Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

A. Lý thuyết

1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?

- Khúc Thừa Dụ quên Hồng Châu (Hải Dương), sống đc mọi người mến phục.

- Nhà Đường suy yếu, không kiểm soát được nước ta.

- Năm 905, Tiết độ sứ An Nam là Độc Cổ Tổn bị giáng chức → Khúc Thừa Dụ nổi dậy.

- Năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ.

2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930 – 931)

- Năm 917, Khúc Hạo mất, con là Khúc Thừa Mĩ lên thay. Năm 930 quân Nam Hán tấn công nước ta, Khúc Thừa Mĩ bị bắt về Quảng Châu.

- Năm 931, Dương Đình Nghệ tấn công ra Bắc bao vây chiếm được Tống Bình. Sau đó đánh tan quân Nam Hán.

- Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết Độ Sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương | Lý thuyết và trắc nghiệm Lịch Sử 6 chọn lọc có đáp án

B. Trắc nghiệm

Câu 1: Đỉnh cao của khởi nghĩa nông dân ở Trung Quốc là khởi nghĩa

   A. Hoàng Sào

   B. Trần Thắng – Ngô Quảng

   C. Xích Mi

   D. Lục Lâm

Chọn đáp án: A. Hoàng Sào

Giải thích: Đây là cuộc khởi nghĩa nông dân do Hoàng Sào làm thủ lĩnh, diễn ra trong triều đại của Đường Hy Tông. Trong số các cuộc khởi nghĩa nông dân vào cuối thời Đường, loạn Hoàng Sào là cuộc khởi nghĩa kéo dài nhất và lớn nhất, cũng có ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài nhất, khiến quốc lực Đại Đường suy yếu rồi tiến tới sụp đổ vài thập niên sau đó.

Câu 2: Khúc Thừa Dụ quê ở

   A. Thanh Hóa

   B. Ái Châu

   C. Diễn Châu

   D. Hồng Châu

Chọn đáp án: D. Hồng Châu

Giải thích: Khúc Thừa Dụ quê ở Hồng Châu, nay là Ninh Giang, Hải Dương, ông thuộc một dòng họ lớn lâu đời.

Câu 3: Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm

   A. Thái thú

   B. Đô úy

   C. Tiết độ sứ An Nam đô hộ

   D. Thứ sử An Nam đô hộ.

Chọn đáp án: C. Tiết độ sứ An Nam đô hộ

Giải thích: Tiết độ sứ là chức quan cai quản một đơn vị hành chính lớn gồm nhiều châu, quân. Việc Khúc Thừa Dụ được phong làm Tiết độ sứ đã bước đầu mở ra thời kì độc lập tự chủ ở nước ta.

Câu 4: Sau khi Khúc Thừa Dụ mất, người lên thay là

   A. Độc Cô Tổn

   B. con trai ông là Khúc Hạo

   C. Cao Chính Bình

   D. Ngô Quyền

Chọn đáp án: B. con trai ông là Khúc Hạo

Giải thích: SGK Lịch sử 6 trang 71

Câu 5: Sau khi lên thay cha, Khúc Hạo đã quyết định xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối.

   A. chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị nhân dân đều được yên vui

   B. chính sự cốt chuộng cứng rắn, nhân dân đều tuân theo mà đất nước được yên ổn.

   C. làm theo chính sách trước kia của Khúc Thừa Dụ

   D. thi hành luật pháp nghiêm ngặt.

Chọn đáp án: B. chính sự cốt chuộng cứng rắn, nhân dân đều tuân theo mà đất nước được yên ổn.

Giải thích: Với đường lối khoan dung, giản dị của Khúc Hạo mà trong những năm trị vì, ông đã làm được nhiều việc lớn như đặt lại các đơn vị hành chính, bãi bỏ các thứ lao dịch từ thời Bắc thuộc.

Câu 6: Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay đã

   A. cử sứ sang thần phục nhà Hậu Lương và được vua Lương phong chức Tiết độ sứ.

   B. cử sứ sang ép vua Lương phong chức Tiết độ sứ.

   C. sang thần phục nhà Lương.

   D. mở cuộc tấn công đi chinh phục những nước lân cận

Chọn đáp án: A. cử sứ sang thần phục nhà Hậu Lương và được vua Lương phong chức Tiết độ sứ.

Giải thích: SGK Lịch sử 6 trang 72

Câu 7: Mùa thu năm 930, quân Nam Hán

   A. đem quân sang đánh nước ta

   B. cử sứ sang chiêu mộ nhân tài ở nước ta

   C. cứ sứ sang yêu cầu Khúc Thừa Mĩ sang triều cống

   D. cứ người Hán sang làm Tiết độ sứ.

Chọn đáp án: A. đem quân sang đánh nước ta

Giải thích: Năm 917, được sự ủng hộ của bọn quan lại nhà Đường cũ, Lưu Nham đã tự xưng là hoàng đế và thành lập nước Nam Hán.

Câu 8: Sau khi đánh thắng quân của Khúc Thừa Mĩ, nhà Nam Hán đã đặt cơ quan đô hộ ở

   A. Tống Bình

   B. Thăng Long

   C. Đường Lâm

   D. Ái Châu

Chọn đáp án: A. Tống Bình

Giải thích: Sau khi đánh thắng quân của Khúc Thừa Mĩ, nhà Nam Hán đã đặt cơ quan đô hộ ở Tống Bình (Hà Nội). Cử Lý Tiến làm Thứ sử Giao Châu.

Câu 9: Dương Đình Nghệ quê ở

   A. làng Giàng

   B. làng Đô

   C. làng Đường Lâm

   D. làng Lau

Chọn đáp án: A. làng Giàng

Giải thích: Dương Đình Nghệ quê ở làng Giàng (Thiệu Dương, Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Là một hào trưởng ở Ái Châu (Thanh Hóa).

Câu 10: Sau khi đánh thắng quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ đã

   A. tiến quân sang đất Trung Quốc để đánh chúng đến cùng.

   B. tự xưng là Tiết độ sứ, cho sứ sang thần phục nhà Nam Hán.

   C. tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

   D. tự xưng là hoàng đế, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

Chọn đáp án: C. tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

Giải thích: SGK Lịch sử 6 trang 73

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Hơn 5000 bạn đã học và tiến bộ tại VietJack chỉ với 2k/ 1 ngày. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 6 | Để học tốt Lịch Sử 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Lịch Sử 6Giải bài tập Lịch Sử 6 và bám sát nội dung sgk Lịch Sử lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

cuoc-dau-tranh-gianh-quyen-tu-chu-cua-ho-khuc-ho-duong.jsp