Giải Sử 12 Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000Giải Sử 12 Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Để học tốt Lịch Sử lớp 12, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 12. Bạn vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài

Câu hỏi (trang 74)

Tham khảo các bài Lịch sử 12 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 12 | Để học tốt Lịch Sử 12 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Lịch Sử 12Giải bài tập Lịch Sử 12 và bám sát nội dung sgk Lịch Sử lớp 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Các loạt bài lớp 12 khác