khô kéo dài sâu sắc gây thiếu nước nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp.

- Các cơ sở công nghiệp chế biến chưa phát triển.

- Đặc biệt là thị trường giá cả nông sản thiếu ổn định làm tăng tính rủi rỏ của nông nghiệp

=> Loại đáp án A, C, D

- Tây Nguyên có nguồn lao động chủ yếu hoạt động trong ngành nông nghiệp, đặc biệt đây là khu vực nhập cư nhiều lao động di chuyển từ vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi Băc Bộ đến với nhiều kinh nghiệm sản xuất.

=> Nhận xét:B. Lao động trong nông nghiệp ít và không có nhiều kinh nghiệm sản xuất => B không đúng

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11 Nội dung nào sau đây không thể hiện đúng đặc điểm công nghiệp của Tây Nguyên?

A. Chiếm tỉ lệ khá cao trong cơ cấu GDP.

B. Đang chuyển biến theo hướng tích cực.

C. Công nghiệp chế biến nông - lâm sản phát triển khá nhanh.

D. Các nhà máy thủy điện với quy mô lớn đã và đang được triển khai.

Trả lời:

 Đặc điểm công nghiệp vùng Tây Nguyên:

- Chiếm tỉ lệ thấp trong cơ cấu GDP của vùng và giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước (2,3% cả nước năm 2002)

=> Nhận xét A không đúng.

 -Nhưng đang chuyển biến theo tích cực: tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ.

- Các ngành quan trọng nhất là chế biến nông – lâm sản và thủy điện.

+ Công nghiệp chế biến nông, lâm sản phát triển khá nhanh.

+ Công nghiệp thủy điện: các nhà máy thủy điện với quy mô lớn đã và đang được triển khai trên sông Xê Xan và Xrê Pôk.

=> Nhận xét B, C, D đúng => loại

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12 Ý nghĩa nào sau đây không đúng với các hồ thủy điện ở Tây Nguyên?

A. cung cấp nước tưới cho mùa khô.

B. khai thác cho mục đích du lịch.

C. phát triển nuôi trồng thủy sản.

D. phát triển công nghiệp chế biến.

Trả lời:

Các hồ thủy điện ở Tây Nguyên có vai trò: cung cấp nước tưới cho mùa khô, phát triển du lịch, phát triển nuôi trồng thủy sản. Các hồ thủy điện không có vai trò cho phát triển công nghiệp chế biến.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13 Có thể trồng cây công nghiệp cận nhiệt như chè ở Tây Nguyên là do

A. có nhiều hồ đầm đảm bảo nước tưới.

B. có các cao nguyên trên 1000m.

C. đất badan thích hợp với cây chè.

D. ở đây không có gió mùa Đông Bắc.

Trả lời:

Ở khu vực cao nguyên có độ cao trên 1000m, nhiệt độ không khí giảm xuống và trở nên mát mẻ (cứ lên cao 1000m nhiệt độ giảm 100C), độ ẩm không khí cao (>80%) cùng với nguồn nước dồi dào => khí hậu mang tính chất cận nhiệt rất thích hợp với đặc điểm sinh thái của cây chè, do vậy ở đây đã hình thành vùng chuyên canh chè có diện tích lớn nhất nước ta, tiêu biểu là ở tỉnh Lâm Đồng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14 Cho bảng số liệu:

Diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm năm 2014 (Đơn vị: nghìn ha)

 Trắc nghiệm Địa lí 9 Bài 29 có đáp án năm 2023

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước và Tây Nguyên năm 2014 là

A. Biểu đồ miền.

B. Biểu đồ tròn.

C. Biểu đồ đường.

D. Biểu đồ cột.

Trả lời:

 - Đề ra yêu cầu:

 + Thể hiện quy mô và cơ cấu

 + Của Tây Nguyên và cả nước -> của 2 đối tượng.

=> Căn cứ vào dấu hiệu nhận dạng biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước và Tây Nguyên năm 2014 là biểu đồ tròn.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 15 Hai tỉnh Đăk Lăk và Lâm Đồng dẫn đầu vùng Tây Nguyên về giá trị sản xuất nông nghiệp vì

A. Có cơ cấu nông nghiệp đa dạng nhất so với các tỉnh còn lại.

B. Có diện tích đât sản xuất nông nghiệp lớn nhất so với các tỉnh còn lại.

C. Đẩy mạnh thâm canh, sản xuất hàng hóa, đem lại nguồn nông sản xuất khẩu lớn và có giá trị.

D. Lao động đông, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp.

Trả lời:

Hai tỉnh Đăk Lăk và Lâm Đồng dẫn đầu vùng về giá trị sản xuất nông nghiệp vì:

- Hai tỉnh này có cơ cấu nông nghiệp phát triển theo hướng thâm canh, sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, phát huy tối đa những lợi thế về các điều kiện tự nhiên (đặc biệt là khí hậu và đất) để tạo ra nguồn nông sản có giá trị xuất khẩu lớn.

+ Đăk Lăk nổi bật nhất là cây cà phê với sản lượng cà phê dẫn đầu cả nước, là sản phẩm xuất khẩu chủ đạo của tỉnh, đem lại giá trị lớn.

+ Lâm Đồng nhờ có điều kiện khí hậu cận nhiệt (ở độ cao trên 1000m) đã hình thành vùng chuyên canh chè lớn nhất cả nước, xây dựng được thương hiệu chè nổi tiếng, mang lại nguồn hàng xuất khẩu có giá trị cao. Ngoài ra, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) còn nổi tiếng về trồng hoa, rau quả ôn đới đem lại nguồn thu vô cùng lớn.

Đáp án cần chọn là: C

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 9 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 9 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Địa Lí 9 | Để học tốt Địa Lí 9 được biên soạn bám sát nội dung sgk Địa Lí lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên