Tin học 12 Bài tập và thực hành 3 - thao tác trên bảngTin học 12 Bài tập và thực hành 3 - thao tác trên bảng

Xem thêm: Lý thuyết thao tác trên bảng

Với giải bài tập Tin học 12 Bài tập và thực hành 3 - thao tác trên bảng hay nhất, ngắn gọn Bên cạnh đó là tóm tắt lý thuyết ngắn gọn và bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học 12 bài Bài tập và thực hành 3.

1. Mục đích, yêu cầu

Quảng cáo

- Luyện kĩ năng thao tác trên bảng.

- Sử dụng các công cụ lọc, sắp xếp để kết xuất thông tin từ các bảng.

2. Nội dung

- Sử dụng bảng HOC_SINH đã được tạo trong bài thực hành 2.

Câu 1: (sgk trang 48 Tin 12): Thêm các bản ghi sau đây vào bảng. Sử dụng các cách di chuyển trong bảng (được cho cuối bài thực hành) để:

- Chỉnh sửa các lỗi trong các trường (nếu có).

Quảng cáo

- Xóa hoặc thêm bản ghi mới.

Trả lời:

- Sau khi có được cơ sở dữ liệu như hình:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Để thực hiển sửa các thuộc tính trên bản ghi nào ta thực hiện click chuột vào thuộc tính trên bản ghi đó. Ví dụ, ta muốn sửa thuộc tính Ten ở bản ghi 2 thì ta chỉ việc click chuột vào thuộc tính của bản ghi đó rồi nhập giá trị mới vào.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
Quảng cáo

- Để xóa bản ghi nào ta chỉ việc click chuột vào bản ghi đó. Sau đó nhấn chuột phải chọn Delete Record.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Để thêm bản ghi mới. Ta có thể nhấn vào dòng cuối cùng của bảng hoặc là ấn vào nút thêm bản ghi mới ở dưới.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Bài 2: (sgk trang 48 Tin 12):

a) Hiển thị các học sinh nam trong lớp.

b) Lọc ra danh sách các bạn chưa là đoàn viên.

c) Tìm các học sinh có điểm ba môn Toán, Lí, Hóa đều trên 8.

Trả lời:

- Để thực hiện thao tác lọc ta làm như sau:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

a) Để thực hiện lọc các học sinh nam trong lớp ta nhập điều kiện lọc như sau.

Chọn phần giới tính là Nam. Sau đó nhấn nút Toggle Filter để thực hiện lọc.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

b) Lọc ra danh sách các bạn chưa là đoàn viên.

Chọn điều kiện để lọc như hình.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

c) Tìm các học sinh có điểm ba môn Toán, Lí, Hóa đều trên 8.

Thực hiện nhập điều kiện lọc như sau.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Câu 3: (sgk trang 49 Tin 12):

a) Sắp xếp tên học sinh trong bảng HOC_SINH theo thứ tự bảng chữ cái.

b) Sắp xếp điểm Toán theo thứ tự giảm dần để biết những bạn nào có điểm Toán cao nhất.

c) Sắp xếp điểm văn theo thứ tự tăng dần.

Trả lời:

- Để thực hiện việc sắp xếp đầu tiên ta phải chọn trường cần sắp xếp, sau đó chọn quy tắc sắp xếp tăng dần hay sắp xếp giảm dần.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

a) Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự bảng chữ cái. Như vậy là ta sẽ phải thực hiện chọn trường Ten. Sau đó ta thực hiện sắp xếp tăng dần (Vì ta cần sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

b) Sắp xếp điểm Toán theo thứ tự giảm dần để biết những bạn nào có điểm Toán cao nhất.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Vậy bạn Hoàng Xuân Thanh là bạn có điểm Toán cao nhất.

c) Chọn trường điểm văn sau đó sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Câu 4: (sgk trang 49 Tin 12): Tìm trong bảng những học sinh có điểm trung bình môn nào đó là 10.0.

Trả lời:

- Đầu tiên ta cần chỉnh lại thuộc tính của các trường điểm trong Access như sau để Access cho phép chúng ta nhập giá trị 10.0.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Để tìm những học sinh có điểm trung bình môn nào đó là 10.0 ta làm như sau:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Sau đó Access sẽ lần lượt nhảy đến các bản ghi có giá trị một môn nào đó là 10.0

Xem thêm các bài giải bài tập Tin học lớp 12 hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên