Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 19 (có đáp án): Tạo và làm việc với bảng

Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 19 (có đáp án): Tạo và làm việc với bảng

Câu 1: Nếu trên màn hình Word chưa có thanh công cụ Tables and borders thì dùng lệnh:

A. Lệnh View/Toolbars, chọn Drawing

B. Lệnh View/Toolbars, chọn Tables and borders

C. Lệnh View/Toolbars, chọn WordArt

D. Lệnh View/Toolbars, chọn dòng Reviewing

Đáp án : B

Giải thích :

Nếu trên màn hình Word chưa có thanh công cụ Tables and borders thì dùng lệnh View/Toolbars, chọn Tables and borders.

Câu 2: Trong Word, thực hiện lệnh Table → Delete → Columns trong bảng để:

A. Chèn các dòng

B. Chèn các cột

C. Xóa các dòng

D. Xóa các cột

Đáp án : B

Giải thích :

Trong Word để xóa các cột ta thực hiện lệnh Table → Delete → Columns trong bảng hoặc chuột phải chọn Delete Columns.

Câu 3: Để chèn vào ô, hàng, cột, trước hết ta cần chọn ô, hàng, cột cần chèn rồi thực hiện:

A. Table → Object…

B. Table → Delete…

C. Edit → Clear…

D. Table → Insert…

Đáp án : D

Giải thích :

Để chèn vào ô, hàng, cột, trước hết ta cần chón ô, hàng, cột cần chèn rồi thực hiện lệnh Table → Insert…hoặc chọn ô, hàng, cột cần xóa rồi chuột phải chọn Insert…

Câu 4: Để gộp nhiều ô trong bảng thành một ô, ta chọn các ô cần gộp sau đó thực hiện lệnh:

A. Table → Split cell

B. Format → Merge cells

C. Table → Merge cells

D. Đáp án khác

Đáp án : B

Giải thích :

Lệnh Table → Merge cells để gộp nhiều ô trong bảng thành một ô hoặc sử dụng nút lệnh Merge cells trên thanh công cụ Tables and Borders.

Câu 5: Hãy sắp xếp mỗi chức năng ở cột bên trái với lệnh tương ứng ở cột bên phải.

a) Tạo bảng 1) Table→ Merge Cells
b) Thêm hàng, cột 2) Table→ Insert→ columns (rows)…
c) Xoá hàng, cột 3) Table→ Insert→ Table…
d) Gộp ô 4) Table→ Delete
e) Tách ô 5) Table→ Sort
6) Table→ Split Cells…

A. a-3, b-2, c-4, d-1, e-6

B. a-2, b-1, c-6, d- 4, e-3

C. a-1, b-4, c-3, d-2, e-6

D. a-4, b-1, c-2, d-6, e-3

Đáp án : A

Giải thích :

+ Tạo bảng : Table→ Insert→ Table…

+ Thêm hàng, cột → Table→ Insert→ columns (rows)…

+ Xoá hàng, cột → Table→ Delete

+ Gộp ô → Table→ Merge Cells

+ Tách ô → Table→ Split Cells…

Câu 6: Khi con trỏ văn bản đang nằm bên trong bảng thì các định dạng được áp dụng cho phần nào của bảng?

A. Ô con trỏ văn bản đang nằm

B. Cả bảng

C. Dòng con trỏ văn bản đang nằm

D. Cột con trỏ văn bản đang nằm

Đáp án : A

Giải thích :

Khi con trỏ văn bản đang nằm bên trong bảng thì các định dạng được áp dụng cho ô con trỏ văn bản đang nằm.

Câu 7: Những phát biểu nào sau đây là đúng đối với việc sử dụng tổ hợp phím tắt?

A. Phải nhớ tổ hợp phím.

B. Cần phải mở bảng chọn tương ứng.

C. Mất nhiều thời gian hơn.

D. Cả ba ý trên đều đúng.

Đáp án : A

Giải thích :

Khi sử dụng tổ hợp phím tắt ta phải nhớ tổ hợp phím nhưng việc dùng phím tắt như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian hơn.

Câu 8: Để tách một ô trong bảng thành nhiều ô, ta chọn các ô cần tách sau đó thực hiện lệnh:

A. Table → Split cell

B. Format → Merge cells

C. Table → Merge cells

D. Đáp án khác

Đáp án : A

Giải thích :

Để tách một ô trong bảng thành nhiều ô, ta chọn các ô cần tách sau đó thực hiện lệnh Table → Split cell hoặc chuột phải chọn Split cell, chọn biểu tượng trên thanh công cụ.

Câu 9: Trong Word để tạo bảng, ta thực hiện:

A. Insert → Table

B. Table → Insert → Table

C. Insert → Insert → Table

D. Tools → Insert → Table

Đáp án : B

Giải thích :

Trong Word để tạo bảng, ta thực hiện chọn lệnh Table → Insert → Table hoặc nhấn vào nút lệnh Insert Table trên thanh công cụ chuẩn.

Câu 10: Để xóa đi ô, hàng, cột, trước hết ta cần chọn ô, hàng, cột cần xóa rồi thực hiện:

A. Table → Object…

B. Table → Delete…

C. Edit → Clear…

D. Format → column

Đáp án : B

Giải thích :

Để xóa đi ô, hàng, cột, trước hết ta cần đưa trỏ chuột vào ô, hàng, cột cần xóa rồi thực hiện lệnh Table → Delete…hoặc chọn ô, hàng, cột cần xóa rồi chuột phải chọn Delete…

Xem thêm các bài Lý thuyết và Câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-19-tao-va-lam-viec-voi-bang.jsp

2005 - Toán Lý Hóa