Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

A. Lý thuyết

1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi?

- Năm 618, nhà Đường đô hộ nước ta.

* Về hành chính:

- Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ (679), chia nước ta thành 12 châu.

- Trụ sở của phủ đặt ở Tống Bình (HN).

Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX | Lý thuyết và trắc nghiệm Lịch Sử 6 chọn lọc có đáp án

* Về chính trị:

- Các châu huyện do người TQ cai trị.

- Chúng tiến hành sửa đường giao thông thuỷ bộ để dễ bề cai trị.

* Về Kinh tế: Đặt ra nhiều thứ thuế, bắt nhân dân phải cống nạp các thứ quý, nhất là quả vải.

2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722)

* Nguyên nhân: Do chính sách thống trị của nhà Đường.

* Diễn biến:

- Ta:

   + Năm 722 khởi nghĩa bùng nổ.

   + Mai Thúc Loan xây dựng căn cứ ở Sa Nam ( Nghệ An) và xưng đế gọi là Mai Hắc Đế. Mai Hắc Đế liên kết với nhân dân khắp Giao Châu và Chăm-pa tấn công thành Tống Bình và giành thắng lợi.

- Giặc: Sau đó nhà Đường cử 10 vạn quân sang đàn áp.

* Kết quả: Mai Hắc Đế thua trận.

3. Khởi nghĩa Phùng Hưng (trong khoảng 776- 791).

* Nguyên nhân: Do chính sách thống trị của nhà Đường.

* Diễn biến:

   + Khoảng năm 776, anh em Phùng Hưng đã nổi dậy khởi nghĩa ở Đường Lâm (Ba Vì, Hà Tây).

   + Sau đó Phùng Hưng kéo quân bao vây và chiếm phủ Tống Bình.

   + Năm 791, nhà Đường sang đàn áp, Phùng An ra hàng.

- Kết quả: Giành quyền làm chủ trong 9 năm nhưng sau đó bị đàn áp.

Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX | Lý thuyết và trắc nghiệm Lịch Sử 6 chọn lọc có đáp án

B. Trắc nghiệm

Câu 1: Nhà Đường được thành lập ở Trung Quốc

   A. năm 618

   B. năm 619

   C. năm 620

   D. năm 621

Chọn đáp án: A. năm 618

Giải thích: SGK Lịch sử 6 trang 62

Câu 2: Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành

   A. An Nam đô hộ phủ.

   B. An Bắc đô hộ phủ.

   C. An Đông đô hộ phủ.

   D. An Tây đô hộ phủ.

Chọn đáp án: A. An Nam đô hộ phủ.

Giải thích: Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ. Các châu, huyện do người Trung Quốc cai trị.

Câu 3: Trụ sở của phủ đô hộ đặt ở

   A. Tống Bình

   B. Cổ Loa

   C. Dạ Trạch

   D. Gia Ninh

Chọn đáp án: A. Tống Bình

Giải thích: SGK Lịch sử 6 trang 62.

Câu 4: Tên gọi thân thuộc của nhân dân khi gọi Mai Thúc Loan là

   A. Vua Mai

   B. Mai Hắc Đế.

   C. Vua Đế.

   D. Vua Hắc

Chọn đáp án: B. Mai Hắc Đế.

Giải thích: Sau khi xưng đế, nhân dân thường gọi Mai Thúc Loan là Mai Hắc Đế (Vua Đen). Quốc đô ở thành Vạn An.

Câu 5: Năm 722, nhà Đường cử Dương Tư Húc đem bao nhiêu quân sang đàn áp khởi nghĩa của Mai Hắc Đế?

   A. 1 vạn quân

   B. 5 vạn quân

   C. 10 vạn quân

   D. 15 vạn quân

Chọn đáp án: C. 10 vạn quân.

Giải thích: SGK Lịch sử 6 trang 65

Câu 6: Hiện nay, đền thờ Mai Hắc Đế ở

   A. núi Vệ

   B. trong thung lũng Hùng Sơn

   C. Nam Đàn

   D. núi Vệ và trong thung lũng Hùng Sơn

Chọn đáp án: D. núi Vệ và trong thung lũng Hùng Sơn

Giải thích: SGK Lịch sử 6 trang 65.

Câu 7: Phùng Hưng quê ở

   A. Đường Lâm

   B. Mê Linh

   C. Cổ Loa

   D. Hát Môn

Chọn đáp án: A. Đường Lâm

Giải thích: Quê của Phùng Hưng ở Đường Lâm (Sơn Tây – Hà Nội).Họ Phùng nối đời làm thủ lĩnh gọi là quan lang.

Câu 8: Khi Phùng Hưng khởi nghĩa, viên đô hộ người Hán tên là

   A. Cao Chính Bình

   B. Cao Tống Bình

   C. Tống Chính Bình

   D. Tống Cao Bình

Chọn đáp án: A. Cao Chính Bình

Giải thích: Khi Phùng Hưng khởi nghĩa, viên đô hộ người Hán tên là Cao Chính Bình phải rút quân về thành cố thủ, rồi sinh bệnh chết.

Câu 9: Sau khi Phùng Hưng mất, người nối nghiệp là

   A. em trai Phùng Hải

   B. con trai Phùng An.

   C. không có ai nối nghiệp

   D. tất cả các tướng cùng hợp sức nối nghiệp

Chọn đáp án: B. con trai Phùng An.

Giải thích: Sau khi Phùng Hưng mất, người nối nghiệp là con trai Phùng An. Năm 791, nhà Đường đem quân sang đàn áp, Phùng An ra hàng.

Câu 10: Quan lang là

   A. chức quan đứng đầu phủ đô hộ

   B. con trai vua

   C. người đứng đầu một vùng gồm nhiều bản, làng ở miền núi

   D. người đứng đầu một châu.

Chọn đáp án: C. người đứng đầu một vùng gồm nhiều bản, làng ở miền núi.

Giải thích: SGK Lịch sử 6 trang 65.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Hơn 5000 bạn đã học và tiến bộ tại VietJack chỉ với 2k/ 1 ngày. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 6 | Để học tốt Lịch Sử 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Lịch Sử 6Giải bài tập Lịch Sử 6 và bám sát nội dung sgk Lịch Sử lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

nhung-cuoc-khoi-khoi-lon-trong-cac-the-ki-7-9.jsp